CHAR (Hàm CHAR)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm CHAR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về ký tự mà số đã xác định. Hãy dùng CHAR để biên dịch số trang mã bạn có thể nhận được từ các tệp trên các kiểu máy tính khác thành ký tự.

Môi trường hoạt động

Bộ ký tự

Macintosh

Bộ ký tự Macintosh

Windows

ANSI

Bộ ký tự ANSI đã là đặt tiêu chuẩn của ký tự được dùng trong hệ điều hành Windows thông qua Windows 95 và Windows NT, sau đó Unicode được áp dụng đồng. ANSI bao gồm các ký tự 218, nhiều đều chia sẻ các mã số giống như trong các định dạng ASCII/Unicode. https://www.techopedia.com/Definition/932/ANSI-Character-Set

Cú pháp

CHAR(number)

Cú pháp hàm CHAR có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số từ 1 đến 255 xác định bạn muốn ký tự nào. Ký tự này nằm trong bộ ký tự mà máy tính của bạn dùng.

    Lưu ý: Excel Online chỉ hỗ trợ CHAR(9), CHAR(10), CHAR(13) và CHAR(32) trở lên.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CHAR(65)

Hiển thị ký tự được đại diện bởi 65 trong bộ ký tự của máy tính.

A

=CHAR(33)

Hiển thị ký tự được đại diện bởi 33 trong bộ ký tự của máy tính.

!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×