Hàng & cột

Chèn hay xóa ô, hàng và cột

Chèn hay xóa ô, hàng và cột

Chèn và xóa hàng, cột cũng như ô để sắp xếp trang tính của bạn tốt hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: Microsoft Excel có giới hạn về cột và hàng như sau: chiều rộng 16.384 cột và chiều cao 1.048.576 hàng.

Chèn hoặc xóa cột

  1. Để chèn cột, chọn cột, chọn Trang đầu > Chèn >  Chèn cột trang tính.

  2. Để xóa cột, chọn cột đó, chọn Trang đầu > Chèn > Xóa cột trang tính.

    Hoặc, bấm chuột phải vào đầu cột, rồi chọn Chèn hoặc Xóa.

Chèn hoặc xóa hàng

  1. Để chèn một hàng, chọn hàng, chọn Trang đầu > Chèn > Chèn hàng trang tính.

  2. Để xóa một hàng, chọn hàng, chọn Trang đầu > Chèn > Xóa hàng trang tính.

    Hoặc, bấm chuột phải vào hàng đã chọn, rồi chọn Chèn hoặc Xóa.

Chèn ô

  1. Chọn một hoặc nhiều ô. Bấm chuột phải và chọn Chèn.

  2. Từ ô Chèn, chọn hàng, cột hoặc ô cần chèn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Các tác vụ cơ bản trong Excel

Tổng quan về công thức trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×