Chỉnh cỡ bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Chỉnh cỡ bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn tạo bảng Excel trong trang tính của bạn, bạn có thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ hàng trong bảng và cột.

Bạn có thể sử dụng lệnh Đổi kích thước trong Excel để thêm hàng và cột vào bảng:

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong bảng, và tùy chọn Công cụ bảng xuất hiện.

 2. Bấm thiết kế > thay đổi kích cỡ bảng.

  sử dụng tùy chọn đổi kích thước bảng từ Công cụ Bảng

 3. Chọn toàn bộ phạm vi ô bạn muốn bao gồm trong bảng, bắt đầu với ô phía trên ngoài cùng bên trái.

  Trong ví dụ được hiển thị dưới đây, bảng gốc bao gồm phạm vi A1:C5. Sau khi thay đổi kích thước để thêm hai cột và ba hàng, bảng sẽ bao gồm phạm vi A1:E8.

  Đổi kích thước Bảng

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại Đổi kích cỡ Bảng, hãy chọn phạm vi trên trang tính, rồi bấm Bung rộng hộp thoại Hình ảnh nút .

 4. Khi bạn đã chọn phạm vi bạn muốn cho bảng của mình, hãy nhấn OK.

Thêm một hàng hay cột vào bảng bằng cách gõ văn bản vào ô ngay bên dưới hàng cuối cùng hoặc bên phải của cột cuối cùng, bằng cách dán dữ liệu vào một ô hoặc chèn hàng hoặc cột giữa các hàng hoặc cột hiện có.

Bắt đầu nhập   

 • Để thêm một hàng ở phía dưới cùng của bảng, bắt đầu nhập vào một ô bên dưới hàng cuối cùng của bảng. Bảng mở rộng để bao gồm hàng mới. Để thêm cột vào bên phải của bảng, bắt đầu nhập vào một ô bên cạnh cột cuối cùng của bảng.

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho một hàng, nhập một giá trị trong ô A4 sẽ mở rộng bảng để bao gồm ô đó trong bảng cùng với ô liền kề trong cột B.

Thêm một hàng bằng cách nhập trong hàng đầu tiên bên dưới một bảng

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho một cột, nhập một giá trị trong ô C2 sẽ mở rộng bảng để bao gồm cột C, đặt tên cột là Qtr 3 vì Excel theo mẫu đặt tên từ Qtr 1 và Qtr 2.

Nhập một giá trị trong ô ở bên phải của bảng sẽ thêm một cột

Dán dữ liệu   

 • Để thêm một hàng bằng dán, dán dữ liệu của bạn vào ô ngoài cùng bên trái bên dưới hàng cuối cùng của bảng. Để thêm một cột bằng dán, dán dữ liệu của bạn ở bên phải của cột ngoài cùng bên phải của bảng.

Nếu dữ liệu bạn dán trong một hàng mới có nhiều hoặc ít cột hơn bảng, bảng sẽ mở rộng để bao gồm tất cả các ô trong phạm vi mà bạn đã dán vào. Nếu dữ liệu bạn dán có nhiều cột hơn bảng, những cột thừa không trở thành một phần của bảng-bạn cần dùng lệnh Đổi kích thước để mở rộng bảng để bao gồm chúng.

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho hàng, dán các giá trị từ A10:B12 trong hàng đầu tiên bên dưới bảng (hàng 5) sẽ bung rộng bảng để bao gồm dữ liệu được dán.

Dán dữ liệu bên dưới bảng sẽ mở rộng bảng để bao gồm nó

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho cột, dán các giá trị từ C7:C9 trong cột đầu tiên vào bên phải của bảng (cột C) sẽ mở rộng bảng để bao gồm dữ liệu được dán, thêm đầu đề, Qtr 3.

Dán dữ liệu cột sẽ mở rộng bảng và thêm một đầu đề

Sử dụng Chèn để thêm hàng   

 1. Để chèn một hàng, chọn một ô hay một hàng mà không phải là hàng tiêu đề, bấm chuột phải. Để chèn một cột, chọn bất kỳ ô nào trong bảng và bấm chuột phải.

