Chức năng bảo vệ chống thư rác email của Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có liên quan về quá nhiều thư rác trong Office 365? Chúng tôi đã cài sẵn nhiều bộ lọc thư rác trong dịch vụ Office 365 hoặc Exchange Online Protection (EOP) của bạn, để email của bạn được bảo vệ từ thời điểm bạn nhận được tin nhắn đầu tiên của bạn. Để giúp ngăn thư rác trong Office 365, bạn có thể muốn thay đổi thiết đặt bảo vệ bản để xử lý vấn đề cụ thể trong tổ chức của bạn — nói rằng bạn đang nhận được nhiều thư rác từ người gửi cụ thể, ví dụ — hoặc để chỉ cần sao điều chỉnh thiết đặt của bạn sao cho chúng được thiết kế cho tốt nhất đáp ứng nhu cầu của tổ chức của bạn. Để thực hiện điều này, bạn có thể thay đổi thiết đặt chống thư rác trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ Office 365.

Bài viết này được dành cho người quản trị Office 365. Nếu bạn không phải người quản trị, nhưng bạn là người dùng Office 365 và bạn muốn tìm hiểu cách để xử lý thư rác bạn nhận được, đây không phải là bài viết bạn đang tìm kiếm. Thay vào đó, nếu bạn sử dụng Outlook cho PC hoặc Outlook cho Mac, hãy bắt đầu với tổng quan về bộ lọc thư rác. Nếu bạn dùng Outlook trên web, bắt đầu với Tìm hiểu về email rác và lừa đảo.

Các tùy chọn này giúp bạn ngăn chặn thư rác trong Office 365

Lọc kết nối. Khi bạn sử dụng kết nối lọc, Office 365 kiểm tra danh tiếng của người gửi trước khi cho phép thư để nhận được thông qua. Bạn có thể tạo một danh sách cho phép, hoặc danh sách người gửi an toàn, để bảo đảm bảo rằng bạn nhận được mọi thư được gửi đến bạn từ một địa chỉ IP cụ thể hoặc phạm vi địa chỉ IP. Bạn cũng có thể tạo một danh sách địa chỉ IP để chặn thư, được gọi là một danh sách khối. Để biết thêm thông tin, hãy xem cấu hình chính sách bộ lọc kết nối. Nếu bạn đang có liên quan về thư rác trong Office 365, sử dụng kết nối lọc để giúp ngăn thư rác.

Đối với khách hàng có Office 365 Enterprise E5 hoặc đã mua giấy phép bảo vệ lời đe dọa nâng cao (ATP), lọc kết nối được dùng bởi giả mạo thông minh để tạo cho phép và chặn danh sách người gửi ai giả mạo tên miền của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu thêm về giả mạo thông minh.

Lọc thư rác. Office 365 kiểm tra các đặc điểm thông báo nhất quán với thư rác bằng cách sử dụng tính năng lọc thư rác. Bạn có thể thay đổi những hành động để thực hiện trên các thư được xác định là thư rác, và chọn lọc thư viết bằng ngôn ngữ cụ thể, hoặc gửi từ các quốc gia hoặc khu vực. Bạn cũng có thể bật thư rác nâng cao tùy chọn lọc nếu bạn muốn theo đuổi phương pháp nghiêm ngặt để lọc thư rác. Ngoài ra, bạn có thể cấu hình thông báo thư rác người dùng cuối để thông báo cho người dùng khi thư dành cho chúng đã được gửi đến cách ly thay vào đó. (Gửi thư để cách ly là một trong các hành động cấu hình.) Từ những thông báo, người dùng cuối cùng có thể phát hành giả và báo cáo chúng đến Microsoft để phân tích. Để biết thêm thông tin, hãy xem cấu hình chính sách bộ lọc thư rác của bạn. Để giúp ngăn thư rác trong Office 365, hãy sử dụng thư rác lọc, nếu bạn đang quan tâm về quá nhiều thư rác trong Office 365, sử dụng kết nối lọc để giúp ngăn thư rác.

