Chọn dữ liệu cho biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tạo biểu đồ trong Excel Online, bạn cần phải chọn ít nhất một ô trong một phạm vi dữ liệu (một tập hợp các ô). Biểu đồ của bạn sẽ bao gồm tất cả dữ liệu trong phạm vi đó.

Sắp xếp dữ liệu cho biểu đồ

Bảng này cũng liệt kê những cách tốt nhất để sắp xếp dữ liệu của bạn cho một biểu đồ nhất định.

Đối với biểu đồ này

Sắp xếp dữ liệu

Biểu đồ cột, thanh, đường, khu vực, hoặc radar

Trong các cột hoặc các hàng, như thế này:

Sắp xếp dữ liệu cho một biểu đồ cột, thanh, đường, hoặc radar

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ này dùng một bộ giá trị (được gọi là chuỗi dữ liệu).

Trong một cột hoặc hàng và một cột hoặc hàng của nhãn, như thế này:

Bảng có 2 cột, 3 hàng; Bảng có 3 cột, 2 hàng

Biểu đồ vành khuyên

Biểu đồ này có thể dùng một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu

Trong nhiều cột hoặc hàng dữ liệu và một cột hoặc hàng của nhãn, như thế này:

Bảng có 3 cột, 3 hàng; Bảng có 3 cột, 3 hàng

Biểu đồ tán xạ

Trong các cột, hãy đặt giá trị x trong cột đầu tiên và giá trị y trong cột tiếp theo, như thế này:

Sắp xếp dữ liệu cho một biểu đồ tán xạ

Để biết thêm thông tin về bất kỳ những biểu đồ, hãy xem các loại biểu đồ sẵn có.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×