Chiếu bản trình bày của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để chuyển tải bản trình bày của bạn, bạn có thể phát trình chiếu của bạn trong dạng xem toàn màn hình hoặc dùng dạng xem diễn giả. Khi bạn phát trình chiếu với hai Hiển thị được kết nối, khán giả của bạn nhìn thấy toàn màn hình chiếu trên một màn hình trong khi bạn nhìn thấy dạng xem trên khác theo mặc định diễn giả. Nếu bạn muốn phát trình chiếu trong dạng xem toàn màn hình trên cả hai Hiển thị, bạn phải thay đổi thiết đặt trước khi bạn bắt đầu chiếu hình, sao cho trình chiếu được hiển thị.

Lưu ý: Dạng xem diễn giả giúp bạn quản lý các trang chiếu của bạn trong khi bạn trình bày bằng cách theo dõi thời gian đã trôi qua, trang chiếu nào lập tiếp theo, và bằng cách hiển thị ghi chú mà chỉ mình bạn có thể nhìn thấy (trong khi cũng cho phép bạn thực hiện ghi chú cuộc họp khi bạn trình bày). Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dạng xem diễn giả, hãy xem sử dụng dạng xem diễn giả.

Phát trình chiếu

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn phát dưới dạng một chiếu hình.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để

  Thực hiện điều này

  Phát trình chiếu từ bản chiếu đầu tiên

  Trên tab trình chiếu , bấm phát từ đầu.

  Phát trình chiếu từ nút bắt đầu

  Phát trình chiếu từ bản chiếu hiện đang được chọn

  Chọn trang chiếu mà bạn muốn bắt đầu chiếu hình từ. Trên tab trình chiếu , bấm phát.

  Phát từ nút trang chiếu hiện tại

  Phát trình chiếu tùy chỉnh từ bản chiếu đầu tiên

  Trên tab trình chiếu , bấm vào mũi tên bên cạnh nút Tùy chỉnh hiển thị , sau đó bấm tùy chỉnh trình chiếu trên menu. Trong màn hình hiển thị tùy chỉnh, bấm chiếu tùy chỉnh bạn muốn trình bày.

  Tùy chỉnh hiển thị nút phát

  Lưu ý: Nếu không có chuyên biệt được liệt kê, hãy bấm Sửa Hiển thị tùy chỉnh để tạo một hình tùy chỉnh mới.

 3. Lưu ý: Bạn cũng có thể phát trình chiếu bằng cách bấm cùng các tùy chọn trên tab trình chiếu .

Di chuyển qua trình chiếu

 1. Để di chuyển đến

  Thực hiện điều này

  Bản chiếu tiếp theo

  Bấm vào mũi tên phải, bấm bản chiếu, hoặc nhấn N.

  Trang chiếu trước

  Bấm vào mũi tên trái hoặc nhấn P.

 2. Để xem danh sách các lối tắt bàn phím bạn có thể dùng để di chuyển qua các trang chiếu và quản lý trình chiếu, nhấn giữ phímĐIỀU KHIỂNtrong khi bạn bấm chuột, sau đó bấm Trợ giúp.

 3. Để kết thúc trình chiếu khi bạn hoàn tất trình bày, hãy nhấn ESC.

Thiết lập cách hiển thị trang chiếu của bạn dự kiến trên hai Hiển thị

Khi bạn phát trình chiếu với hai Hiển thị được kết nối, khán giả của bạn nhìn thấy toàn màn hình chiếu trên một màn hình trong khi bạn nhìn thấy dạng xem trên khác theo mặc định diễn giả. Nếu bạn muốn phát trình chiếu trong dạng xem toàn màn hình trên cả hai Hiển thị, bạn phải thay đổi thiết đặt trước khi bạn bắt đầu chiếu hình, sao cho trình chiếu được hiển thị.

 • Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Đến project chiếu dưới dạng

  Thực hiện điều này

  Toàn màn hình trên cả hai Hiển thị

  Trên tab trình chiếu , bấm Hiển thị phản chiếu.

