Chọn các hàng và cột trong bảng Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chọn các ô và phạm vi trong một bảng giống như bạn muốn chọn chúng trong một trang tính, nhưng chọn hàng bảng và cột được khác với cách chọn trang tính hàng và cột.

Để chọn

Hãy làm như sau

Cột trong bảng có hoặc không có đầu đề bảng

Bấm vào cạnh trên cùng của tiêu đề cột hoặc cột trong bảng. Mũi tên lựa chọn sau đây sẽ xuất hiện để cho biết cách bấm chọn cột.

Mũi tên chọn cột trong bảng

Lưu ý: Bấm vào cạnh trên một lần sẽ chọn dữ liệu cột trong bảng; bấm hai lần sẽ lựa chọn cột toàn bộ bảng.

Bạn có thể cũng có thể bấm bất kỳ chỗ nào trong cột bảng, sau đó nhấn CTRL + phím cách, hoặc bạn có thể bấm vào ô đầu tiên trong cột của bảng, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên xuống.

Lưu ý: Nhấn CTRL + phím cách một lần sẽ lựa chọn dữ liệu cột trong bảng; nhấn CTRL + SPACEBAR hai lần sẽ lựa chọn cột toàn bộ bảng.

Hàng trong bảng

Bấm vào đường viền bên trái của hàng của bảng. Mũi tên lựa chọn sau đây sẽ xuất hiện để cho biết cách bấm chọn hàng.

Mũi tên chọn hàng trong bảng

Bạn có thể bấm vào ô đầu tiên trong hàng của bảng, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + mũi tên phải.

Tất cả cột và hàng trong bảng

Bấm vào góc trên bên trái của bảng. Mũi tên lựa chọn sau đây sẽ xuất hiện để cho biết rằng cách bấm chọn dữ liệu bảng trong toàn bộ bảng.

Mũi tên chọn góc bảng

Bấm vào góc trên bên trái của bảng hai lần để chọn toàn bộ bảng, bao gồm cả đầu đề bảng.

Bạn có thể cũng có thể bấm bất kỳ đâu trong bảng, sau đó nhấn CTRL + A để chọn dữ liệu bảng trong toàn bộ bảng, hoặc bạn có thể bấm ô phía trên cùng bên trái hầu hết trong bảng, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + END.

Nhấn CTRL + A hai lần để chọn toàn bộ bảng, bao gồm cả đầu đề bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tổng quan về các bảng Excel

Video: Tạo và định dạng bảng Excel

Tổng dữ liệu trong một bảng Excel

Định dạng bảng Excel

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Chuyển đổi bảng thành phạm vi

Dùng tham chiếu có cấu trúc với bảng Excel

Các vấn đề tương thích liên quan đến bảng Excel

Xuất bảng Excel sang SharePoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×