Chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) trong Power View

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) vào báo cáo Power View để thể hiện tiến độ hướng tới mục tiêu.

Bảng Power View với KPI thể hiện những chuyến bay trễ

Dùng KPI trong Power View

Nếu mô hình dữ liệu có KPI, họ sẽ dễ dàng vết trong danh sách trường. Họ có biểu tượng này Biểu tượng KPI trong Danh sách Trường Power View bên cạnh chúng. Bạn có thể dùng chúng trong trang tính Power View trong Excel và trong Power View trong SharePoint.

 1. Trong Power View ở trong Danh sách Trường, bấm vào mũi tên cạnh KPI.

Nó sẽ bung rộng để hiện các trường trong KPI:

 • Giá trị   : còn được gọi là giá trị cơ bản, trường được tính toán đại diện cho giá trị hiện tại cho mục trong hàng của bảng hoặc ma trận.

 • Mục tiêu: Còn được gọi là giá trị mục tiêu, giá trị dựa vào đó mà giá trị hiện tại được đánh giá. Đây có thể là một số cố định, mục tiêu mà tất cả các hàng cần đạt được, hoặc trường được tính toán, có thể có mục tiêu khác nhau cho mỗi hàng.

 • Trạng thái: chỉ báo trực quan của giá trị. Trong Power View trong Excel, bạn có thể sửa KPI, chọn những chỉ số để sử dụng và những gì giá trị để kích hoạt từng chỉ báo.

 • Kiểm tra các hộp bạn muốn hiển thị.

Lưu ý: Mô hình bảng Dịch vụ Phân tích SQL Server cũng có thể chứa trường được tính toán và KPI. Bạn có thể sử dụng KPI đó trong Power View trong Excel và cả Power View trong SharePoint.

Trong bài viết này

Tạo KPI trong Power View trong Excel

Sửa đổi KPI trong một trang tính Power View trong Excel

Tạo trường được tính toán từ Power View

Thông tin thêm

Tạo KPI trong Power View trong Excel

KPI dựa trên trường được tính toán rõ ràng trong mô hình dữ liệu. Trong danh sách trường Power View, trường được tính toán có một máy tính biểu tượng Biểu tượng máy tính trong Power View bên cạnh chúng. Nếu mô hình dữ liệu có chứa trường được tính toán, sau đó bạn có thể dùng các trường để tạo KPI trong Power View trong Excel. Bạn tạo KPI từ Power View trong Excel, hoặc quản lý mô hình dữ liệu trong cửa sổ Power Pivot . Sau đó bạn có thể Thêm KPI bạn tạo báo cáo Power View của bạn.

 1. Trên bảng tính Power View trong Excel, trên tab Power Pivot > KPI > KPI Mới.

Không nhìn thấy tab Power Pivot trong Excel? Bạn có thể phải bật Power Pivot bổ trợ bộ.

KPI trong PowerPivot

 1. Hộp (giá trị) trường nền KPI liệt kê các trường được tính toán trong mô hình dữ liệu. Chọn một hộp trong đó có chứa giá trị mà bạn muốn đánh giá so với mục tiêu.

 2. Xác định giá trị mục tiêu. Giá trị mục tiêu có thể là:

  • Giá trị tuyệt đối – ví dụ: 100.

  • Một trường được tính toán khác trong mô hình – ví dụ: trường chứa hạn ngạch bán hàng.

 3. Xác định ngưỡng trạng thái và kiểu biểu tượng. Bạn có thể xác định ba hoặc năm trạng thái cho KPI, tùy thuộc vào ngưỡng trạng thái và kiểu biểu tượng mà bạn chọn.

 4. Bấm OK và sau đó bấm Đóng.

 5. Bấm OK trong thư thông báo nói rằng bạn vừa thay đổi Mô hình Dữ liệu.

 6. Bây giờ bạn có thể dùng KPI mới của bạn trong bất kỳ trang tính Power View trong sổ làm việc này.

Đầu trang

Sửa đổi KPI trong trang tính Power View trong Excel

Nếu mô hình dữ liệu có KPI, bạn có thể sửa đổi chúng trong Power View trong Excel nhưng không không thể làm điều đó trong Power View trong SharePoint.

 1. Trên bảng tính Power View trong Excel, trên tab Power Pivot > KPI > Quản lý KPI.

Không nhìn thấy tab Power Pivot trong Excel? Bạn có thể phải bật Power Pivot bổ trợ bộ.

 1. Chọn KPI mà bạn muốn sửa và bấm Sửa.

KPI trong PowerPivot

 1. Bạn có thể thay đổi cơ sở và giá trị đích, và các ngưỡng trạng thái, và chọn biểu tượng khác nhau kiểu và màu. Hãy xem tạo KPI trong Power View trong Excel để biết chi tiết.

Tạo trường được tính toán từ Power View

Bạn cũng có thể tạo trường được tính toán từ Power View, sau này, bạn có thể dùng các trường này làm cơ sở để tạo KPI.

 1. Trên trang tính Power View trong Excel, trên tab Power Pivot > Trường được Tính toán> Trường được Tính toán Mới.

Không nhìn thấy tab Power Pivot trong Excel? Bạn có thể phải bật Power Pivot bổ trợ bộ.

 1. Trong hộp Tên Bảng, bấm vào bảng mà bạn muốn đặt trường được tính toán.

Đầu trang

Thông tin thêm

Chỉ số Hiệu suất Then chốt (KPI) trong PowerPivot

Tạo Trường được Tính toán trong PowerPivot

Trường được Tính toán trong PowerPivot

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×