Chỉnh sửa công thức (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Lưu ý: Đối với một video ngắn về cách để hiển thị trình soạn thảo truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Tất cả các biến đổi truy vấn trong Power Query được thực hiện bởi công thức. Khi bạn sử dụng trình soạn thảo truy vấn xây dựng, một công thức sẽ được thêm vào thanh công thức. Tại thời điểm bạn có thể muốn thêm công thức khác ngoài những liên kết với một bộ dựng hoặc bạn có thể muốn thay đổi một công thức hiện có.

Tôi muốn

Hiện hoặc ẩn thanh công thức

Thêm công thức vào truy vấn

Chỉnh sửa công thức

Chỉnh sửa công thức bằng cách dùng hộp thoại công thức

Chỉnh sửa công thức trong thanh công thức

Hiện hoặc ẩn thanh công thức

 1. Trong ruy-băng Trình soạn thảo truy vấn , hãy chọn dạng xem > hiện > Thanh công thức.

Hiển thị thanh công thức trong Trình soạn thảo Truy vấn

Thêm công thức vào truy vấn

Bạn có thể tìm thông tin về công thức Power Query tại chủ đề Tìm hiểu về công thức Power Query . Khi bạn tạo công thức, Power Query sẽ xác thực cú pháp công thức. Trải nghiệm hợp lệ này là phù hợp với cách Chỉnh sửa truy vấn nâng cao thoại xác thực công thức được cung cấp của bạn.

Lưu ý: Khi bạn chèn hoặc xóa một bước trung gian trong một truy vấn mà bạn có thể có khả năng ngắt truy vấn. Power Query sẽ hiển thị một Chèn bước cảnh báo khi bạn tìm cách chèn một bước mới.

Để thêm công thức vào truy vấn

 1. Trong ngăn bước truy vấn, hãy chọn bước mà bạn muốn liền trước bước mới (công thức).

 2. Bấm vào biểu tượng fx ở bên trái của thanh công thức. Công thức mới được tạo trong biểu mẫu = < nameOfTheStepToReference >. Ví dụ, = Production.WorkOrder.

 3. Nhập công thức mới bằng cách dùng định dạng = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters]).
  Ví dụ, giả định bạn có một bảng có cột giới tính và bạn muốn thêm một cột có giá trị "Bà" hoặc "Ông", tùy theo giới tính của người đó. Công thức sẽ = Table.AddColumn (< ReferencedStep >, "Tiền tố", nếu mỗi [giới tính] = "F" thì "Bà" khác "Mr.")

Công thức ví dụ

Đầu trang

Chỉnh sửa công thức

Có hai cách để chỉnh sửa công thức: dùng hộp thoại công thức và dùng thanh công thức.

Chỉnh sửa công thức bằng cách dùng hộp thoại công thức

 1. Trong ngăn các bước truy vấn, bấm chuột phải vào bước bạn muốn sửa.

 2. Từ menu ngữ cảnh, chọn Sửa Thiết đặt.

 3. Trong hộp thoại, hãy chỉnh sửa công thức.

Chỉnh sửa công thức trên thanh công thức

 1. Trong ngăn các bước truy vấn, hãy chọn bước mà bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trên thanh công thức, định vị và thay đổi giá trị tham số sang giá trị mà bạn muốn.

 3. Bấm Làm mới.

Đầu trang

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×