Chức năng dành cho khách trong nhóm

Chức năng dành cho khách trong nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn cần làm việc với ai đó bên ngoài tổ chức? Hãy thêm họ trong vai trò là khách! Khách có thể tham gia các kênh, hội thoại, trò chuyện, và các buổi họp; họ có thể chia sẻ các tệp trên các kênh, thêm kênh mới, và sử dụng Wiki.

Khả năng

Thành viên nhóm

Khách

Tạo kênh

dấu kiểm

dấu kiểm

Tham gia trò chuyện riêng

dấu kiểm

dấu kiểm

Tham gia hội thoại của kênh

dấu kiểm

dấu kiểm

Chia sẻ tệp của kênh

dấu kiểm

dấu kiểm

Chia sẻ tệp của cuộc trò chuyện

dấu kiểm

Thêm ứng dụng (ví dụ như tab, bot, hoặc trình kết nối)

dấu kiểm

Có thể mời thông qua tài khoản công việc hoặc trường học dành cho Office 365

dấu kiểm

Tạo nhóm

dấu kiểm

Xóa hoặc chỉnh sửa tin nhắn đã đăng

dấu kiểm

dấu kiểm

Khám phá và tham gia các nhóm công cộng

dấu kiểm

Đăng bài ở kênh Chung

dấu kiểm

dấu kiểm

Xem biểu đồ tổ chức

dấu kiểm

Nếu bạn cần làm việc với ai đó bên ngoài tổ chức? Hãy thêm họ trong vai trò là khách! Khách có thể tham gia các kênh, hội thoại, trò chuyện, và các buổi họp; họ có thể chia sẻ các tệp trên các kênh, thêm kênh mới, và sử dụng Wiki.

Lưu ý: Truy nhập dành cho khách sẵn dùng trên iOS và Android.

Khả năng

Thành viên nhóm

Khách

Tạo kênh

dấu kiểm

dấu kiểm

Tham gia trò chuyện riêng

dấu kiểm

dấu kiểm

Tham gia hội thoại của kênh

dấu kiểm

dấu kiểm

Chia sẻ tệp của kênh

dấu kiểm

dấu kiểm

Chia sẻ tệp của cuộc trò chuyện

dấu kiểm

Thêm ứng dụng (ví dụ như tab, bot, hoặc trình kết nối)

dấu kiểm

Có thể mời thông qua tài khoản công việc hoặc trường học dành cho Office 365

dấu kiểm

Tạo nhóm

dấu kiểm

Xóa hoặc chỉnh sửa tin nhắn đã đăng

dấu kiểm

dấu kiểm

Khám phá và tham gia các nhóm công cộng

dấu kiểm

Đăng bài ở kênh Chung

dấu kiểm

dấu kiểm

Xem biểu đồ tổ chức

dấu kiểm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×