Chèn trang tính Excel vào PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2013 hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể nối kết dữ liệu từ một trang tính đã lưu Excel bản trình bày PowerPoint . Bằng cách đó, nếu dữ liệu trong trang tính thay đổi, bạn có thể dễ dàng cập nhật dữ liệu trong bản trình bày PowerPoint của mình.

Liên kết toàn bộ trang tính Excel tới PowerPoint

 1. Trong PowerPoint, trên tab Chèn, bấm hoặc gõ nhẹ Đối tượng.

  chọn đối tượng trên tab chèn

 2. Trong hộp thoại Chèn Đối tượng, hãy chọn Tạo từ tệp.

  hộp thoại duyệt tệp

 3. Bấm hoặc gõ nhẹ Duyệt, và trong hộp Duyệt, tìm sổ làm việc Excel có dữ liệu mà bạn muốn chèn và nối kết đến nó.

 4. Trước khi bạn đóng hộp Chèn Đối tượng, hãy chọn Nối kết, rồi bấm OK.

  chọn kết nối để chèn tệp vào powerpoint

  Quan trọng: Đối tượng được nối kết trong bản trình bày sẽ hiển thị tất cả dữ liệu từ trang tính hiện hoạt, trên cùng trong sổ làm việc được nối kết Excel . Khi bạn lưu sổ làm việc Excel , hãy đảm bảo trang tính bạn muốn trong bản trình bày mà bạn nhìn thấy khi trước tiên bạn mở sổ làm việc.

Liên kết một mục dữ liệu trong Excel tới PowerPoint

 1. Trong Excel, hãy mở sổ làm việc được lưu với dữ liệu mà bạn muốn chèn và nối kết đến.

 2. Kéo qua khu vực dữ liệu bạn muốn nối kết đến trong PowerPoint, và trên tab trang đầu , bấm hoặc gõ nhẹ sao chép.

 3. Trong PowerPoint, hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn dán dữ liệu trang tính đã sao chép.

 4. Trên tab Trang đầu, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Dán, rồi chọn Dán Đặc biệt.

  hiển thị tùy chọn dán đặc biệt

 5. Trong hộp Dán Đặc biệt, bấm Dán nối kết và sau đó bên dưới Dưới dạng, chọn Đối tượng Trang tính Microsoft Excel.

  hiển thị hộp thoại dán tệp ở dạng kết nối

Sao chép và dán dữ liệu Excel (không được liên kết) vào PowerPoint

Trong trường hợp này, dữ liệu Excel sẽ không được nối kết với bản trình bày PowerPoint của bạn. Bạn sao chép dữ liệu từ một trang tính Excel và dán nó vào bản trình bày của bạn. Trang tính không gửi cập nhật tự động cho PowerPoint.

 1. Trong Excel, hãy mở sổ làm việc với dữ liệu bạn muốn sao chép.

 2. Kéo qua khu vực dữ liệu bạn muốn sao chép, sau đó trên tab Nhà, bấm hoặc gõ nhẹ Sao chép.

 3. Trong PowerPoint, hãy bấm vào trang chiếu mà bạn muốn dán dữ liệu trang tính đã sao chép.

 4. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Dán.

 5. Bên dưới Tùy chọn dán, hãy chọn một trong các thao tác sau. Di chuyển con trỏ qua mỗi tùy chọn dán để thấy bản xem trước đó sẽ được hiển thị.

  Dùng Kiểu Đích

  Sử dụng kiểu đích để sao chép dữ liệu dưới dạng bảng PowerPoint, bằng cách dùng định dạng của bản trình bày

  Giữ Định dạng Nguồn

  Giữ định dạng nguồn để sao chép dữ liệu Excel dưới dạng bảng PowerPoint, bằng cách dùng định dạng của trang tính

  Nhúng

  Nhúng để sao chép dữ liệu dưới dạng thông tin có thể sửa được trong Excel sau này

  Ảnh

  Ảnh để sao chép dữ liệu dưới dạng ảnh không thể sửa được trong Excel

  Chỉ Giữ lại Văn bản

  Chỉ giữ văn bản để sao chép tất cả dữ liệu dưới dạng một hộp văn bản đơn

Xem Thêm

Sao chép biểu đồ Excel sang chương trình Office khác

Chèn một trang tính được nối kết

Để chèn và nối kết trang tính đã lưu Excel lên trang chiếu PowerPoint của bạn, hãy làm như sau:

Quan trọng: Đối tượng được nối kết trong bản trình bày sẽ hiển thị tất cả dữ liệu từ trang tính hiện hoạt, trên cùng trong sổ làm việc được nối kết Excel .

