Chồng lịch từ Exchange hoặc SharePoint lên lịch SharePoint

Chồng lịch từ Exchange hoặc SharePoint lên lịch SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn sử dụng lịch SharePoint trên site của bạn, bạn có thể xếp chồng Exchange lịch riêng của bạn vào nó để tạo dạng xem lịch kết hợp. Ngoài ra, bạn có thể xếp chồng SharePoint lịch khác như cả hai lịch SharePoint nằm trong cùng một tuyển tập trang. Trong tất cả, bạn có thể thêm tối đa bốn Exchange hoặc SharePoint lịch.

Điều này cho phép bạn xem kết hợp lịch biểu. Ví dụ, khi bạn chồng lấp một lịch Exchange vào lịch nhóm SharePoint , bạn có thể xem lịch biểu của riêng bạn và lên lịch nhóm cùng một lúc. Điều này có thể hữu ích cho việc chọn một thời gian cho một sự kiện nhóm hoặc lập kế hoạch thời gian để trình bày đào tạo.

SharePoint Online cung cấp một trải nghiệm hiện đại với Office 365 nhóm lịch. Để tìm hiểu thêm, hãy xem sử dụng phần web lịch nhóm.

Tôi muốn

Thủ tục sau đây mô tả cách chồng lấp SharePoint lịch lên lịch SharePoint khác. Sau khi bạn chồng lấp lịch, bạn có thể sử dụng lịch này để tạo dạng xem lịch đặc biệt.

Để xếp chồng SharePoint lịch với SharePoint lịch khác, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong lịch SharePoint , hãy bấm vào tab lịch và chọn Lịch chồng lấp.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng
 2. Trong lịch chồng lấp thiết đặt trang, hãy chọn Lịch mới.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng
 3. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập Tên lịch và sau đó chọn SharePoint.

  Hộp thoại lịch tạo chồng lấp trên lịch.
 4. Trong phần Thiết đặt lịch chồng lấp , nhập một mô tả cho lịch (tùy chọn), và thay đổi chủ đề màu cho lịch (tùy chọn).

  Mẹo: Chọn màu khác nhau cho lịch khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để phân biệt nào lịch sự kiện là từ.

 5. Nhập URL Web cho trang SharePoint lịch nhập, chẳng hạn như https://contoso.com/TWGroupWorkSite/calendar, sau đó chọn giải quyết. Nếu lịch nằm trong cùng một trang dưới dạng nhóm lịch, Web URL sẽ đã được nhập chính xác.

  Quan trọng: Lịch SharePoint mà bạn muốn chồng lấp phải nằm trong cùng một tuyển tập trang là lịch nhóm.

 6. Chọn mũi tên thả xuống danh sách , sau đó chọn lịch mà bạn muốn thêm vào lịch.

 7. Chọn dạng xem mà bạn muốn dùng từ các tùy chọn Dạng xem danh sách .

 8. Nếu bạn muốn xếp chồng SharePoint lịch luôn hiển thị trong SharePoint nhóm lịch, hãy chọn Luôn hiển thị. Khi Luôn hiển thị không được kiểm nhập, bạn sẽ có thể bật lịch khác nhau chồng lấp và tắt từ trang. Nếu nó được chọn, xếp chồng lịch luôn sẽ xuất hiện trên trang lịch.

 9. Bấm OK để chấp nhận đặc tả chồng lấp và sau đó bấm OK để hoàn thành quy trình.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng

Thủ tục sau đây mô tả cách chồng lấp một lịch Exchange lên trên một lịch SharePoint cho SharePoint lịch. Sau khi bạn chồng lấp lịch, bạn có thể sử dụng lịch này để tạo dạng xem lịch đặc biệt.

Quan trọng: Bạn chỉ có thể xếp chồng Exchange lịch riêng của bạn. Có nghĩa là, chồng lấp trên lịch Exchange hoạt động với tài khoản đăng nhập với chứng danh của người dùng được hiện tại. SharePoint sử dụng thông tin tài khoản người dùng hiện tại để truy xuất dữ liệu lịch từ Exchange dịch vụ Web.

Để xếp chồng một Exchange lịch, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong lịch SharePoint , trong ruy-băng, trên tab lịch, bấm Lịch lớp phủ.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng
 2. Trong lịch chồng lấp thiết đặt trang, bấm Lịch mới.

  Lịch Overaly nút trên ruy-băng
 3. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập Tên lịch và chọn Exchange.

  Hộp thoại lịch tạo chồng lấp trên lịch.
 4. Trong phần Thiết đặt lịch chồng lấp , nhập một mô tả cho lịch (tùy chọn), và thay đổi chủ đề màu mặc định cho lịch (tùy chọn).

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Chồng lấp Lịch trong SharePoint. Hộp thoại hiển thị tên Lịch, loại lịch (Exchange) và cung cấp URL cho Outlook Web Access và Exchange Web Access.

 5. Bấm Tìm để tự động điền vào địa chỉ web cho Outlook Web Access URLExchange URL của dịch vụ Web. Nếu tìm thấy không hoạt động trong môi trường của bạn, nhập URL theo cách thủ công.

 6. Nếu bạn muốn lịch Exchange này luôn xuất hiện với SharePoint nhóm lịch, hãy bấm Luôn hiển thị. Khi Luôn hiển thị không được kiểm nhập, bạn sẽ có thể bật các lớp phủ và tắt từ trang. Nếu nó được chọn, xếp chồng lịch luôn sẽ xuất hiện trên trang lịch.

 7. Bấm OK và sau đó bấm OK một lần nữa.

Xem thêm: SharePoint và Exchange lịch với nhau

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×