Chọn một loại biểu đồ khác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đối với hầu hết các biểu đồ 2-D, bạn có thể thay đổi loại biểu đồ của một chuỗi dữ liệu hoặc toàn bộ biểu đồ. Đối với biểu đồ xy (phân tán) và bong bóng, bạn có thể thay đổi chỉ loại biểu đồ toàn bộ. Đối với hầu hết các biểu đồ 3-D, thay đổi loại biểu đồ ảnh hưởng đến toàn bộ biểu đồ. Đối với 3-D và biểu đồ cột, bạn có thể thay đổi một chuỗi dữ liệu đến hình nón, trụ hoặc kim tự tháp loại biểu đồ.

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    Để thay đổi loại biểu đồ của toàn bộ biểu đồ, bấm vào biểu đồ.

    Để thay đổi loại biểu đồ của một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu.

  2. Trên menu công cụ biểu đồ , hãy bấm Kiểu biểu đồ.

  3. Trên tab Kiểu chuẩn hoặc Tùy chỉnh kiểu , bấm vào loại biểu đồ bạn muốn.

    Để áp dụng hình nón, hình trụ, hoặc các loại biểu đồ hình kim tự tháp 3-D thanh hoặc chuỗi dữ liệu cột, bấm hình trụ, hình nónhoặc kim tự tháp trong hộp nhập biểu đồ trên tab Kiểu chuẩn , sau đó chọn áp dụng cho vùng chọn hộp kiểm.

Lưu ý: Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm áp dụng cho vùng chọn , Microsoft Graph thay đổi biểu đồ nhập cho biểu đồ toàn bộ ngay cả khi một chuỗi dữ liệu được chọn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×