×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Change the color, style, and weight of a video border in PowerPoint 2010

When you want to frame your video on a slide in your presentation, you can add a border and then change the color, the look of the line style, or the weight of the line.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

What do you want to do?

Change the color of a border

Change the style of a border

Change the weight of a border

Delete a border

Change the color of a border

 1. Select the video on the slide.

 2. Under Video Tools, on the Format tab, in the Video Styles group, click the arrow next to Video Border, and then click the color that you want.

  If you don't see the Video Tools or Format tabs, make sure that you've selected the video.

  Change the color of a video

  Tip: To change to a color that is not in the theme colors, click More Outline Colors, and then either click the color that you want on the Standard tab, or mix your own color on the Custom tab. Custom colors and colors on the Standard tab do not update if you later change the document theme.

Top of Page

Change the style of a border

 1. Select the video on the slide.

 2. Under Video Tools, on the Format tab, in the Video Styles group, click the arrow next to Video Border.

  Tip: If you don't see the Video Tools or Format tabs, make sure that you've selected the video.

 3. Point to Dashes, and then select the line style that you want.

  To create a custom style, click More Lines, and then choose the options that you want.

Top of Page

Change the weight of a border

 1. Select the video on the slide.

 2. Under Video Tools, on the Format tab, in the Video Styles group, click the arrow next to Video Border.

  Tip: If you don't see the Video Tools or Format tabs, make sure that you've selected the video.

 3. Point to Weight, and then select the line weight that you want.

  To create a custom line weight, click More Lines, and then choose the options that you want.

Top of Page

Delete a border

 1. Select the shape that you want to change.

 2. Under Video Tools, on the Format tab, in the Video Styles group, click the arrow next to Video Border.

  Tip: If you don't see the Video Tools or Format tabs, make sure that you've selected the video.

 3. Under Standard Colors, click No Outline.

Top of Page

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×