Chọn một bố trí cho các trang chiếu của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bố trí trang chiếu mỗi chứa chỗ dành sẵn cho văn bản, ảnh, biểu đồ, hình dạng và nhiều hơn nữa. Khi bạn sắp xếp nội dung trên trang chiếu của bạn, chọn một bố trí trang chiếu phù hợp nhất với nội dung của bạn cho phép bạn bắt đầu.

Chọn một bố trí khi bạn thêm trang chiếu mới:

  1. Trên tab Trang đầu, bấm Bản chiếu Mới.

  2. Chọn một bố trí cho trang chiếu mới của bạn và sau đó bấm Thêm trang chiếu.

Thay đổi bố trí bản chiếu hiện có:

  1. Trên tab Trang đầu, bấm Bố trí.

  2. Chọn một bố trí tốt hơn khớp với nội dung trên trang chiếu của bạn, sau đó bấm thay đổi bố trí.

    Thay đổi bố trí của một trang chiếu

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×