Chọn hàng và cột trong bảng Excel

Bạn có thể chọn các ô và phạm vi trong một bảng giống như bạn sẽ chọn chúng trong một trang tính, nhưng chọn hàng và cột trong bảng khác nhau, khác với việc chọn hàng và cột trang tính.

Để chọn

Làm thế này

Cột bảng có hoặc không có tiêu đề bảng

Bấm vào cạnh trên cùng của tiêu đề cột hoặc cột trong bảng. Mũi tên chọn sau đây xuất hiện để cho biết rằng việc bấm vào chọn cột.

Mũi tên chọn cột trong bảng

Lưu ý: Bấm vào cạnh trên cùng một lần để chọn dữ liệu cột trong bảng; bấm vào nó hai lần sẽ chọn toàn bộ cột trong bảng.

Bạn cũng có thể bấm vào vị trí bất kỳ trong cột bảng, rồi nhấn CTRL + phím cách hoặc bạn có thể bấm vào ô đầu tiên trong cột bảng, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên xuống.

Lưu ý: Nhấn CTRL + phím cách sau khi chọn dữ liệu cột bảng; nhấn CTRL + phím cách hai lần sẽ chọn toàn bộ cột trong bảng.

Hàng trong bảng

Bấm vào viền bên trái của hàng bảng. Mũi tên chọn sau đây xuất hiện để cho biết rằng việc bấm vào chọn hàng.

Mũi tên chọn hàng trong bảng

Bạn có thể bấm vào ô đầu tiên trong hàng của bảng, rồi nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên phải.

Tất cả các hàng và cột của bảng

Bấm vào góc trên bên trái của bảng. Mũi tên chọn sau đây sẽ xuất hiện để cho biết rằng việc bấm vào chọn dữ liệu bảng trong toàn bộ bảng.

Mũi tên chọn góc bảng

Bấm vào góc trên bên trái của bảng hai lần để chọn toàn bộ bảng, bao gồm tiêu đề bảng.

Bạn cũng có thể bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng, rồi nhấn CTRL + A để chọn dữ liệu bảng trong toàn bộ bảng, hoặc bạn có thể bấm vào ô phía trên cùng bên trái trong bảng, rồi nhấn CTRL + SHIFT + END.

Nhấn CTRL + A hai lần để chọn toàn bộ bảng, bao gồm tiêu đề bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tổng quan về các bảng Excel

Video: tạo và định dạng bảng Excel

Tính tổng dữ liệu trong bảng Excel

Định dạng bảng Excel

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Chuyển đổi bảng thành phạm vi

Sử dụng tham chiếu có cấu trúc với bảng Excel

Các vấn đề tương thích liên quan đến bảng Excel

Xuất bảng Excel sang SharePoint

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×