Chọn miền để sử dụng khi tạo Nhóm Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Diane Faigel
Cập Nhật lần cuối: tháng 10, 2017 31

Một số tổ chức sử dụng miền email riêng biệt để phân đoạn các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp của họ. Bạn có thể chỉ định miền sẽ được sử dụng khi người dùng của bạn tạo nhóm Office 365.

Nếu tổ chức của bạn cần người dùng để tạo nhóm của họ trong tên miền khác với mặc định được chấp nhận tên miền doanh nghiệp của bạn, bạn có thể cho phép điều này bằng cách cấu hình chính sách địa chỉ email (EAPs) sử dụng PowerShell.

Trước khi bạn có thể chạy lệnh ghép ngắn PowerShell, hãy tải xuống và cài đặt một mô-đun sẽ cho phép bạn nói chuyện với tổ chức Office 365 của bạn. Kiểm tra kết nối với Exchange Online bằng cách dùng remote PowerShell.

Các kịch bản ví dụ

Giả sử tên miền doanh nghiệp của bạn chính là Contoso.com. Nhưng mặc định của tổ chức của bạn chấp nhận tên miền là service.contoso.com. Điều này có nghĩa là nhóm Office 365 sẽ được tạo trong service.contoso.com (ví dụ, jimsteam@service.contoso.com).

Giả sử bạn cũng có tên miền con được cấu hình trong tổ chức của bạn. Bạn muốn nhóm Office 365 được tạo trong các tên miền:

 • students.contoso.com dành cho sinh viên

 • faculty.contoso.com dành cho giảng viên

Hai kịch bản sau đây sẽ giải thích cách bạn muốn thực hiện việc này.

Lưu ý: 

 • Khi bạn đã có nhiều EAPs, họ sẽ được đánh giá theo thứ tự ưu tiên. Một giá trị của 1 có nghĩa là mức ưu tiên cao nhất. Sau khi một EAP phù hợp với EAP thêm không được đánh giá và địa chỉ mà sẽ được đóng dấu trên nhóm Office 365 không theo EAP phù hợp.

 • Nếu không có EAPs khớp với tiêu chí đã xác định, rồi nhóm Office 365 sẽ được cung cấp trong tên miền được chấp nhận mặc định của tổ chức. Kiểm tra quản lý miền chấp nhận trong Exchange Online để biết chi tiết về cách thêm một tên miền được chấp nhận.

Kịch bản 1

Ví dụ sau đây Hiển thị cho bạn cách cung cấp tất cả các nhóm Office 365 trong tổ chức của bạn trong tên miền groups.contoso.com.

New-EmailAddressPolicy -Name Groups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 1

Kịch bản 2

Giả sử bạn muốn để điều khiển tên miền con nhóm Office 365 được tạo trong. Bạn muốn:

 • Nhóm Office 365 được tạo bởi sinh viên (người dùng có bộ phận đặt cho học viên) trong tên miền students.groups.contoso.com. Dùng lệnh này:

  New-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 1
 • Nhóm Office 365 được tạo bởi thành viên giảng viên (người dùng có bộ phận đặt giảng viên hoặc địa chỉ email chứa faculty.contoso.com)) trong tên miền faculty.groups.contoso.com. Dùng lệnh này:

  New-EmailAddressPolicy -Name FacultyGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@faculty.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Faculty' -or EmailAddresses -like "*faculty.contoso.com*"} -Priority 2
 • Tất cả các người dùng khác trong tên miền groups.contoso.com. Dùng lệnh này:

  New-EmailAddressPolicy -Name OtherGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledPrimarySMTPAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 3

Thay đổi địa chỉ email chính sách

Để thay đổi mẫu địa chỉ email hoặc mức ưu tiên cho một EAP hiện có, hãy dùng lệnh ghép ngắn Set-EmailAddressPolicy.

Set-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com”, “smtp:@students.contoso.com” ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 2

Thay đổi một EAP có không có tác động trên các nhóm vốn đã được cung cấp.

Xóa bỏ các chính sách địa chỉ email

Để xóa một EAP, hãy dùng lệnh ghép ngắn EmailAddressPolicy loại bỏ.

Remove-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups

Thay đổi một EAP có không có tác động trên các nhóm vốn đã được cung cấp.

Yêu cầu hỗn hợp

Nếu tổ chức của bạn được cấu hình trong một kịch bản hỗn hợp, hãy xem cấu hình nhóm Office 365 với tại cơ sở hỗn hợp Exchange để bảo đảm bảo rằng tổ chức của bạn đáp ứng các yêu cầu cho việc tạo nhóm Office 365.

Thông tin bổ sung về cách sử dụng các chính sách địa chỉ email cho nhóm Office 365:

Có là một số điều khác cần biết:

 • Tốc độ nhóm được tạo ra tùy thuộc vào số lượng EAPs cấu hình trong tổ chức của bạn.

 • Người dùng sẽ không thể sửa đổi tên miền khi họ tạo nhóm Office 365. Chỉ người quản trị có thể xác định tên miền đó vào nhóm có thể tạo trong.

 • Nhóm người dùng được xác định bằng cách dùng các truy vấn chuẩn (người dùng thuộc tính) đã có sẵn dùng. Kiểm tra các thuộc tính có thể lọc tham số - RecipientFilter cho được hỗ trợ có thể lọc pproperties.

 • Nếu bạn không cấu hình bất EAPs cho nhóm, sau đó mặc định chấp nhận tên miền được chọn để tạo nhóm.

 • Nếu bạn loại bỏ một tên miền được chấp nhận, bạn cần cập nhật các EAPs trước tiên, nếu không, nhóm cung cấp sẽ bị ảnh hưởng.

 • Giới hạn tối đa 100 chính sách địa chỉ email có thể được cấu hình cho một tổ chức.

Xem Thêm

Tạo một nhóm Office 365 trong Trung tâm quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×