×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Change the color of external links

Change the color of external links

Note: This article has done its job, and will be retiring soon. To prevent "Page not found" woes, we're removing links we know about. If you've created links to this page, please remove them, and together we'll keep the web connected.

To change the color of a link to other projects (external predecessors) use text styles.

 1. Click Format > Text Styles.

  Text Styles button

 2. In the Item to Change list, click External Tasks.

 3. Select the font, size, or color you want for the external task.

If you want to change the color of the bar to match the name of the external task name, use bar styles.

 1. Click the Format tab.

 2. Click Bar > Bar Styles.

  Notes: 

  • The predecessor bar color determines the color of the link.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×