Chứng minh Ấn phẩm của bạn bằng cách in tệp PDF, tổ hợp hoặc đứt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Điều quan trọng để chứng minh Ấn phẩm cẩn thận trước khi bạn gửi nó cho một dịch vụ in thương mại là. Định dạng mà bạn dùng cho soát lỗi, để kiểm tra các bố trí, màu sắc, và để bẫy vấn đề có thể phụ thuộc vào loại nhấn mà bạn sử dụng. Ba định dạng phổ biến nhất là PDF, tổ hợp và chứng cứ khoảng phân tách.

Thảo luận với nhà in thương mại định dạng phù hợp nhất cho soát lỗi ấn phẩm của bạn và những vấn đề trong ấn phẩm của bạn, bạn cần phải tìm kiếm mà được cụ thể để nhấn mà họ sử dụng.

Tôi nên sử dụng phương thức soát lỗi nào?

Thêm phương thức soát lỗi của bạn khớp với các điều kiện của nhấn in, chính xác hơn, nó sẽ đại diện cho các tài liệu được in cuối cùng.

Vì dịch vụ in thương mại nhất làm việc với tệp PDF, tệp PDF có thể là tùy chọn tốt nhất của bạn. PDF đảm bảo rằng khi tệp được xem trực tuyến hoặc in, nó giữ lại chính xác định dạng mà bạn dự định.

In thương mại mà không làm việc với tệp PDF có thể yêu cầu bạn cho PostScript tệp. Các tùy chọn soát lỗi là vật liệu tổng hợp và đứt. Tổng hợp chứng cứ ít chính xác hơn chứng cứ tách dựa trên máy in thương mại của bạn có thể tạo ra. Tách trên nền tảng chứng cứ là chính xác nhỏ hơn một kiểm nhấn tại đầu in chạy.

Thách thức là vấn đề được tìm thấy trong đứt hoặc phần sau trong kiểm nhấn thường hết để khắc phục hơn khi tìm thấy phiên bản cũ hơn trong chứng cứ phức hợp. Tham khảo với nhà in thương mại để xác định các phương pháp sau đây là phù hợp nhất.

 • In một tổ hợp đen trắng    Kiểm tra bố trí, văn bản và vấn đề chung trong độ tương phản và độ sáng trong một tổ hợp sắc độ xám. Nếu Ấn phẩm của bạn tạo ra một lỗi PostScript khi nó được in ra máy in PostScript trên máy tính, Ấn phẩm cũng có thể sẽ tạo ra một lỗi PostScript trên máy in thương mại thiết bị in ảnh.

 • In một tổ hợp màu    Kết hợp tất cả các màu, văn bản và đồ họa lên trên một trang tính được in duy nhất cho soát lỗi. Sử dụng một tổ hợp màu RGB để đảm bảo rằng bạn đã hài lòng với thiết kế trang tổng thể và phạm vi chung của màu. Tuy nhiên, một tổ hợp màu RGB không phải là đáng tin cậy để kiểm tra độ chính xác màu, mẫu hình moiré và bẫy vấn đề.

 • In màu đứt    Riêng cấu phần màu sắc trong ấn phẩm của bạn và xác định khu vực trong thiết kế của bạn có thể gây ra các vấn đề cho nhấn. Khi bạn in đứt, Publisher in một trang cho mỗi màu được dùng trong ấn phẩm của bạn. Đứt xuất hiện trong màu đen và trắng, ngay cả khi bạn in để máy in màu, vì máy in của bạn sử dụng chúng chỉ để xác định cách màu được được sắp xếp. Màu đứt tốt nhất được tạo bởi dịch vụ in thương mại để in cuối cùng trên một máy in thương mại. Xem lại từng trang cẩn thận để xác nhận vấn đề mà bạn thảo luận với máy in thương mại của bạn, chẳng hạn như những mục này:

  • Màu được phân tách đúng.

  • Đối tượng xuất hiện trên tấm chính xác.

  • Màu và đối tượng gõ, overprint và bẫy chính xác.

  • Bleed đối tượng mở rộng ngoài trang.

  • Đồ họa không bị thiếu.

  • Tất cả các phông chữ và thay thế phông chữ in như mong muốn.

 1. Bấm tệp > xuất >.

 2. Trong danh sách tên tệp , hãy nhập tên cho Ấn phẩm.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào PDF.

 4. Bên cạnh Tối ưu hóa cho, bấm vào Thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Tùy chọn phát hành , hãy bấm tối ưu hóa trong danh sách chỉ định cách thức Ấn phẩm này sẽ được in ra và được phân phối phù hợp với nhu cầu của Ấn phẩm. Ví dụ, nếu bạn sẽ chứng minh Ấn phẩm trực tuyến và chất lượng in là ít quan trọng hơn một kích cỡ tệp nhỏ, bấm kích cỡ tối thiểu. Nếu bạn sẽ in PDF cho soát lỗi và chất lượng in là quan trọng hơn kích cỡ tệp, bấm in chất lượng cao.

