Chỉnh sửa mối quan hệ

Chỉnh sửa mối quan hệ

Nếu thiết kế cơ sở dữ liệu Access của bạn thay đổi, bạn có thể cần thay đổi mối quan hệ giữa các bảng. Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn thực hiện điều này bằng cách chọn mối quan hệ trong cửa sổ Mối quan hệ, rồi chỉnh sửa mối quan hệ. Việc thay đổi mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web là một quy trình khác, như được giải thích sau, trong mục Chỉnh sửa một mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web.

Để tìm hiểu thêm những điều cần biết về mối quan hệ, xem bài viết Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ.

Trong chủ đề này

Chỉnh sửa một mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Chỉnh sửa một mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web

Chỉnh sửa một mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

 1. Để xem tất cả các mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu, bấm vào Mối quan hệ.

  Lệnh Mối quan hệ trong tab Công cụ cơ sở dữ liệu

 2. Bấm Tất cả Mối quan hệ.

  Tất cả bảng có các mối quan hệ được hiển thị, đang hiện các đường quan hệ.

 3. Đặt con trỏ cẩn thận để nó chỉ vào đường quan hệ bạn muốn chỉnh sửa rồi sau đó bấm vào đường đó để chọn nó.

  Đường Mối quan hệ giữa các trường trong hai bảng

  Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 4. Với đường quan hệ đã chọn, hãy bấm đúp vào nó. Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

  Hộp thoại Chỉnh sửa mối quan hệ

 5. Thực hiện thay đổi, rồi bấm OK.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ cho phép bạn thay đổi mối quan hệ bảng. Cụ thể là, bạn có thể thay đổi bảng hoặc truy vấn ở cả hai bên của mối quan hệ hoặc thay đổi trường ở cả hai bên. Bạn cũng có thể đặt kiểu nối hoặc bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn một tùy chọn xếp tầng.

 6. Khi bạn đã hoàn tất trong cửa sổ Mối quan hệ, bấm vào Lưu để lưu tất cả các thay đổi bố trí mối quan hệ của bạn.

Chỉnh sửa một mối quan hệ trong ứng dụng Access trên web

Cửa sổ Mối quan hệ không sẵn dùng trong ứng dụng Access trên web. Bạn sử dụng trường trong một bảng làm nguồn (trường tra cứu) cho các giá trị trong trường có liên quan trong một bảng khác.

 1. Mở bảng có chứa tra cứu mà bạn muốn thay đổi bằng cách bấm vào Chỉnh sửa bảng.

  Chỉnh sửa bảng

 2. Chọn trường nhận giá trị của nó từ bảng khác.

 3. Trên tab Thiết kế, bên dưới Công cụ Bảng, hãy bấm vào Sửa đổi Tra cứu.

 4. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thực hiện thay đổi mà bạn muốn. Bạn có thể thay đổi như sau:

  • Trường là nguồn giá trị.

  • Thứ tự sắp xếp của giá trị

  • Độ rộng của trường và có ẩn cột khóa được không

  • Nhãn cho trường tra cứu

  • Đã bật tính toàn vẹn của dữ liệu chưa

  • Nếu tính toàn vẹn dữ liệu được bật rồi, không biết những xóa bỏ có bị xếp tầng hoặc hạn chế không.

Chỉ muốn có thông tin cơ bản về tạo hoặc xóa quan hệ? Xem các bài viết sau:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×