Chỉnh sửa nội dung của ô

Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp nội dung ô trong ô. Bạn cũng có thể chỉnh sửa nội dung ô bằng cách nhập vào thanh công thức.

Khi bạn chỉnh sửa nội dung ô, Excel sẽ hoạt động ở chế độ Soạn thảo. Một số tính năng của Excel hoạt động khác hoặc không hoạt động ở chế độ Soạn thảo.

Khi Excel ở chế độ Soạn thảo, từ Chỉnh sửa sẽ xuất hiện ở góc dưới bên trái của cửa sổ chương trình Excel, như được hiển thị trong hình minh họa sau.

Góc dưới bên trái của cửa sổ chương trình hiển thị chế độ soạn thảo

Excel hoạt động khác như thế nào ở chế độ Soạn thảo?

Ở chế độ Soạn thảo, nhiều lệnh không khả dụng. Ví dụ: khi Excel ở chế độ Soạn thảo, bạn không thể áp dụng định dạng điều kiện hoặc thay đổi căn chỉnh cho nội dung của ô.

Ngoài ra, phím mũi tên cũng hoạt động khác một chút khi Excel ở chế độ Soạn thảo. Trong chế độ Soạn thảo, phím mũi tên sẽ di chuyển con trỏ bên trong ô thay vì di chuyển con trỏ từ ô này sang ô kia.

Bật hoặc tắt chế độ Soạn thảo

Nếu bạn cố gắng sử dụng chế độ Soạn thảo nhưng Excel không phản hồi, chế độ này có thể đã tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ Soạn thảo bằng cách thay đổi một tùy chọn Excel.

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

  -HOẶC-

  Chỉ trong Excel 2007: Bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

 2. Bên dưới Tùy chọn chỉnh sửa, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để bật chế độ Soạn thảo, hãy chọn hộp kiểm Cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong ô.

  • Để tắt chế độ Soạn thảo, hãy bỏ chọn hộp kiểm Cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong ô.

Vào chế độ Soạn thảo

Để bắt đầu làm việc ở chế độ Soạn thảo, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Bấm đúp vào ô chứa dữ liệu bạn muốn chỉnh sửa.

  Thao tác này sẽ khởi động chế độ Soạn thảo và đặt con trỏ trong ô vào vị trí mà bạn bấm đúp. Nội dung ô cũng được hiển thị trong thanh công thức.

 • Bấm vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn chỉnh sửa, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trên thanh công thức.

  Thao tác này sẽ khởi động chế độ Soạn thảo và đặt con trỏ trong thanh công thức ở vị trí bạn bấm.

 • Bấm vào ô chứa dữ liệu bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn F2.

  Thao tác này sẽ khởi động chế độ Soạn thảo và đặt con trỏ ở cuối nội dung ô.

Chèn, xóa hoặc thay thế nội dung ô

 • Để chèn ký tự, hãy bấm vào ô mà bạn muốn chèn, rồi nhập các ký tự mới.

 • Để xóa ký tự, hãy bấm vào ô mà bạn muốn xóa, rồi nhấn BACKSPACE hoặc chọn ký tự, sau đó nhấn DELETE.

 • Để thay thế ký tự cụ thể, hãy chọn ký tự, rồi nhập ký tự mới.

 • Để bật phương thức Gõ đè nhằm thay thế các ký tự hiện có bằng ký tự mới trong khi bạn nhập, hãy nhấn INSERT.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt phương thức Gõ đè khi ở chế độ Soạn thảo. Khi bật phương thức Gõ đè, ký tự ở bên phải điểm chèn sẽ được tô sáng trong thanh công thức và ký tự sẽ bị ghi đè khi bạn nhập.

 • Để bắt đầu một dòng văn bản mới tại một điểm cụ thể trong ô, hãy bấm vào vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi nhấn ALT+ENTER.

Hủy bỏ hoặc hoàn tác nội dung chỉnh sửa

Trước khi nhấn ENTER hoặc TAB và trước hoặc sau khi nhấn F2, bạn có thể nhấn ESC để hủy bỏ mọi chỉnh sửa bạn đã thực hiện đối với nội dung ô.

Sau khi bạn nhấn ENTER hoặc TAB, bạn có thể hoàn tác nội dung chỉnh sửa bằng cách nhấn CTRL+Z hoặc bấm Hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Điều chỉnh cách hiển thị nội dung ô

Sau khi chỉnh sửa nội dung ô, bạn có thể muốn điều chỉnh cách hiển thị nội dung.