 1. Trong PowerPoint 2010, trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, hãy bấm đối tượng.

 2. Trong hộp thoại Chèn Đối tượng, hãy chọn Tạo từ tệp.

 3. Bấm duyệt, và trong hộp thoại duyệt , duyệt đến và sau đó chọn sổ làm việc Excel chứa thông tin mà bạn muốn chèn, và sau đó bấm OK.

 4. Trong hộp thoại Chèn đối tượng , chọn nối kết và sau đó bấm OK.

Để sửa một trang tính được nối kết Excel , thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để sửa dữ liệu từ bên trong Excel, bấm chuột phải vào đối tượng trên bản chiếu, trỏ tới Đối tượng trang tính được nối kếtvà chọn sửa.

 • Để cập nhật dữ liệu trên bản chiếu cho khớp với dữ liệu trong tệp Excel gốc, bấm chuột phải vào đối tượng trên bản chiếu, và bấm Cập Nhật nối kết.

Chèn một lựa chọn được nối kết từ một trang tính

Để chèn và nối kết một vùng chọn dữ liệu từ một trang tính đã lưu Excel , hãy làm như sau:

 1. Trong Excel, hãy mở sổ làm việc có chứa dữ liệu mà bạn muốn chèn.

 2. Chọn và sao chép dữ liệu mà bạn muốn.

  Phím tắt    Bạn có thể nhấn CTRL + C để sao chép dữ liệu.

 3. Trong PowerPoint 2010, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn dán dữ liệu được sao chép trang tính.

 4. Trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm vào mũi tên bên dưới dánvà chọn Dán đặc biệt.

 5. Trong hộp thoại Dán đặc biệt , dưới dạng, hãy chọn một Đối tượng trang tính Microsoft Excel.

 6. Chọn hộp kiểm dán nối kết và bấm OK.

Để sửa một vùng chọn các ô từ một trang tính được nối kết Excel , thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để sửa dữ liệu từ bên trong Excel, bấm chuột phải vào đối tượng trên bản chiếu, trỏ tới Đối tượng trang tính được nối kếtvà chọn sửa.

 • Để cập nhật dữ liệu trên bản chiếu cho khớp với dữ liệu trong tệp Excel gốc, bấm chuột phải vào đối tượng trên bản chiếu, và bấm Cập Nhật nối kết.

Sao chép một vùng chọn ô lên trên một trang chiếu

Để dán một bản sao một vùng chọn dữ liệu Excel vào trang chiếu PowerPoint của bạn, hãy làm như sau:

Lưu ý: Dữ liệu đã sao chép và dán vào trang chiếu PowerPoint không tự động Cập Nhật khi dữ liệu được thay đổi trong sổ làm việc Excel . Để nối kết dữ liệu trên bản chiếu PowerPoint đến nguồn dữ liệu Excel ban đầu, hãy xem "Chèn một lựa chọn được nối kết từ một trang tính" phần ở trên ngay lập tức.

 1. Trong Excel, hãy mở sổ làm việc có chứa thông tin mà bạn muốn sao chép.

 2. Chọn và sao chép dữ liệu mà bạn muốn.

  Phím tắt    Bạn có thể nhấn CTRL + C để sao chép dữ liệu.

 3. Trong PowerPoint 2010, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn dán dữ liệu được sao chép trang tính.

 4. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Dán.

 5. Bên dưới Tùy chọn dán, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Chọn Giữ định dạng nguồn nếu bạn muốn sao chép dữ liệu dưới dạng bảng PowerPoint , nhưng muốn nó giữ diện mạo của trang tính Excel gốc.

  2. Chọn Sử dụng kiểu đíchs nếu bạn muốn sao chép dữ liệu dưới dạng bảng PowerPoint , nhưng muốn xem như diện mạo của bản trình bày PowerPoint .

  3. Chọn nhúng nếu bạn muốn sao chép dữ liệu dưới dạng thông tin có thể sửa được trong PowerPoint.

  4. Chọn ảnh nếu bạn muốn sao chép dữ liệu dưới dạng một ảnh bỏ có thể sửa.

  5. Chọn Chỉ giữ văn bản nếu bạn muốn sao chép tất cả dữ liệu dưới dạng một hộp văn bản duy nhất.

Xem thêm

Nhập nội dung từ các ứng dụng khác

Sao chép biểu đồ Excel sang chương trình Office khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×