Chọn hàng hoặc cột trong bảng

  1. Gõ nhẹ vào bất kỳ vị trí nào trên bảng để chọn bảng.

  2. Gõ nhẹ lần nữa để chọn ô đầu tiên trong hàng hoặc cột và kéo núm điều khiển chọn để chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

    Chọn hàng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×