 • Đôi khi, một ô có thể hiển thị #####. Lỗi này có thể xảy ra khi ô đó chứa số hoặc ngày tháng và chiều rộng của cột đó không thể hiển thị tất cả ký tự mà định dạng của ô yêu cầu phải có. Ví dụ: giả sử một ô có định dạng Ngày tháng là "dd/mm/yyyy" chứa 31/12/2007. Tuy nhiên, cột đó chỉ đủ rộng để hiển thị sáu ký tự. Ô đó sẽ hiển thị #####. Để xem toàn bộ nội dung của ô đó bằng định dạng hiện tại của ô, bạn phải tăng chiều rộng của cột.

  Thay đổi chiều rộng của cột

  1. Hãy bấm vào ô mà bạn muốn thay đổi chiều rộng cột.

  2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

   Hình ảnh Ruy-băng Excel

  3. Bên dưới Kích cỡ Ô, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

   • Để khớp toàn bộ văn bản trong ô đó, hãy bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

   • Để chỉ định chiều rộng cột lớn hơn, hãy bấm vào Chiều rộng Cột, rồi nhập chiều rộng mà bạn muốn trong hộp Chiều rộng cột.

    Lưu ý: Ngoài việc tăng chiều rộng của cột, bạn có thể thay đổi định dạng của cột đó hay thậm chí của ô riêng lẻ. Ví dụ: bạn có thể thay đổi định dạng ngày tháng sao cho ngày tháng đó được hiển thị chỉ có tháng và ngày (định dạng "mm/dd"), chẳng hạn như 12/31, hoặc biểu thị một số ở định dạng Khoa học (hàm mũ), chẳng hạn như 4E+08.

 • Nếu có nhiều dòng văn bản trong một ô, một số văn bản có thể sẽ không được hiển thị theo cách bạn muốn. Bạn có thể hiển thị nhiều dòng văn bản trong một ô bằng cách ngắt văn bản.

  Lưu ý: Khi Excel ở chế độ Soạn thảo, bạn không thể thay đổi cách ngắt văn bản.

  Tự ngắt dòng văn bản trong ô

  1. Bấm vào ô bạn muốn ngắt dòng.

  2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Căn chỉnh, hãy bấm Ngắt dòng.

   Ảnh Ribbon Excel

   Lưu ý: Nếu văn bản là một từ đơn dài thì ký tự sẽ không ngắt; bạn có thể mở rộng cột hoặc giảm cỡ phông để xem toàn bộ văn bản. Nếu sau khi bạn ngắt văn bản, văn bản vẫn không thể hiển thị hoàn toàn trong ô thì có thể bạn cần phải điều chỉnh chiều cao của hàng.

   Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, bấm vào Định dạng, rồi bên dưới Kích cỡ Ô, bấm vào Tự Khớp Hàng.

Thoát chế độ Soạn thảo

Để ngừng làm việc ở chế độ Soạn thảo, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Nhấn ENTER.

  Excel sẽ thoát chế độ Soạn thảo, rồi chọn ô ngay bên dưới ô hiện tại.

  Bạn cũng có thể chỉ định nhấn ENTER, chọn một ô liền kề khác.

  1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

   -HOẶC-

   Chỉ trong Excel 2007: Bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, rồi bấm vào danh mục Nâng cao.

  2. Bên dưới Tùy chọn chỉnh sửa, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Để vùng chọn vẫn ở trong ô mà bạn chỉnh sửa, hãy bỏ chọn hộp kiểm Sau khi nhấn Enter, hãy di chuyển vùng chọn.

   • Để kiểm soát hướng vùng chọn, hãy chọn hộp kiểm Sau khi nhấn Enter, hãy di chuyển vùng chọn, bấm vào mũi tên bên cạnh Hướng, rồi chọn một hướng từ danh sách.

 • Nhấn TAB.

  Thao tác này sẽ ngừng chế độ Soạn thảo và chọn ô ở bên phải ô hiện tại. Nhấn SHIFT+TAB sẽ chọn ô bên trái.

 • Bấm vào một ô khác.

  Excel thoát chế độ Soạn thảo và chọn ô mà bạn bấm.

 • Nhấn F2.

  Excel thoát chế độ Soạn thảo và không di chuyển con trỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×