Chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhóm, sao chép, đổi kích cỡ hoặc định dạng điều khiển trên biểu mẫu trang tính.

Lưu ý: 

 • Bạn không thể kết hợp điều khiển biểu mẫu hoặc điều khiển ActiveX với đối tượng công cụ vẽ hoặc công cụ SmartArt (chẳng hạn như hình dạng và SmartArt đồ họa) trong cùng một nhóm lựa chọn.

 • Đảm bảo rằng tab nhà phát triển được hiển thị trên ruy-băng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hiện tab nhà phát triển. Sau đó đảm bảo bật chế độ thiết kế. Để thực hiện điều này, hãy bấm nhà phát triển > Chế độ thiết kế (trong nhóm điều khiển ).

  Chế độ thiết kế trên ruy-băng
 • Khi bạn hoàn thành làm việc với các điều khiển, bạn cần để tắt chế độ thiết kế.

Bạn muốn làm gì?

Chọn điều khiển đơn không nằm trong một nhóm

Chọn nhiều điều khiển không chứa trong một nhóm

Chọn một điều khiển duy nhất trong một nhóm

Chọn nhiều điều khiển trong một nhóm

Chọn một nhóm có chứa điều khiển

Chọn điều khiển ẩn hoặc xếp chồng

Chọn điều khiển và đối tượng trên tầng vẽ

Hủy bỏ chọn một hoặc nhiều điều khiển

Chọn điều khiển đơn không nằm trong một nhóm

 • Bấm vào viền lựa chọn của điều khiển.

  Viền điều khiển cho điều khiển biểu mẫu xuất hiện dưới dạng một mẫu hình chấm chấm và một chuỗi các núm điều khiển đổi cỡ:

  Viền điều khiển biểu mẫu

  Viền điều khiển cho điều khiển ActiveX sẽ xuất hiện dưới dạng một chuỗi các núm điều khiển đổi cỡ:

  Viền điều khiển ActiveX

Đầu trang

Chọn nhiều điều khiển không chứa trong một nhóm

Dùng ngăn chọn giúp dễ dàng hơn để chọn một hoặc nhiều đối tượng, và hiện, ẩn hoặc thay đổi thứ tự của các đối tượng.

 1. Trên tab Nhà, trong nhómSửa, hãy bấm Tìm & Chọn.

  Tìm & chọn trên ruy-băng

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để chọn các đối tượng ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, hãy bấm vào Chọn Đối tượng rồi vẽ một hộp bên trên đối tượng.

  2. Để mở ngăn tác vụ nơi bạn có thể chọn, chọn nhiều, hiện, ẩn, hoặc thay đổi thứ tự của các đối tượng, bấm Ngăn chọnvà sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn.

Mẹo: Để chọn điều khiển bằng cách dùng chuột, hãy nhấn và giữ phím CTRL cho đến khi các điều khiển được chọn.

Đầu trang

Chọn một điều khiển duy nhất trong một nhóm

 1. Bấm vào viền lựa chọn của nhóm.

  Nhóm vùng chọn viền xuất hiện dưới dạng một chuỗi các núm điều khiển đổi cỡ:

  Viền điều khiển ActiveX

 2. Bấm vào điều khiển mà bạn muốn chọn bên trong nhóm.

Đầu trang

Chọn nhiều điều khiển trong một nhóm

 1. Bấm vào viền lựa chọn của nhóm.

  Nhóm vùng chọn viền xuất hiện dưới dạng một chuỗi các núm điều khiển đổi cỡ:

  Viền điều khiển ActiveX

 2. Nhấn và giữ phím CTRL cho đến khi các điều khiển được chọn.

Đầu trang

Chọn một nhóm có chứa điều khiển

 • Bấm vào viền lựa chọn của nhóm.

  Nhóm vùng chọn viền xuất hiện dưới dạng một chuỗi các núm điều khiển đổi cỡ:

  Viền điều khiển ActiveX

Đầu trang

Chọn điều khiển ẩn hoặc xếp chồng

Để chọn một điều khiển ẩn hoặc bên dưới điều khiển khác:

 1. Chọn điều khiển trên tầng trên cùng.

 2. Nhấn TAB để chuyển về trước hoặc SHIFT + TAB để chuyển lùi qua các điều khiển.

Đầu trang

Chọn điều khiển và đối tượng trên tầng vẽ

 • Trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm Tìm & chọn, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Bấm vào Chọn đối tượng, và sau đó dùng con trỏ chuột để vẽ hình chữ nhật bao quanh đối tượng mà bạn muốn chọn.

  2. Bấm Ngăn chọn, sau đó dùng ngăn để chọn một hoặc nhiều đối tượng.

Đầu trang

Hủy bỏ chọn một hoặc nhiều điều khiển

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để hủy bỏ chọn một hoặc nhiều điều khiển, bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài vào điều khiển, tập hợp các điều khiển đã chọn hoặc nhóm viền.

  2. Để hủy bỏ chọn một điều khiển ở một thời gian trong một tập hợp các điều khiển đã chọn, nhấn giữ phím CTRL và bấm vào điều khiển.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×