Chỉnh sửa chưa lưu ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn sửa ảnh bằng cách dùng trình quản lý ảnh Microsoft, thay đổi của bạn chưa lưu được ghi lại để giúp bạn theo dõi công việc soạn thảo của bạn.

Xem các chỉnh sửa    Thư mục Chưa lưu sửa là một dạng xem của tất cả thay đổi bạn đã thực hiện cho ảnh của bạn. Bạn có thể nhìn thấy ảnh bạn đã thay đổi, nếu bạn không có đóng trình quản lý ảnh. Nếu bạn muốn nhìn thấy thay đổi được thực hiện ở một vị trí cụ thể, hãy tìm thư mục xuất hiện đậm trong ngăn Lối tắt ảnh . Các thư mục này hiển thị số lượng ảnh chưa lưu trong dấu ngoặc đơn. Trong thư mục, tên tệp đã được chỉnh sửa xuất hiện trong đậm và sao.

Lưu chỉnh sửa     Với trình quản lý ảnh, bạn có thể lưu bản sao của ảnh của bạn hoặc thay thế ban đầu của bạn với phiên bản đã sửa. Bạn có thể lưu ảnh khi bạn hoàn tất sửa nó, hoặc mới hơn, nếu bạn không có đóng trình quản lý ảnh. Các tùy chọn sau đây sẵn dùng cho việc lưu các chỉnh sửa cho ảnh đã chọn:

  • Lưu Thay thế ảnh gốc với ảnh đã sửa.

  • Lưu tất cả Thay thế tất cả bản gốc với thay đổi mà bạn tạo trong chương trình phiên làm việc.

  • Lưu dưới dạng Lưu ảnh đã sửa dưới dạng tệp ảnh mới. Bạn có thể hoặc bạn có thể lưu ảnh với tên tệp khác so với bản gốc và vị trí khác.

  • Xuất Lưu ảnh đã sửa với tên tệp khác, định dạng tệp, hoặc đến vị trí khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×