Chèn hộp kiểm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chèn một hộp kiểm trên mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath của bạn sao cho người dùng có thể nhanh chóng nhập giá trị true hoặc false.

Trong bài viết này

Khi nào nên dùng một hộp kiểm

Chèn hộp kiểm

Mẹo bố trí

Khi nào nên dùng một hộp kiểm

Sử dụng một hoặc nhiều hộp kiểm khi bạn muốn:

 • Cho phép người dùng thực hiện một đúng/sai hoặc có/không lựa chọn.

 • Hiển thị đúng/sai hoặc có/không tin đi kèm từ một cơ sở dữ liệu, Dịch vụ Web, hoặc nguồn dữ liệu khác.

Trong phần minh họa sau đây, người dùng chọn hộp kiểm để cho biết họ muốn đặt trước xe hơi khách sạn hoặc thuê cùng với bảo lưu chuyến bay của họ.

Các hộp kiểm trên biểu mẫu

Mẹo: Theo mặc định, hộp kiểm không được chọn. Nếu bạn muốn một hộp kiểm được chọn theo mặc định, bạn có thể bấm đúp vào nó và thay đổi trạng thái mặc định của nó.

Điều khiển có liên quan

InfoPath bao gồm các điều khiển khác mà giống với một hộp kiểm nhưng mà phục vụ mục đích khác nhau. Để quyết định trong các điều khiển hoạt động tốt nhất trên mẫu biểu mẫu của bạn, tham chiếu đến danh sách sau đây:

Nút tùy chọn    Giống như một hộp kiểm, nhóm nút tùy chọn cho phép người dùng để thực hiện một lựa chọn. Tuy nhiên, với nút tùy chọn, người dùng chọn từ một tập hợp các vòng tròn nhỏ thay vì từ một tập hợp các hộp kiểm vuông. Ngoài ra, hộp kiểm thông thường là đại diện cho ấy lựa chọn, trong khi các nút tùy chọn được dùng để đại diện cho một lựa chọn đơn trong một tập hợp chỉ bao gồm các lựa chọn loại trừ lẫn nhau.

Hộp danh sách đa lựa chọn    Hộp danh sách đa lựa chọn bao gồm một số hộp kiểm bên trong một danh sách cuộn. Người dùng có thể chọn nhiều hơn một hộp kiểm trong danh sách hoặc thêm nhập mục của riêng họ vào danh sách, tùy thuộc vào cách của mẫu biểu mẫu được thiết kế.

Đầu trang

Chèn hộp kiểm

Thủ tục chèn một hộp kiểm khác nhau đôi chút tùy thuộc vào việc bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu trống, mới hay dựa trên thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu ngoài.

Hình minh họa sau đây minh họa cho cách một hộp kiểm tra khi được chọn trong phương thức thiết kế.

Hộp kiểm được chọn trong chế độ thiết kế

Điều khiển có thể được gắn kết hoặc không gắn kết. Khi điều khiển được gắn kết, nó được kết nối với một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu để dữ liệu đã nhập vào điều khiển được lưu trong tệp biểu mẫu cơ sở (.xml). Khi điều khiển không được gắn kết, nó không được kết nối với trường hoặc nhóm và dữ liệu đã nhập vào điều khiển không được lưu. Khi bạn chọn hoặc di chuyển con trỏ qua điều khiển, văn bản và biểu tượng gắn kết xuất hiện ở góc trên bên phải của điều khiển. Văn bản cho biết trường hoặc nhóm mà điều khiển được gắn kết trong nguồn dữ liệu. Biểu tượng này cho biết điều khiển có được gắn kết với trường hoặc nhóm đó đúng hay không. Khi gắn kết đúng, biểu tượng màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Nếu có vấn đề với gắn kết, thay vào đó bạn sẽ thấy biểu tượng màu xanh lam hoặc màu đỏ.

Nguồn dữ liệu cho biểu mẫu mẫu bao gồm các trường và nhóm xuất hiện trong dạng xem phân cấp trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu .

Hộp kiểm luôn được gắn kết với trường. Trong ví dụ sau đây, bao gồm khách sạn hộp kiểm trên mẫu biểu mẫu được gắn kết trường includeHotel trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu .

Quan hệ giữa hộp kiểm trên mẫu biểu mẫu và trường tương ứng trong nguồn dữ liệu

Nếu bạn gắn kết hộp kiểm để một trường lặp nhất định, hộp kiểm có bên trong điều khiển lặp, chẳng hạn như một bảng lặp hoặc phần lặp.

