Chính sách Chống Thư rác của Microsoft

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft cấm sử dụng dịch vụ này trong bất kỳ cách nào được liên kết với việc truyền, phân phối hoặc chuyển phát của bất kỳ hàng loạt không mong muốn hoặc không mong muốn thương mại email ("thư rác"). Bạn không có thể sử dụng dịch vụ để gửi thư rác. Bạn cũng có thể không chuyển phát thư rác hoặc gây ra các thư rác sẽ được gửi đến bất kỳ dịch vụ Microsoft, trang Web, hoặc khách hàng.

Ngoài ra, email đã gửi hoặc gây ra gửi, để hoặc thông qua dịch vụ có thể không:

  • sử dụng hoặc chứa tiêu đề không hợp lệ hoặc rèn;

  • sử dụng hoặc chứa tên miền không hợp lệ hoặc không tồn tại;

  • sử dụng bất kỳ phương pháp để nói sai lạc nếu không, ẩn hoặc che khuất bất kỳ thông tin trong xác định điểm của origin hoặc đường dẫn đến việc truyền;

  • sử dụng phương tiện khác của địa chỉ lừa đảo;

  • dùng tên miền Internet của bên thứ ba, hoặc được chuyển tiếp từ hoặc thông qua thiết bị của bên thứ ba, không có quyền của bên thứ ba;

  • có chứa thông tin false hoặc gây nhầm lẫn trong dòng chủ đề hoặc nếu không chứa nội dung false hoặc sai;

  • không tuân thủ với tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung được mô tả dưới đây;

  • Nếu không vi phạm thỏa thuận dịch vụ của Microsoft.

Microsoft không ủy quyền thu hoạch, khai thác, hoặc tập hợp các địa chỉ email hoặc thông tin khác từ hoặc thông qua dịch vụ. Microsoft không cho phép hoặc cho phép người khác sử dụng dịch vụ để thu thập, biên soạn hoặc có được bất kỳ thông tin về người đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn đến địa chỉ email người đăng ký là thông tin mang tính bảo mật và quyền sở hữu của Microsoft hay khách hàng của nó. Sử dụng dịch vụ cũng có thể phải chịu phí Tuyên bố về quyền riêng tư và thỏa thuận dịch vụ của Microsoft.

Microsoft không cho phép hoặc bất kỳ lần thử dùng dịch vụ theo một cách mà có thể thiệt hại, vô hiệu hóa, gây, hoặc làm giảm bất kỳ khía cạnh của bất kỳ dịch vụ, hoặc mà có thể can thiệp bên kia sử dụng và thưởng thức của bất kỳ dịch vụ vào ủy quyền.

Nếu Microsoft tin rằng sử dụng trái phép hoặc đúng thực hiện bất kỳ dịch vụ, nó có thể, mà không thông báo, thực hiện thao tác chẳng hạn như, của toàn quyền quyết định duy nhất, họ thấy thích hợp, bao gồm chặn thư từ một miền Internet cụ thể, máy chủ thư, hoặc địa chỉ IP. Microsoft có thể ngay lập tức chấm dứt bất kỳ tài khoản nào trên bất kỳ dịch vụ nào mà nó sẽ quyết định của nó toàn quyền quyết định duy nhất, truyền hoặc nếu không được kết nối với bất kỳ email nào mà vi phạm chính sách này.

Không điều nào trong chính sách này nhằm cấp cho bất kỳ bên phải để truyền tải hoặc gửi email đến, hoặc thông qua dịch vụ. Không thực thi các chính sách này trong từng thể hiện không số tiền đến từ bỏ quyền của Microsoft quyền.

Sử dụng trái phép Dịch vụ liên quan đến việc truyền email không mong muốn, bao gồm việc truyền email vi phạm chính sách này, có thể làm cho hình phạt dân sự, hình hoặc quản trị đối với người gửi và những người gửi hỗ trợ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×