Lưu ý: Đối với khách hàng độc lập EOP: theo mặc định, bộ lọc thư rác EOP gửi thư rác phát hiện thư mục Email rác của từng người nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng hành động di chuyển thư mục Email rác sẽ làm việc với hộp thư tại cơ sở, bạn phải cấu hình quy tắc truyền dẫn Exchange hai trên máy chủ tại chỗ của bạn để phát hiện các tiêu đề thư rác được thêm bằng EOP. Để biết chi tiết, hãy xem đảm bảo rằng thư rác được định tuyến đến thư mục Email rác của mỗi người dùng.

Thông tin thêm nếu bạn nhận quá nhiều thư rác trong Office 365

Video sau cung cấp tổng quan về cách cấu hình lọc trong EOP thư rác.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem chủ đề đặt cấu hình chính sách bộ lọc thư rác .

Kiểm tra thư bạn gửi đi để ngăn thư rác trong Office 365

Đi lọc. Office 365 cũng kiểm tra để đảm bảo rằng người dùng của bạn không gửi thư rác. Ví dụ, máy tính của một người dùng có thể lấy nhiễm với phần mềm độc hại sẽ khiến nó để gửi thư rác, vì vậy chúng tôi xây dựng bảo vệ chống lại gọi đi lọc. Bạn không thể tắt tính năng lọc thư đi, nhưng bạn có thể cấu hình các thiết đặt được mô tả trong cấu hình chính sách đi thư rác. Nếu bạn đang quan tâm về quá nhiều thư rác trong Office 365, sử dụng đi bộ lọc để giúp ngăn thư rác trong Exchange Online.

Nâng cao: Các cách khác để ngăn chặn thư rác trong Office 365

Quy tắc dòng thư. Nếu bạn muốn đi xa hơn lọc thư rác dựng sẵn và tạo các quy tắc tùy chỉnh dựa trên doanh nghiệp chính sách của bạn, quy tắc dòng thư, còn được gọi là quy tắc truyền dẫn, lọc khác giúp bạn ngăn thư rác trong Office 365. Ví dụ, bạn có thể dùng quy tắc dòng thư để đặt thư rác tin cậy cấp (SCL) giá trị cho thư khớp với các điều kiện cụ thể, như được mô tả trong sử dụng quy tắc dòng thư để đặt mức độ tin cậy thư rác (SCL) trong thư.

Email xác thực. Kỹ thuật sử dụng hệ thống tên miền (DNS) để thêm thông tin kiểm chứng vào thông điệp email về người gửi thông điệp email được gọi là xác thực email. Nâng cao hơn Office 365 người quản trị có thể sử dụng trong các phương pháp xác thực email:

Nếu bạn đang có liên quan về thư rác, lừa đảo và giả mạo trong Office 365, hãy dùng SPF, DKIM và DMARC cùng nhau để giúp ngăn thư rác và giả mạo không mong muốn.

Người dùng cuối quản lý thiết đặt. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách người dùng cuối cùng có thể quản lý thiết đặt thư rác của chính mình, xem tổng quan về bộ lọc thư rác (cho người dùng Microsoft Outlook) hoặc Tìm hiểu về email rác và lừa đảo (dành cho Outlook trên web người dùng). Nếu bạn đang dùng EOP để bảo vệ hộp thư tại cơ sở, hãy đảm bảo sử dụng đồng bộ hóa thư mục để đảm bảo rằng các thiết đặt này được đồng bộ hóa với dịch vụ. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập đồng bộ hóa thư mục, hãy xem "Sử dụng đồng bộ hóa để quản lý thư người dùng" trong quản lý thư người dùng trong EOP.

Xem thêm thông tin

Blog: Tại sao nào thư rác và lừa đảo nhận được thông qua Office 365?

Bảo vệ chống thư rác câu hỏi thường gặp

Ngăn đánh dấu sai email là thư rác với danh sách an toàn hay những kỹ thuật khác

Cách thiết lập chức năng lọc thư rác trong Office 365 để giúp chặn thư rác

Sự khác biệt giữa Email rác và Email hàng loạt là gì?

Tiêu đề thư chống thư rác

Tán xạ ngược thư và EOP

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×