 6. Bấm nâng cao để hiển thị hộp thoại toàn bộ, và chọn thiết đặt mà bạn cần.

 7. Bấm OK.

 8. Trong hộp thoại phát hành dưới dạng PDF hoặc XPS , nếu bạn muốn mở tệp Adobe Reader ngay lập tức sau khi lưu nó, hãy chọn hộp kiểm mở tệp sau khi phát hành . Nếu bạn chọn In thương mại trong hộp thoại Tùy chọn phát hành , hộp kiểm mở tệp sau khi phát hành là không sẵn dùng.

 9. Bấm Phát hành.

 10. Để in ấn phẩm, trong Adobe Reader, trên menu tệp , bấm in, chọn tùy chọn in, sau đó bấm OK.

 1. Trên menu Tệp, bấm vào In.

 2. Trong danh sách tên máy in , bấm vào máy in hoặc thiết bị in ảnh mà bạn muốn.

 3. Bấm vào tab Chi tiết máy in , bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm tab đứt .

 4. Trong danh sách in màu dưới dạng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm Sắc độ xám phức hợp để in một tổ hợp với một máy in đen trắng.

  • Bấm Tổng hợp CMYK để in một tổ hợp vào máy in màu CMYK hoặc thiết bị soát lỗi.

  • Bấm Tổng hợp RGB để in một tổ hợp vào máy in màu.

 5. Trong danh sách độ phân giải , bấm độ phân giải mà bạn muốn in.

  Lưu ý: Danh sách các giải pháp có sẵn phụ thuộc vào máy in hoặc thiết bị in ảnh mà bạn đã chọn trong danh sách tên máy in . Một số máy in cho phép in ở độ phân giải chỉ có một.

 6. Bấm vào tab Thiết đặt trang , và chọn các tùy chọn mà bạn muốn bên dưới in đầu ra, dấu máy inBleeds.

 7. Bấm vào tab phông chữ và đồ họa và chọn các tùy chọn mà bạn muốn bên dưới phông, ảnhxén và downsample ảnh.

 8. Bấm OK.

 9. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để in ấn phẩm, hãy bấm OK.

  • Để giữ cho các thiết đặt in mà không in ấn phẩm, hãy bấm hủy.

Lưu ý: 

 • Dấu máy in, bleeds và in tràn lề dấu in bên ngoài trang. Để in chúng, kích cỡ của bạn phải lớn hơn kích cỡ trang mà bạn đã thiết lập cho Ấn phẩm của bạn.

 • Các tùy chọn bên dưới in đầu ra sẵn dùng chỉ khi bạn in để máy in PostScript .

 1. Trên menu Tệp, bấm vào In.

 2. Trong danh sách tên máy in , bấm vào máy in hoặc thiết bị in ảnh mà bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu bạn không có máy in PostScript màu, bạn có thể thiết lập PS màu chung cho in ấn thương mại điểu khiển máy in. Để biết thêm thông tin, hãy xem cài đặt PS màu chung cho in ấn thương mại điểu khiển máy in.

 3. Bấm vào tab Chi tiết máy in , bấm Nâng cao thiết lập máy in, sau đó bấm tab đứt .

 4. Trong danh sách in màu dưới dạng , bấm đứt.

 5. Trong danh sách các mảng , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm tất cả mực đã xác định để in một tấm màu vết hoặc màu xử lý cho mỗi mực mà bạn đã xác định trong ấn phẩm (menucông cụ , menu con Công cụ in thương mại , lệnh Màu in ).

  • Bấm dùng mực chỉ in một tấm màu vết hoặc quy trình cho mọi mực đã xác định được sử dụng trong ấn phẩm.

  • Bấm chuyển đổi tại chỗ để quy trình in chỉ màu xử lý tấm và chuyển đổi tất cả định nghĩa màu pha màu xử lý trong khi in.

 6. Để ngăn không cho Publisher tấm in màu xử lý không sử dụng, hãy chọn hộp kiểm không in tấm trống .

 7. Trong danh sách độ phân giải , bấm độ phân giải mà bạn muốn in.

  Lưu ý: Danh sách các giải pháp có sẵn phụ thuộc vào máy in hoặc thiết bị in ảnh mà bạn đã chọn trong danh sách tên máy in . Một số máy in cho phép in ở độ phân giải chỉ có một.

 8. Bấm vào tab Thiết đặt trang , và chọn các tùy chọn mà bạn muốn bên dưới in đầu ra, dấu máy inBleeds.

 9. Bấm vào tab phông chữ và đồ họa và chọn các tùy chọn mà bạn muốn bên dưới phông, ảnhxén và downsample ảnh.

 10. Bấm OK.

 11. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để in ấn phẩm, hãy bấm OK.

  • Để giữ cho các thiết đặt in mà không in ấn phẩm, hãy bấm hủy.

Lưu ý: 

 • Dấu máy in, bleeds và in tràn lề dấu in bên ngoài trang. Để in chúng, kích cỡ của bạn phải lớn hơn kích cỡ trang mà bạn đã thiết lập cho Ấn phẩm của bạn.

 • Các tùy chọn bên dưới in đầu ra sẵn dùng chỉ khi bạn in để máy in PostScript .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×