Chọn tất cả bên cạnh mà nét bút trong bản vẽ trong OneNote cho Windows 10

Chọn tất cả bên cạnh mà nét bút trong bản vẽ trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong OneNote cho Windows 10, bạn có thể nhanh chóng chọn tất cả bên cạnh mà nét mực mà không cần phải vẽ theo cách thủ công một vùng chọn xung quanh tất cả chúng.


Thực hiện các thao tác sau:

  1. Mở trang có chứa hình vẽ nét mực mà bạn muốn chọn.

    Mẹo: Để tạo một bản vẽ mới, hãy xem viết ghi chú và vẽ trong OneNote.

  2. Bấm đúp hoặc gõ đúp vào bất kỳ nét bút mực trên trang.

    Cách làm như vậy sẽ chọn nét bút mực, cũng như bất kỳ bổ sung nét bút nằm gần nó trên cùng một trang.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×