 2. Trỏ tới Chèn, và chọn Hàng Bảng Trên để chèn một hàng mới, hoặc Cột Bảng sang bên Trái để chèn vào một cột mới.

Nếu bạn đang ở hàng cuối cùng, bạn có thể chọn Hàng Bảng Trên hay Hàng Bảng Dưới.

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho hàng, một hàng sẽ được chèn ở trên hàng 3.

Chèn Hàng Bảng Trên

Đối với cột, nếu bạn có một ô đã chọn trong cột ngoài cùng bên phải của bảng, bạn có thể chọn giữa chèn Cột Bảng sang bên trái hoặc Cột Bảng sang bên phải.

Trong ví dụ được hiển thị dưới đây cho cột, một cột sẽ được chèn sang bên trái cột 1.

Chèn một cột bảng

 1. Chọn một hoặc nhiều hàng trong bảng hoặc cột bảng mà bạn muốn xóa.

  Bạn cũng có thể chọn một hoặc nhiều ô trong hàng trong bảng hoặc cột bảng mà bạn muốn xóa.

 2. Trên tab nhà , trong nhóm ô , bấm vào mũi tên cạnh xóa bỏ, sau đó bấm Xóa hàng trong bảng hoặc Xóa các cột bảng.

  Nhóm Ô trong tab Trang đầu

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải một hoặc nhiều hàng hoặc cột, trỏ tới xóa trên menu lối tắt, sau đó bấm Bảng cột hoặc Hàng trong bảng. Hoặc bạn có thể bấm chuột phải vào một hoặc nhiều ô trong một bảng hàng hoặc cột bảng, trỏ tới xóa, sau đó bấm Hàng trong bảng hoặc Cột bảng.

Giống như bạn có thể loại bỏ trùng lặp từ bất kỳ dữ liệu đã chọn trong Excel, bạn có thể dễ dàng loại bỏ trùng lặp khỏi bảng.

 1. Bấm vào bất kỳ vị trí nào trên bảng.

  Thao các này sẽ làm hiển thị Công cụ Bảng, cộng thêm tab Thiết kế.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm công cụ , bấm Loại bỏ các mục trùng lặp.

  Hình ảnh Dải băng Excel

 3. Trong hộp thoại Loại bỏ trùng lặp , dưới cột, hãy chọn các cột có chứa dữ liệu trùng lặp mà bạn muốn loại bỏ.

  Bạn có thể cũng bấm Bỏ chọn tất cả và sau đó chọn các cột mà bạn muốn hoặc bấm Chọn tất cả để chọn tất cả các cột.

Lưu ý: Dữ liệu trùng lặp mà bạn loại bỏ sẽ bị xóa khỏi trang tính. Nếu bạn vô tình xóa dữ liệu mà bạn dự định giữ, bạn có thể dùng Ctrl + Z hoặc bấm hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh để khôi phục dữ liệu đã bị xóa bỏ. Bạn cũng có thể muốn dùng định dạng có điều kiện để tô sáng giá trị trùng lặp trước khi bạn loại bỏ chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc xóa định dạng có điều kiện.

 1. Hãy đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một cột bảng.

 2. Bấm Mũi tên bộ lọc thả xuống mũi tên trong tiêu đề cột.

 3. Để lọc cho giá trị trống, trong menu tự lọc ở phía trên cùng của danh sách giá trị, bỏ chọn (Chọn tất cả), sau đó ở dưới cùng của danh sách giá trị, chọn (ô trống).

  Lưu ý: Hộp kiểm (ô trống) sẵn dùng chỉ khi phạm vi ô hoặc cột bảng có ít nhất một ô trống.

 4. Chọn các hàng trống trong bảng, và sau đó nhấn CTRL + - (gạch nối).

Bạn có thể dùng một thủ tục tương tự như lọc và loại bỏ các hàng trang tính trống. Để biết thêm thông tin về cách lọc hàng trống trong một trang tính, hãy xem lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Đổi kích cỡ bảng trong Excel Online

Làm thế nào tôi có thể kết hợp hai hoặc nhiều bảng?

Tạo bảng Excel trong trang tính

Dùng các tham chiếu có cấu trúc trong công thức bảng Excel

Định dạng bảng Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×