Chọn có lưu ảnh của dạng xem trong Power View trong SharePoint hay không

Power View trong SharePoint sẽ lưu ảnh của từng dạng xem ở trạng thái hiện tại dưới dạng xem trước cho người dùng khác (trong Bộ sưu tập Power Pivot, PowerPoint và các dạng khác). Ảnh xem trước của dạng xem là các ảnh mà Power View hiển thị trong ngăn Dạng xem ở chế độ thiết kế. Chúng là các ảnh chụp nhanh của dạng xem. Khi bạn lưu báo cáo Power View, theo mặc định những ảnh này được lưu cùng với báo cáo. Sau đó, ảnh được hiển thị:

  • Trong Bộ sưu tập Power Pivot trong SharePoint Server 2013, giống như các trang tính Microsoft Excel được hiển thị.

  • Trong chế độ thiết kế PowerPoint, như ảnh tĩnh của các dạng xem khi bạn xuất báo cáo.

Tuy nhiên, lần đầu tiên bạn lưu tệp hoặc khi bạn lưu như, bạn có tuỳ chọn không lưu ảnh.

Tắt lưu ảnh xem trước với báo cáo

  1. Trên menu Tệp Power View , bấm vào Lưu Như.

  2. Trong hộp thoại Lưu Như, bỏ chọn hộp kiểm Lưu ảnh xem trước với báo cáo.

Thận trọng:  Cân nhắc không lưu ảnh xem trước nếu chúng hiển thị thông tin mà bạn cho là có thể nhạy cảm. Xin lưu ý rằng trong Bộ sưu tập Power Pivot dạng xem Carousel hiển thị các ảnh đủ lớn để có thể đọc được. Các dạng xem không có ảnh xem trước được hiển thị bằng biểu tượng hình nền mờ và nhãn, 'Xem trước không khả dụng'.

Ngoài ra, nếu bạn mở và xem các dạng xem trong một báo cáo có các ảnh xem trước đã lưu thì khi bạn lưu báo cáo, bạn sẽ lưu các ảnh xem trước được cập nhật. Để tránh điều này, thay vào đó, hãy bấm vào Lưu Như.

Dạng xem Carousel trong Bộ sưu tập Power Pivot trong SharePoint

Dạng xem Carousel trong Bộ sưu tập PowerPivot trong SharePoint

Lưu ý: 

  • Có hai phiên bản Power View: Power View trong Excel 2013 và Power View trong SharePoint 2013. Chủ đề này chỉ nói về Power View trong SharePoint 2013.Nếu bạn lưu một sổ làm việc có chứa các trang tính trong Power View vào thư viện SharePoint với Excel Services, bạn sẽ thấy các trang tính Power View cùng với các trang tính khác trong sổ làm việc đó.

  • Đọc về nhiều thứ khác bạn có thể làm trong Power View.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×