Chỉ sao chép dữ liệu ô và dán các thuộc tính

Có hai cách để dán các thuộc tính hoặc nội dung ô cụ thể như công thức, định dạng hoặc chú thích được sao chép từ một ô khác. Bạn có thể chọn một tùy chọn dán cụ thể trực tiếp từ menu Dán hoặc bấm Dán Đặc biệt, và chọn một tùy chọn từ hộp Dán Đặc biệt.

đối với các tùy chọn dán đặc biệt, bấm dán trên tab Trang đầu

  1. Chọn ô với thuộc tính mà bạn muốn sao chép và nhấn Ctrl+C.

    Mẹo:  Để sao chép một vùng chọn đến một trang tính hoặc sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác.

  2. Hãy bấm ô ở trên bên trái của vùng dán và sử dụng các tùy chọn Dán hoặc các tùy chọn Dán Đặc biệt.

Tùy chọn menu dán

Bấm Trang đầu > Dán và chọn tùy chọn dán cụ thể bạn muốn. Ví dụ: để chỉ dán định dạng từ ô được sao chép, bấm Định dạng nút dán định dạng . Bảng này hiển thị các tùy chọn sẵn có trong menu Dán:

biểu tượng

Tên tùy chọn

Dán kết quả

dán nội dung ô

Dán

Tất cả nội dung của ô.

Biểu tượng cho dán giá trị mà vẫn giữ chiều rộng cột nguồn

Giữ chiều Rộng của Cột Nguồn

Nội dung của ô đã sao chép cùng với độ rộng cột của nó.

Dán giá trị đã sao chép bằng cách chuyển cột thành hàng và ngược lại.

Hoán đổi

Thay đổi nội dung của các ô được sao khi dán. Dữ liệu trong hàng được dán vào cột và ngược lại.

Dán giá trị với định dạng nguồn

Định dạng Giá trị & Nguồn

Giá trị và định dạng từ các ô được sao chép.

Tùy chọn dán nối kết

Dán Liên kết

Tham chiếu tới các ô nguồn thay vì nội dung ô được sao chép.

Dán ảnh đã sao

Ảnh

Hình ảnh được sao chép.

Dán ảnh được nối kết

Ảnh được Liên kết

Hình ảnh được sao chép cùng với một nối kết tới các ô ban đầu (nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các ô ban đầu mà những thay đổi đó được phản ánh trong hình ảnh được dán).

Tùy chọn Dán Đặc biệt

Để dùng tùy chọn từ hộp Dán Đặc biệt, hãy bấm Trang đầu > Dán > Dán Đặc biệt.

Phím Tắt: Nhấn Ctrl+Alt+V.

Hộp thoại Dán Đặc biệt

Trong hộp Dán Đặc biệt, chọn thuộc tính mà bạn muốn dán.

Lưu ý: Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu mà bạn đã sao chép và tùy chọn Dán mà bạn đã chọn, một số tùy chọn khác có thể được tô xám.

Tên tùy chọn

Dán kết quả

Tất cả

Tất cả nội dung và định dạng ô.

Chú thích

Chỉ chú thích gắn với ô.

Xác thực

Chỉ các thiết đặt xác nhận dữ liệu từ các ô được sao chép.

Độ rộng cột

Chỉ chiều rộng của cột.

Các tùy chọn Dán và Dán Đặc biệt Chung

Bạn có thể dùng một số tùy chọn dán đặc biệt từ menu Dán hoặc hộp Dán Đặc biệt. Các tên tùy chọn có thể khác nhau một ít nhưng chúng đưa ra kết quả như nhau:

Biểu tượng và tên tùy chọn trong menu Dán và hộp Dán Đặc biệt

Kết quả dán

Biểu tượng dán định dạng Định dạng

Định dạng rong Dán Đặc biệt.

Chỉ định dạng từ các ô được sao chép.

Chỉ dán Giá trị Giá trị

Giá trị (kết quả có thể nhìn thấy của công thức chứ không phải công thức).

Biểu tượng dán công thức Công thức

Chỉ các công thức từ các ô được sao chép.

Tùy chọn dán công thức và định dạng số Công thức & Định dạng Số

Công thức & định dạng số trong Dán Đặc biệt.

Chỉ công thức và định dạng số (không định dạng văn bản) từ các ô được sao chép.

dán giá trị và định dạng số Định dạng Giá trị & Số

Định dạng giá trị & số trong Dán Đặc biệt.

Chỉ giá trị (không có công thức) và các định dạng số từ các ô được sao chép.

Dán nội dung của ô mà không có đường viền Không có Viền

Tất cả ngoại trừ viền trong Dán Đặc biệt.

Tất cả nội dung của ô đã sao chép ngoại trừ viền.

Dán giá trị với định dạng nguồn Giữ Định dạng Nguồn

Tất cả sử dụng chủ đề Nguồn trong Dán Đặc biệt.

Nội dung của ô với định dạng từ các ô được sao chép.

Để biết thêm về cách sao chép toàn bộ trang tính sang một vị trí khác trong cùng một sổ làm việc hoặc sổ làm việc khác, hãy xem Di chuyển hoặc sao chép trang tính hoặc dữ liệu trang tính.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×