Change the pen color or thickness in Microsoft OneNote

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

In Microsoft OneNote, you can easily customize the color and thickness of your pen while handwriting or drawing notes.

iPad

Change the color of the selected pen

  1. On the Draw tab, select the pen you want, and then tap the arrow next to the pen to change the color. If you want to switch color in mid-drawing, just tap another color at any time.

  2. Sixteen solid colors are available on the menu, with more available when you tap More Ink Colors.

    If you are an Office 365 subscriber, there are an additional eight effects available: Rainbow, Galaxy, Lava, Ocean, Rose Gold, Gold, Silver, and Bronze.

Change the thickness of the selected pen

  1. On the Draw tab, select the pen you want, then tap the arrow next to the pen to change the thickness.

  2. There are five pen thickness settings ranging from .25 mm to 3.5 mm. Select a thickness or use the plus or minus sign to make your pen thicker or thinner.

iPhone

Tính năng này hiện không sẵn dùng khi sử dụng Microsoft OneNote trên iPhone.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×