  Dạng xem diễn giả trên Hiển thị và toàn màn hình khác

  Lưu ý: Khi dùng dạng xem diễn giả, bạn có thể thay đổi mà hiển thị dạng xem diễn giả được hiển thị trên — chỉ cần bấm Hoán đổi hiển thị.

  Trên tab trình chiếu , hãy bấm Dạng xem diễn giả.

Phát trình chiếu

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn phát dưới dạng một chiếu hình.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để

  Thực hiện điều này

  Phát trình chiếu từ bản chiếu đầu tiên

  Trên trang đầu tab, dưới chiếu hình, bấm vào mũi tên bên cạnh phát, sau đó bấm phát từ đầu.

  Tab Nhà, nhóm Trình chiếu

  Phát trình chiếu từ bản chiếu hiện đang được chọn

  Chọn trang chiếu mà bạn muốn bắt đầu chiếu hình từ. Trên trang đầu tab, dưới chiếu hình, hãy bấm phát.

  Tab Nhà, nhóm Trình chiếu

  Phát trình chiếu tùy chỉnh từ bản chiếu đầu tiên

  Trên trang đầu tab, dưới chiếu hình, bấm vào mũi tên bên cạnh phát, trỏ đến Hiển thị tùy chỉnh, sau đó bấm chiếu tùy chỉnh bạn muốn trình bày.

  Tab Nhà, nhóm Trình chiếu

  Lưu ý: Nếu không có chuyên biệt được liệt kê, hãy bấm Sửa Hiển thị tùy chỉnh để tạo một hình tùy chỉnh mới.

 3. Lưu ý: Bạn cũng có thể phát trình chiếu bằng cách bấm cùng các tùy chọn trên tab trình chiếu .

Di chuyển qua trình chiếu

 1. Để di chuyển đến

  Thực hiện điều này

  Bản chiếu tiếp theo

  Bấm vào mũi tên phải, bấm bản chiếu, hoặc nhấn N.

  Trang chiếu trước

  Bấm vào mũi tên trái hoặc nhấn P.

 2. Để xem danh sách các lối tắt bàn phím bạn có thể dùng để di chuyển qua các trang chiếu và quản lý trình chiếu, nhấn giữ phímĐIỀU KHIỂNtrong khi bạn bấm chuột, sau đó bấm Trợ giúp.

 3. Để kết thúc trình chiếu khi bạn hoàn tất trình bày, hãy nhấn ESC.

Thiết lập cách hiển thị trang chiếu của bạn dự kiến trên hai Hiển thị

Khi bạn phát trình chiếu với hai Hiển thị được kết nối, khán giả của bạn nhìn thấy toàn màn hình chiếu trên một màn hình trong khi bạn nhìn thấy dạng xem trên khác theo mặc định diễn giả. Nếu bạn muốn phát trình chiếu trong dạng xem toàn màn hình trên cả hai Hiển thị, bạn phải thay đổi thiết đặt trước khi bạn bắt đầu chiếu hình, sao cho trình chiếu được hiển thị.

 • Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Đến project chiếu dưới dạng

  Thực hiện điều này

  Toàn màn hình trên cả hai Hiển thị

  Trên tab trình chiếu , dưới thiết đặt cho hai Hiển thị, bấm Hiển thị phản chiếu.

  Tab Trình Chiếu, Thiết đặt cho nhóm Hai Màn hình

  Dạng xem diễn giả trên Hiển thị và toàn màn hình khác

  Lưu ý: Khi dùng dạng xem diễn giả, bạn có thể thay đổi mà hiển thị dạng xem diễn giả được hiển thị trên — chỉ cần bấm Hoán đổi hiển thị.

  Trên tab trình chiếu , dưới thiết đặt cho hai Hiển thị, bấm Dạng xem diễn giả.

  Tab Trình Chiếu, Thiết đặt cho nhóm Hai Màn hình

Xem thêm

Hiện hoặc ẩn con trỏ trong khi trình bày

Ghi hoặc xóa dấu trên một trang chiếu trong bản trình bày

Dùng một từ xa Apple để chuyển qua trình chiếu của bạn

Lối tắt bàn phím trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×