Chèn hộp kiểm trên mẫu biểu mẫu trống, mới

Khi bạn thiết kế mẫu một biểu mẫu mới, trống, hộp kiểm Tự động tạo nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ Điều khiển được chọn theo mặc định. Điều này cho phép InfoPath để tự động tạo ra các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu khi bạn thêm các điều khiển vào mẫu biểu mẫu. Các trường và các nhóm được thể hiện bằng biểu tượng thư mục và tệp trong các ngăn tác vụ Nguồn Dữ liệu.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm hộp kiểm.

 4. Để thay thế nhãn mặc định của điều khiển, chọn văn bản bên cạnh hộp kiểm đã được chèn vào trên mẫu biểu mẫu của bạn, sau đó nhập nhãn của riêng bạn.

 5. Để thay đổi giá trị được lưu trữ trong nguồn dữ liệu khi người dùng xóa hoặc chọn hộp kiểm trên biểu mẫu, bấm đúp vào hộp kiểm, hãy bấm vào tab dữ liệu , và sau đó bấm các giá trị mà bạn muốn trong danh sách giá trị khi đã xóagiá trị khi kiểm tra danh sách.

  Lưu ý: Đối với hộp kiểm, theo mặc định, TRUE có nghĩa là "được chọn" hoặc "kiểm tra," trong khi FALSE có nghĩa là "xóa" hoặc "đánh dấu."

Chèn hộp kiểm trên mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu hiện có

Nếu bạn xây dựng thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên tệp ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) hiện có, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, InfoPath sẽ phát sinh các trường và nhóm trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu từ nguồn dữ liệu hiện có. Trong trường hợp này, bạn có thể chèn một hộp kiểm bằng cách kéo một hộp kiểm từ ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu lên trên mẫu biểu mẫu hoặc bằng cách chèn một hộp kiểm từ ngăn tác vụ điều khiển thay vào đó, như mô tả trong thủ tục sau đây:

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm hộp kiểm.

 4. Trong hộp thoại Gắn kết hộp kiểm , chọn trường mà bạn muốn lưu trữ giá trị hộp kiểm, sau đó bấm OK.

 5. InfoPath dùng tên của trường hoặc nhóm là điều khiển nhãn. Nếu cần thiết, thay đổi văn bản nhãn.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  Lưu ý: Đối với hộp kiểm, theo mặc định, TRUE có nghĩa là "được chọn" hoặc "kiểm tra," trong khi FALSE có nghĩa là "xóa" hoặc "đánh dấu."

  Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu để chèn điều khiển. Trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu , bấm chuột phải vào trường mà bạn muốn gắn kết hộp kiểm, sau đó bấm hộp kiểm trên menu lối tắt. Bạn nhìn thấy lệnh này, trường phải sử dụng một kiểu dữ liệu thích hợp, chẳng hạn như kiểu dữ liệu (Boolean) đúng/sai.

Đầu trang

Mẹo bố trí

Sử dụng các mẹo sau đây để giúp bạn tinh chỉnh hình thức, kích cỡ và các khía cạnh khác của điều khiển hộp kiểm:

 • Để thay đổi kích cỡ của một số hộp kiểm cùng một lúc, hãy chọn hộp kiểm có kích cỡ bạn muốn thay đổi. Nhấn ALT + ENTER, và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết trên tab kích cỡ .

 • Nếu bạn thực hiện hộp kiểm quá lớn, dấu kiểm vào hộp kiểm có thể xuất hiện méo.

 • Để thay đổi viền hoặc màu của một hộp kiểm, hãy chọn hộp kiểm mà bạn muốn thay đổi. Trên menu định dạng , bấm viền và màu nền, và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết.

 • Bạn có thể dùng định dạng điều kiện để hiển thị các mục trên mẫu biểu mẫu của bạn khi người dùng chọn một hộp kiểm cụ thể. Ví dụ như trên biểu mẫu báo cáo chi phí, bạn có thể dùng định dạng có điều kiện để hiển thị trình quản lý phê duyệt phần để mọi người khi họ chọn hộp kiểm trình quản lý phê duyệt yêu cầu . Nếu trình quản lý phê duyệt không cần thiết, người dùng không chọn hộp kiểm và phần còn lại ẩn trên biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×