Chồng lấp lên hoặc không gian đánh dấu dữ liệu trong thanh và biểu đồ cột

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn cần phải chọn chỉ có một chuỗi dữ liệu để thay đổi chồng lên nhau hoặc dãn cách của tất cả chuỗi dữ liệu cùng một loại biểu đồ.

  1. Bấm vào một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ mà bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , bấm vào Chuỗi dữ liệu chọn, sau đó bấm tab tùy chọn .

  3. Để thay đổi chồng lên nhau của các đánh dấu dữ liệu trong mỗi thể loại, hãy nhập một giá trị từ -100 và 100 trong hộp chồng lấp lên . Giá trị cao hơn, lớn hơn chồng lên nhau trong thể loại.

  4. Để thay đổi dãn cách giữa các thể loại của đánh dấu dữ liệu, nhập một giá trị từ 0 (không) và 500 trong hộp độ rộng kẽ hở điều khiển. Cao hơn giá trị lớn hơn khoảng cách giữa mỗi thể loại.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×