Chọn một kiểu nhóm trong Microsoft Teams

Chọn một kiểu nhóm trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo một nhóm mới trong Microsoft Teams, bạn sẽ được yêu cầu để chọn từ một trong bốn nhóm. Tìm hiểu thêm trong bảng dưới đây về nào đáp ứng nhóm của bạn giảng dạy và tìm hiểu mục tiêu.

Chọn một kiểu nhóm

cho các lớp học

cho PLC

Đối với nhân viên

Đối với bất kỳ ai

Mô tả

Giáo viên và sinh viên cộng tác trên nhóm dự án, nhiệm vụ và nhiều hơn nữa.

Cộng tác trong cộng đồng chuyên nghiệp tìm hiểu giáo dục.

Lãnh đạo nhân viên và nhân viên cộng tác trên trường học quản trị và phát triển.

Sinh viên và nhân viên trường học cộng tác trong lãi nhóm và câu lạc bộ.

Người sở hữu nhóm & thành viên nhóm

Giáo viên là chủ sở hữu nhóm và thêm học viên là thành viên nhóm.

Giáo dục biểu mẫu vào nhóm và các giáo dục gia nhập vào nhóm.

Lãnh đạo nhân viên là chủ sở hữu nhóm và thêm nhân viên là thành viên nhóm.

Bất kỳ tổ hợp sinh viên và nhân viên trường học có thể tạo một nhóm và thêm thành viên.

Quyền

Giáo viên điều hành cuộc hội thoại học viên và những người có thể đăng ở đâu. Học viên chỉ có quyền ghi trong khu vực nhất định.

Giáo dục chia sẻ quyền đọc-viết bằng nhau.

Lãnh đạo nhân viên điều khiển đăng tin thiết đặt. Nhân viên chỉ có quyền ghi trong khu vực nhất định.

Thành viên nhóm chia sẻ bằng quyền đọc ghi trừ khi owner(s) nhóm thay đổi các thiết đặt.

Tính năng

Sổ ghi chép lớp học

Nhiệm vụ

Cuộc hội thoại

Tệp

Cuộc gọi âm thanh và video

Trò chuyện (nếu bật)

Ghim tab mới với tài liệu hoặc site chẳng hạn như Microsoft Forms

Sổ ghi chép OneNote

Cuộc hội thoại

Tệp

Cuộc họp

Cuộc gọi âm thanh và video

Trò chuyện (nếu bật)

Ghim tab mới với tài liệu hoặc site

Sổ tay nhân viên

Cuộc hội thoại

Tệp

Cuộc họp

Cuộc gọi âm thanh và video

Trò chuyện (nếu bật)

Ghim tab mới với tài liệu hoặc site

Sổ ghi chép OneNote

Cuộc hội thoại

Tệp

Cuộc họp

Cuộc gọi âm thanh và video

Trò chuyện (nếu bật)

Ghim tab mới với tài liệu hoặc site

Mục tiêu giáo dục

Gán, theo dõi và xem lại các học viên công việc

Xuất các lớp

Cộng tác và truyền đạt trong lớp học

Thực hiện thông báo

Quản lý câu đố và bỏ phiếu

Làm việc trong nhóm học viên

Chia sẻ và tổ chức nội dung có định dạng

Mời các chuyên gia ảo vào lớp học

Cộng tác trong cộng đồng chuyên nghiệp tìm hiểu

Liên lạc

Thực hiện thông báo

Làm việc chia sẻ

Tổ chức cuộc họp trực diện hoặc ảo

Làm việc trong nhóm nhỏ hơn

Chia sẻ và tổ chức nội dung

Giám sát chuyên nghiệp phát triển, nhân viên và quản trị mục tiêu

Liên lạc

Thực hiện thông báo

Chia sẻ báo cáo nội dung và tiến độ

Làm việc trong nhóm nhỏ hơn

Tổ chức cuộc họp trực diện hoặc ảo

Cộng tác và liên lạc với các thành viên nhóm

Thực hiện thông báo

Chia sẻ nội dung

Tổ chức cuộc họp trực diện hoặc ảo

Làm việc trong nhóm nhỏ hơn

Tìm hiểu thêm

Tạo một nhóm cho các lớp học

Tạo một nhóm cho nhân viên

Tạo một nhóm cho PLC

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×