Chọn ô có chứa công thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn kiểm tra, Cập Nhật hoặc kiểm tra công thức trong một sổ làm việc, bạn có thể dùng hộp thoại Đi đến đặc biệt để thuận tiện chọn một hoặc nhiều ô chứa công thức, hoặc chỉ chọn các ô của công thức mảng tính toán nhiều kết quả.

Bạn muốn làm gì?

Chọn một phạm vi ô có chứa công thức mảng

Chọn một phạm vi ô có chứa công thức mảng tính toán nhiều kết quả

Chọn một phạm vi ô có chứa công thức mảng

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để kiểm tra một phạm vi ô cụ thể, hãy chọn phạm vi của ô.

  • Để kiểm tra toàn bộ trang tính, hãy bấm bất kỳ ô nào để chọn tất cả các ô của loại này trên trang tính hiện hoạt.

 2. Trên thẻ Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, hãy bấm mũi tên cạnh Tìm & Lựa chọn, rồi sau đó bấm Đi Tới Đặc biệt.

  Ảnh Ribbon Excel

  Hộp thoại Đi đến đặc biệt được hiển thị.

 3. Bấm Công thức.

 4. Chọn hoặc xóa một hoặc nhiều hộp kiểm sau đây để cho biết loại công thức mà bạn muốn kiểm tra dựa trên kết quả công thức:

  • Số      Một giá trị số.

  • Văn bản     Giá trị văn bản.

  • Lô-gic     Một giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • Lỗi     Giá trị lỗi, bao gồm #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, và #VALUE!.

Nếu một hoặc nhiều ô đã chọn chứa công thức dựa trên kết quả công thức mà bạn đã chọn trong bước 4, các ô được tô sáng, nếu không Microsoft Office Excel 2007 Hiển thị một thông báo mà không có ô phát hiện ra.

Đầu trang

Chọn một phạm vi ô có chứa công thức mảng tính toán nhiều kết quả

 1. Bấm vào một ô có chứa một công thức mảng toán nhiều kết quả.

  Để biết thêm thông tin về các hàm tính toán nhiều kết quả, hãy xem tạo hoặc xóa bỏ công thức, xu HƯỚNG, và gia TĂNG.

 2. Trên thẻ Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, hãy bấm mũi tên cạnh Tìm & Lựa chọn, rồi sau đó bấm Đi Tới Đặc biệt.

  Ảnh Ribbon Excel

  Hộp thoại Đi đến đặc biệt được hiển thị.

 3. Bấm Mảng hiện tại.

Nếu ô chứa công thức mảng dựa vào ô mà bạn đã chọn trong bước 1, các ô được tô sáng, nếu không Office Excel 2007 Hiển thị một thông báo mà không có ô phát hiện ra.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×