Bố trí trang

Chèn ngắt trang

Chèn ngắt trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Word sẽ tự động chèn dấu ngắt trang ở cuối mỗi trang khi bạn tạo tài liệu. Theo cách thủ công, bạn có thể thêm dấu ngắt trang đến nơi khác trong tài liệu của bạn. (Bạn luôn có thể xóa bỏ dấu ngắt trang mà bạn đã thêm vào, nhưng bạn không thể loại bỏ một Word tự động thêm ở cuối mỗi trang.) Ngoài ra, bạn có thể thiết lập quy tắc cho Word để các dấu ngắt trang tự động được đặt ở nơi bạn muốn. Đây là đặc biệt hữu ích nếu bạn đang làm việc trong tài liệu dài.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu một trang mới.

 2. Bấm vào Chèn > Ngắt Trang.

  Tùy chọn Ngắt Trang được tô sáng trên tab Chèn.

Để xem bạn đã thêm dấu ngắt trang ở đâu, hãy bấm Nhà và trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm Hiện/Ẩn.

Biểu tượng Hiện/Ẩn được tô sáng trên tab Nhà.

Dấu ngắt trang giống như thế này:

Ngắt trang

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Để ngăn dấu ngắt trang tự động xuất hiện tại vị trí không phù hợp, chẳng hạn như giữa các dòng văn bản mà bạn muốn giữ ở gần nhau, bạn có thể điều chỉnh thiết đặt ngắt trang cho các đoạn văn đã chọn.

 1. Chọn các đoạn văn mà bạn muốn áp dụng các thiết đặt.

 2. Bấm bố trí, sau đó bấm vào mũi tên trong nhóm đoạn văn .

  Mũi tên để mở hộp thoại Đoạn văn được tô sáng trên tab Bố trí.

 3. Trong hộp thoại Đoạn văn, hãy bấm Ngắt Dòng và Ngắt Trang.

  Chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau đây:

  • Kiểm soát Dòng thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

  • Giữ gần đoạn tiếp theo ngăn dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.

  • Giữ các dòng gần nhau ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn.

  • Ngắt trang trước thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn cụ thể.

Bắt đầu một trang mới

 1. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu một trang mới.

 2. Bấm Chèn > NgắtTrang.

  Cách chèn dấu ngắt trang

Để biết chính xác vị trí bạn đã thêm dấu ngắt trang đó, hãy bật các ký tự (định dạng) không in ra bằng cách bấm Trang đầu > Đoạn văn > Hiện/Ẩn.

Nút hiện/ẩn

Dấu ngắt trang trông như sau:

Ngắt trang

Thêm nhiều dấu ngắt trang vào tài liệu dài: biện pháp phòng ngừa

Nếu bạn sẽ thêm dấu ngắt trang thủ công vào các tài liệu là một vài trang dài, bạn có thể phải thay đổi các dấu ngắt trang sau này. Khi bạn sửa tài liệu của bạn, bạn có thể thấy dấu ngắt trang của bạn ở giữa đoạn văn hoặc thậm chí giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ lại cùng nhau.

Hoặc bạn có thể chỉ một dòng của đoạn văn ở phía trên cùng của trang (được gọi là một dòng thiếu""), hoặc một dòng của đoạn văn tất cả đơn lẻ ở dưới cùng của trang (một "dòng mồ côi").

Hãy làm như sau để tránh các dấu ngắt trang không mong muốn với thiết đặt cho Word biết vị trí để ngắt hoặc không ngắt trang.

Ngăn dấu ngắt trang không mong muốn   

 1. Chọn các đoạn mà bạn muốn áp dụng các thiết đặt.

 2. Bấm vào Bố trí Trang và sau đó bấm vào mũi tên trong nhóm Đoạn văn để mở hộp Đoạn văn.

  Cách có được tất cả các tùy chọn đoạn văn

 3. Bấm tab Ngắt Dòng và Trang.

  Tùy chọn hộp thoại Đoạn văn

  Để đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang    Bấm hộp điều khiển Dòng thiếu/Dòng mồ côi.

  Mẹo: Để ngăn không cho widows và dòng mồ côi xảy ra mọi lúc, hãy đảm bảo rằng hộp luôn kiểm tra.

  Để tránh dấu ngắt giữa các đoạn bạn muốn giữ lại cùng nhau    Hãy bấm hộp Giữ với phần tiếp theo.

  Để tránh dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn    Bấm hộp Giữ các dòng cùng nhau.

  Để thêm ngắt trang trước một đoạn văn cụ thể    Bấm hộp Ngắt trang phía trước.

Chèn dấu ngắt trang thủ công

 1. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu một trang mới.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm trang , hãy bấm Ngắt trang.

  Điều khiển nơi Word đặt dấu ngắt trang tự động

  Nếu bạn chèn dấu ngắt trang thủ công trong tài liệu có nhiều hơn một số trang trong độ dài, bạn có thể cần thay đổi các dấu ngắt trang khi bạn sửa tài liệu. Để tránh khó khăn về theo cách thủ công việc thay đổi ngắt trang, bạn có thể đặt tùy chọn để điều khiển nơi từ vị trí dấu ngắt trang tự động.

Ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn   

 1. Chọn đoạn văn bản mà bạn muốn để ngăn không cho phá vỡ lên trên hai trang.

 2. Trên tab Bố trí trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn , sau đó bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Chọn hộp kiểm giữ các dòng cùng nhau .

Ngăn dấu ngắt trang giữa các đoạn văn

 1. Chọn các đoạn văn mà bạn muốn giữ lại cùng nhau trên một trang duy nhất.

 2. Trên tab Bố trí trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn , sau đó bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Chọn hộp kiểm giữ tiếp theo .

