Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên một trang tính

Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột trên một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trên một trang tính, bạn có thể chọn nhanh các ô, phạm vi, hàng hoặc cột — ví dụ: để định dạng dữ liệu trong vùng chọn hoặc để chèn các cột, ô, hàng hoặc cột khác. Bạn cũng có thể chọn tất cả hoặc một phần nội dung trong ô và bật chế độ Chỉnh sửa để bạn có thể thay đổi dữ liệu.

Bạn có thể chọn các ô và phạm vi trong một bảng Microsoft Excel như bạn thường chọn chúng trong một trang tính, nhưng việc chọn cột và hàng trong bảng thì khác với việc chọn cột và hàng trong trang tính.

Lưu ý: Nếu một trang tính đã được bảo vệ, bạn không thể chọn các ô hoặc nội dung bên trong trên một trang tính.

Chọn ô, phạm vi, hàng hoặc cột

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển tới ô.

Một khoảng các ô

Bấm vào ô đầu tiên trong khoảng này rồi kéo tới ô cuối cùng hoặc nhấn giữ SHIFT trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng này rồi nhấn F8 để mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lần nữa.

Một phạm vi lớn các ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi này rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào ô cuối cùng trong phạm vi này. Bạn có thể cuộn để khiến ô cuối cùng có thể nhìn thấy được.

Một dải ô lớn không cuộn

Bấm vào ô đầu tiên trong dải để chọn, rồi bấm vào hộp Tên ở phía cuối, bên trái thanh công thức.

Hộp Tên

Hộp Tên

Nhập tham chiếu ô của ô cuối cùng trong dải ô mà bạn muốn được chọn, rồi nhấn giữ SHIFT trong khi nhấn ENTER.

Tất cả ô trên trang tính

Bấm vào nút Chọn tất cả .

Nút Chọn Tất cả

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lần thứ hai sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Lưu ý: Để chọn tất cả các ô trong phạm vi hiện hoạt, hãy nhấn CTRL + SHIFT + *.

Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hay một phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hay các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn Shift+F8 lại.

Note Bạn không thể hủy bỏ chọn một ô hay một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không hủy bỏ toàn bộ vùng chọn đó.

Toàn bộ hàng hoặc cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

Trang tính hiển thị tiêu đề hàng và tiêu đề cột

Đầu đề hàng.

Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

Lưu ý Nếu hàng hoặc cột có chứa dữ liệu, nhấn CTRL+SHIFT+phím MŨI TÊN để chọn hàng hoặc cột đó tới ô cuối cùng được sử dụng. Nhấn CTRL+SHIFT+phím MŨI TÊN lần thứ hai để chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hoặc cột đầu tiên; sau đó nhấn giữ Shift trong khi chọn hàng hoặc cột cuối cùng.

Các cột hoặc hàng không liền kề

Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng hay cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng hay cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng hay cột

Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hay Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hay Mũi tên Xuống đối với cột).

Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng Microsoft Office Excel

Hãy nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong danh sách Excel.

Hãy nhấn Ctrl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong danh sách Excel chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô cho tới ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

Các ô cho tới đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

Nhấn giữ SHIFT trong khi bấm vào ô cuối cùng mà bạn muốn đưa vào vùng chọn mới. Dải ô hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ trở thành vùng chọn mới.

Lưu ý: 

  • Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

  • Excel sẽ đánh dấu các ô hoặc phạm vi đã chọn bằng cách tô sáng chúng. Các phần tô sáng này sẽ không xuất hiện trên bản in. Nếu bạn muốn hiển thị các ô cùng với tô sáng khi in một trang tính, bạn có thể dùng các tính năng định dạng để áp dụng tạo bóng ô.

  • Khi Scroll Lock bật, Scroll Lock được hiển thị trên thanh trạng thái. Nhấn vào một phím mũi tên khi Scroll Lock bật sẽ cuộn một hàng lên hoặc xuống hoặc cuộn một cột sang trái hoặc phải. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển giữa các ô, bạn phải tắt Scroll Lock.

