Chọn ô hoặc đồ mục bằng cách dùng phím lối tắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chọn ô, cột hoặc hàng trong biểu dữ liệu bằng cách dùng phím lối tắt

Nhấn

Để

CTRL+SPACEBAR

Chọn toàn bộ cột

SHIFT+PHÍM CÁCH

Chọn toàn bộ hàng

CTRL+A

Chọn toàn bộ biểu dữ liệu

F8

Bật chế độ mở rộng hoặc tắt

SHIFT + phím mũi tên

Mở rộng vùng chọn thêm một ô

CTRL + SHIFT + phím mũi tên

Mở rộng vùng chọn đến cuối ô không trống trong cùng một cột hoặc hàng của ô hiện hoạt

SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn tới đầu hàng

CTRL+SHIFT+HOME

Mở rộng vùng chọn đến ô góc trên bên trái của biểu dữ liệu

CTRL+SHIFT+END

Mở rộng lựa chọn tới ô cuối cùng được dùng trong biểu dữ liệu (góc dưới bên phải)

SHIFT+PAGE DOWN

Mở rộng vùng chọn xuống một màn hình

SHIFT+PAGE UP

Mở rộng vùng chọn lên một màn hình

SHIFT + BACKSPACE

Nếu nhiều ô được chọn, hãy chọn chỉ ô hiện hoạt


Chọn biểu đồ mục bằng cách dùng phím lối tắt

Nhấn

Để

MŨI TÊN XUỐNG

Chọn Nhóm trước đó của mục

MŨI TÊN LÊN

Chọn Nhóm đối tượng, tiếp theo

MŨI TÊN PHẢI

Chọn mục tiếp theo trong nhóm

MŨI TÊN TRÁI

Chọn mục trước đó trong nhóm


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×