Xác định dấu ngắt trang trước một đoạn văn

 1. Bấm đoạn văn bản mà bạn muốn theo dõi ngắt trang.

 2. Trên tab Bố trí trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn , sau đó bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Chọn hộp kiểm ngắt trang trước .

Đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn ở trên cùng hoặc dưới cùng của trang

Tài liệu chuyên nghiệp không bao giờ kết thúc một trang với chỉ một dòng của đoạn văn mới hoặc bắt đầu một trang với chỉ dòng cuối cùng của một đoạn văn bản từ trang trước đó. Dòng cuối cùng của một đoạn văn đơn lẻ ở phía trên cùng của trang được gọi là một dòng thiếu. Dòng đầu tiên của đoạn văn đơn lẻ ở dưới cùng của trang được gọi là một dòng mồ côi.

Ngăn dấu ngắt trang trong một hàng bảng

 1. Chọn các đoạn văn mà bạn muốn ngăn widows và dòng mồ côi.

 2. Trên tab Bố trí trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn , sau đó bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Chọn hộp kiểm kiểm soát dòng thiếu/dòng mồ côi .

Lưu ý: Tùy chọn này được bật theo mặc định.

 1. Bấm vào hàng trong bảng mà bạn không muốn ngắt. Chọn toàn bộ bảng nếu bạn không muốn bảng ngắt toàn bộ trang.

  Lưu ý: Một bảng lớn hơn trang phải ngắt.

 2. Trên tab Công cụ bảng , bấm bố trí.

  Tab Bố trí Công cụ Bảng

 3. Trong nhóm bảng , bấm thuộc tính.

  ribbon của office 14

 4. Bấm vào tab hàng , rồi xóa hộp kiểm cho phép hàng ngắt toàn bộ trang .

Bạn không thể xóa bỏ dấu ngắt trang Word sẽ chèn tự động.

Bạn có thể xóa bất kỳ ngắt trang mà bạn chèn theo cách thủ công.

Xóa bỏ dấu ngắt trang   

 1. Bấm bản thảo.

  Nút Bản thảo

 2. Chọn ngắt trang bằng cách bấm ở lề bên cạnh đường chấm chấm.

  Ngắt trang thủ công trong tài liệu

 3. Nhấn DELETE.

Chèn dấu ngắt trang thủ công

 1. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu một trang mới.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm trang , hãy bấm Ngắt trang.

Ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn

 1. Chọn đoạn văn bản mà bạn muốn để ngăn không cho phá vỡ lên trên hai trang.

 2. Trên tab Bố trí trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn , sau đó bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Chọn hộp kiểm giữ các dòng cùng nhau .

  Ngăn dấu ngắt trang giữa các đoạn văn

 1. Chọn các đoạn văn mà bạn muốn giữ lại cùng nhau trên một trang duy nhất.

 2. Trên tab Bố trí trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn , sau đó bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Chọn hộp kiểm giữ tiếp theo .

Xác định dấu ngắt trang trước một đoạn văn

 1. Bấm đoạn văn bản mà bạn muốn theo dõi ngắt trang.

 2. Trên tab Bố trí trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn , sau đó bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Chọn hộp kiểm ngắt trang trước .

Tài liệu chuyên nghiệp không bao giờ kết thúc một trang với chỉ một dòng của đoạn văn mới hoặc bắt đầu một trang có chỉ dòng cuối cùng của một đoạn văn bản từ trang trước đó. Dòng cuối cùng của một đoạn văn đơn lẻ ở phía trên cùng của trang được gọi là một dòng thiếu. Dòng đầu tiên của đoạn văn đơn lẻ ở dưới cùng của trang được gọi là một dòng mồ côi.

 1. Chọn các đoạn văn mà bạn muốn ngăn widows và dòng mồ côi.

 2. Trên tab Bố trí trang , bấm công cụ khởi động hộp thoại đoạn văn , sau đó bấm vào tab ngắt dòng và ngắt trang .

 3. Chọn hộp kiểm kiểm soát dòng thiếu/dòng mồ côi .

Lưu ý: Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Ngăn dấu ngắt trang trong một hàng bảng

 1. Bấm vào hàng trong bảng mà bạn không muốn ngắt. Chọn toàn bộ bảng nếu bạn không muốn bảng ngắt toàn bộ trang.

  Lưu ý: Một bảng lớn hơn trang phải ngắt.

 2. Trên tab Công cụ bảng , bấm bố trí

  Hình ảnh Dải băng

 3. Trong nhóm bảng , bấm thuộc tính

  Hình ảnh Dải băng

 4. Bấm vào tab hàng , rồi xóa hộp kiểm cho phép hàng ngắt toàn bộ trang .

Theo cách thủ công thêm dấu ngắt trang ở bất kỳ đâu trong tài liệu của bạn:

 1. Nếu bạn không ở trong Dạng xem soạn thảo, hãy bấm vào Chỉnh sửa tài liệu > Chỉnh sửa trong Word Online.

  Chỉnh sửa trong Word Online

 2. Đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn bắt đầu một trang mới.

 3. Bấm Chèn > Ngắt Trang.

  Nút Ngắt Trang trong Word Web App

Trong khi ở Dạng xem Soạn thảo, ngắt trang thủ công sẽ trông như thế này:

Ngắt Trang trong Word Online

Bạn sẽ thấy điều này trong Dạng xem chỉ đọc. Trong Dạng xem chỉ đọc, dấu ngắt trang thủ công Hiển thị dưới dạng khoảng trống giữa các trang, giống như dấu ngắt trang tự động.

Mẹo:  Để chèn nhanh một ngắt trang bằng cách dùng bàn phím của bạn, hãy gõ Ctrl+Enter.

Xem thêm

Dấu ngắt dòng và trang

Chèn ngắt mục

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×