  • Nếu vùng chọn được mở rộng khi bạn bấm vào một ô hoặc nhấn các phím để di chuyển quanh trang tính, đây có thể là do bạn đã nhấn F8 hoặc Shift+F8 để mở rộng hoặc thêm vào vùng chọn. Trong trường hợp này, thanh trạng thái sẽ hiển thị Mở rộng Vùng chọn hoặc Thêm vào Vùng chọn. Để ngừng mở rộng hoặc thêm vào vùng chọn, hãy nhấn lại F8 hoặc Shift+F8.

Đầu Trang

Chọn nội dung bên trong một ô

Để chọn nội dung của một ô

Hãy làm như sau

Trong ô

Bấm đúp vào ô, rồi kéo qua nội dung của ô bạn muốn chọn.

Trong thanh công thức Ảnh nút

Bấm vào ô, rồi kéo qua nội dung của ô bạn muốn chọn trong thanh công thức.

Bằng bàn phím

Nhấn F2 để chỉnh sửa ô, dùng các phím mũi tên để định vị điểm chèn, rồi nhấn SHIFT+phím MŨI TÊN để chọn nội dung.

Đầu Trang

Chọn hàng và cột trong bảng Excel

Bạn có thể chọn các ô và phạm vi trong một bảng như bạn thường chọn chúng trong một trang tính, nhưng việc chọn cột và hàng trong bảng thì khác với việc chọn cột và hàng trong trang tính.

Để chọn

Hãy làm như sau

Cột trong bảng có hoặc không có đầu đề bảng

Bấm vào cạnh trên của đầu đề cột hoặc cột trong bảng. Mũi tên lựa chọn sau đây sẽ xuất hiện và cho biết cú bấm đó sẽ chọn cột này.

Mũi tên chọn cột trong bảng

Ghi chú    Bấm vào cạnh trên một lần sẽ lựa chọn dữ liệu cột trong bảng; bấm vào đó hai lần sẽ lựa chọn toàn bộ cột trong bảng.

Bạn cũng có thể bấm vào bất kỳ đâu trên cột trong bảng, rồi nhấn CTRL+PHÍM CÁCH hoặc bấm vào ô đầu tiên trong cột của bảng, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.

Ghi chú    Nhấn CTRL+SPACEBAR một lần sẽ chọn dữ liệu cột trong bảng; nhấn CTRL+SPACEBAR hai lần sẽ lựa chọn toàn bộ cột trong bảng.

Hàng trong bảng

Bấm vào viền trái của hàng trong bảng. Mũi tên lựa chọn sau đây sẽ xuất hiện và cho biết cú bấm đó sẽ chọn hàng này.

Mũi tên chọn hàng trong bảng

Bạn có thể bấm vào ô đầu tiên của hàng trong bảng, rồi nhấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Tất cả cột và hàng trong bảng

Bấm vào góc trên bên trái của bảng. Mũi tên lựa chọn sau đây sẽ xuất hiện và cho biết cú bấm đó sẽ lựa chọn dữ liệu của bảng trong toàn bộ bảng.

Mũi tên chọn góc bảng

Bấm vào góc trên bên trái của bảng hai lần để chọn toàn bộ bảng, bao gồm cả đầu đề bảng.

Bạn cũng có thể bấm vào bất kỳ đâu trong bảng, rồi nhấn CTRL+A để chọn toàn bộ dữ liệu bảng trong bảng hoặc bạn có thể bấm vào ô trên cùng bên trái trong bảng, rồi nhấn CTRL+SHIFT+END.

Nhấn CTRL+A hai lần để chọn toàn bộ bảng, bao gồm cả đầu đề bảng.

Đầu Trang

Tìm hiểu thêm

Lưu ý: Trong một số trường hợp, việc chọn một ô có thể dẫn đến chọn đồng thời nhiều ô liền kề. Để biết các mẹo giải quyết sự cố này, hãy xem bài đăng Làm thế nào để ngăn Excel tô sáng hai ô cùng lúc? này trong cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×