Chọn dữ liệu cho biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tạo biểu đồ, bạn cần phải chọn ít nhất một ô trong một phạm vi dữ liệu (một tập hợp các ô). Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu dữ liệu biểu đồ của bạn nằm trong một phạm vi ô liên tục, hãy chọn ô bất kỳ trong phạm vi này. Biểu đồ của bạn sẽ bao gồm tất cả dữ liệu trong phạm vi.

  • Nếu dữ liệu của bạn không nằm trong một phạm vi liên tục, hãy chọn các phạm vi hoặc các ô không liền kề nhau. Chỉ cần đảm bảo rằng lựa chọn của bạn tạo thành một hình chữ nhật.

Mẹo: Nếu bạn không muốn bao gồm các hàng hoặc cột dữ liệu trong biểu đồ, bạn có thể chỉ cần ẩn chúng trên trang tính, hoặc bạn có thể áp dụng bộ lọc biểu đồ để hiển thị các điểm dữ liệu bạn muốn sau khi bạn tạo biểu đồ.

Sắp xếp dữ liệu cho biểu đồ

Excel có thể khuyên biểu đồ cho bạn. Biểu đồ đó gợi ý các phụ thuộc vào cách bạn đã sắp xếp dữ liệu trong trang tính của bạn. Bạn cũng có thể có biểu đồ của riêng bạn nhớ. Một trong hai cách, bảng này liệt kê những cách tốt nhất để sắp xếp dữ liệu của bạn cho một biểu đồ đã cho.

Đối với biểu đồ này

Sắp xếp dữ liệu

Biểu đồ cột, thanh, đường, khu vực, bề mặt hoặc radar


Tìm hiểu thêm về

cột,

thanh,

đường kẻ,

khu vực,

bề mặt,

và biểu đồ radar .

Trong cột hoặc hàng.

Biểu đồ cột

Biểu đồ vùng

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ này dùng một bộ giá trị (được gọi là chuỗi dữ liệu).


Tìm hiểu thêm về

biểu đồ hình tròn.

Trong một cột hoặc hàng, và một cột hoặc hàng của nhãn.

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ vành khuyên

Biểu đồ này có thể sử dụng một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu.


Tìm hiểu thêm về

biểu đồ vành khuyên bị cắt.

Trong một hoặc nhiều cột hoặc hàng dữ liệu, và một cột hoặc hàng của nhãn.

Biểu đồ Dougnut

XY (phân tán) hoặc biểu đồ bong bóng


Tìm hiểu thêm về

Biểu đồ XY (phân tán)

biểu đồ bong bóng.

Trong cột, đặt giá trị x trong cột đầu tiên và giá trị y trong cột tiếp theo.

Biểu đồ tán xạ

Đối với biểu đồ bong bóng, thêm một cột thứ ba để xác định kích cỡ của bong bóng mà nó, để biểu thị các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu.

Biểu đồ bong bóng

Biểu đồ chứng khoán


Tìm hiểu thêm về

biểu đồ chứng khoán.

Trong cột hoặc hàng, bằng cách dùng kết hợp của mở, giá trị cao, thấp và đóng, cộng với tên hoặc ngày làm nhãn theo đúng thứ tự.

Biểu đồ chứng khoán

Xem Thêm

Tạo biểu đồ

Các loại biểu đồ sẵn có

Thêm chuỗi dữ liệu cho biểu đồ của bạn

Tạo biểu đồ kết hợp có trục phụ

Thay đổi chuỗi dữ liệu trong biểu đồ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×