Chọn những ngôn ngữ bạn muốn thiết lập là sẵn dùng cho giao diện người dùng của một trang web

Chọn những ngôn ngữ bạn muốn thiết lập là sẵn dùng cho giao diện người dùng của một trang web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị tuyển tập site, bạn có thể dùng tính năng nhiều người dùng ngôn ngữ giao diện (MUI) cung cấp dịch vụ người dùng cá nhân khả năng để thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho trang web của họ hoặc tạo trang trong ngôn ngữ khác nhau hơn mặc định SharePoint ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin về MUI và trang web đa ngôn ngữ, hãy xem giới thiệu về các tính năng đa ngôn ngữ.

Quan trọng: MUI thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho giao diện người dùng và các biến thể hỗ trợ việc tạo nhiều phiên bản nội dung mà bạn có thể đã dịch thông qua các dịch vụ máy dịch máy hoặc các chuyên gia bản địa hóa. Có hỗ trợ MUI giới hạn cho các thành phần giao diện người dùng (UI) tùy chỉnh. Để tìm hiểu thêm về các biến thể, hãy xem Tạo trang web đa ngôn ngữ.

Bạn phải được đăng nhập là người quản trị tuyển tập trang để chọn thiết đặt ngôn ngữ cho một trang web. Ngoài ra, người quản trị cụm máy chủ SharePoint trước tiên phải triển khai gói ngôn ngữ trên của bạn SharePoint máy chủ. Theo mặc định, gói ngôn ngữ đã được triển khai và sẵn sàng để khách hàng Office 365 bằng cách dùng SharePoint Online.

 1. Từ trang site, bấm thiết đặt  Nút thiết đặt từ SharePoint Online , bấm Thiết đặt trang. Nếu bạn không nhìn thấy trang thiết đặt, bấm trang thông tin sau đó bấm xem tất cả các thiết đặt trang. Một số trang có thể yêu cầu bạn để chọn nội dung Site, sau đó thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt, trong phần Quản trị Trang web, hãy bấm vào Thiết đặt Ngôn ngữ.

 3. Trong phần Ngôn ngữ Thay thế, hãy chọn hộp kiểm cho những ngôn ngữ bạn muốn người dùng có thể dùng để hiển thị giao diện người dùng của họ. Ví dụ, nếu gói ngôn ngữ duy nhất được cài đặt là tiếng Pháp, khi đó tiếng Pháp là ngôn ngữ thay thế duy nhất có sẵn để bạn chọn.

 4. Bấm OK.

Bây giờ người dùng của bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị để dùng giao diện người dùng cho mục đích cá nhân của họ; xem Thay đổi ngôn ngữ và thiết đặt khu vực của bạn.

Sau khi bật ngôn ngữ thay thế cho trang web của mình, bạn có thể tạo các danh sách hoặc thư viện mới bằng một ngôn ngữ, sau đó hiển thị trang web bằng một ngôn ngữ khác và thay đổi tên danh sách hoặc thư viện cho ngôn ngữ đó. Quá trình tương tự cũng hoạt động cho các cột danh sách và thư viện, cũng như cho các nối kết dẫn hướng.

Lưu ý: Mục danh sách được xem là nội dung chứ không phải giao diện người dùng, vì vậy chúng sẽ thay đổi khi bạn chọn một ngôn ngữ hiển thị thay thế.

Hãy đảm bảo rằng các gói ngôn ngữ bạn cần đã được cài đặt

Đối với máy chủ SharePoint hoặc SharePoint Foundation

Danh sách ngôn ngữ sẵn có mà người dùng có thể chọn được tạo bằng các gói ngôn ngữ được cài đặt trên máy chủ SharePoint cho tổ chức của bạn. Các gói ngôn ngữ phải được cài đặt bởi người quản trị cụm máy chủ — tức là một người trong tổ chức của bạn CNTT ai có các mức cấp quyền thích hợp để tải xuống các ngôn ngữ gói lên trên máy tính chủ tổ chức của bạn. Để biết danh sách ngôn ngữ đó 2016 máy chủ SharePoint và 2019 hỗ trợ, hãy xem cài đặt hoặc dỡ cài đặt gói ngôn ngữ cho SharePoint máy chủ 2016 và 2019.

Đối với SharePoint Online

Nếu bạn là người quản trị Office 365, gói ngôn ngữ đã được triển khai và MUI được bật theo mặc định để giúp bạn có thể đọc SharePoint Trung tâm quản trị trực tuyến trong ngôn ngữ ưa thích của bạn. Nếu bạn là người quản trị trang SharePoint Online bạn sẽ không nhận được MUI được bật trên site của bạn theo mặc định. Bạn sẽ cần phải chọn ngôn ngữ thay thế ưu tiên cho trang của bạn sau khi site được tạo.

Giao diện người dùng của trang web là gì?

Giao diện người dùng của trang web của bạn tham chiếu đến các phần tử trên màn hình của bạn mà bạn dùng để tương tác với SharePoint, chẳng hạn như menu, mục dẫn hướng và thùng rác.

Với tính năng MUI, bạn có thể hiển thị các thành phần giao diện người dùng sau đây bằng các ngôn ngữ khác nhau:

 • Phần web

 • Tiêu đề và mô tả trang web

 • Các menu và hành động mặc định của SharePoint

 • Các cột mặc định

 • Các cột tùy chỉnh (danh sách hoặc trang web)

 • Các nối kết thanh dẫn hướng

 • Các dịch vụ siêu dữ liệu được quản lý

Sử dụng MUI khi bạn muốn tạo site, tuyển tập trang hoặc trang Web trong một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định cho cài đặt của bạn, hoặc nếu site của bạn sẽ có người dùng không thể làm việc trong ngôn ngữ mặc định mà bạn dự định dùng cho site.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×