Chèn chú thích vào ảnh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng Chèn chú thích trong Word nào hầu hết các nâng nặng cho bạn, khi bạn muốn thêm chú thích vào ảnh. Cho các ứng dụng Office, đây là một chút phức tạp hơn và bao gồm cách thêm hộp văn bản và sau đó phân nhóm hộp văn bản và ảnh. Và nếu bạn có nhiều ảnh trong một chuỗi, bạn sẽ phải theo cách thủ công theo dõi và tăng các số.

Word

 1. Bấm ảnh bạn muốn thêm chú thích vào.

 2. Bấm Tham chiếu > Chèn Chú thích.

  Nút Chèn Chú thích trên tab Tham chiếu

 3. Để dùng loại nhãn mặc định (Hình), hãy nhập chú thích vào hộp Chú thích.

  Hộp thoại Chèn Chú thích

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo nhãn chú thích mặc định của riêng bạn bằng cách bấm Nhãn mới, rồi thêm chú thích của bạn trong hộp nhãn . Word sẽ tự động đánh số các nhãn mới cho bạn.

Tất cả các ứng dụng Office

 1. Thêm một hộp văn bản bên dưới hoặc gần ảnh để chú thích.

  Bạn có thể cần kéo hộp văn bản vào vị trí mong muốn.

 2. Bấm bên trong hộp văn bản và nhập văn bản bạn muốn sử dụng cho chú thích.

 3. Chọn ảnh và hộp văn bản, rồi trên tab Định dạng Công cụ Ảnh, hãy bấm Nhóm.

  Nút Nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×