Chế độ toàn màn hình trên Surface RT là gì?

Khi bạn không thấy bất kỳ cửa sổ thực nào để có thể đổi kích cỡ, phóng đại hay thu nhỏ cực tiểu thì tức là bạn đang ở chế độ toàn màn hình trên thiết bị Surface RT. Mọi ứng dụng Microsoft Store đều phải chạy ở chế độ toàn màn hình.

Phiên bản Office RT của Word, Excel và PowerPoint mở ở chế độ cổ điển—bạn sẽ thấy các nút Trợ giúp, Chế độ Toàn Màn hình, Thu nhỏ cực tiểu, Phóng đại và Đóng ở góc trên bên phải. Trong các chương trình Office RT thì OneNote là ngoại lệ—ứng dụng này sẽ tự động khởi động ở chế độ toàn màn hình.

Bạn muốn vào hoặc thoát khỏi chế độ toàn màn hình?

Nhấn hoặc bấm vào nút Chế độ Toàn Màn hình ở góc trên bên phải của màn hình.

Nút Chế độ Toàn Màn hình trong góc trên bên phải của màn hình của bạn

Bạn muốn có lại các lệnh?

Nhấn hoặc bấm vào vị trí bất kỳ ở phần trên cùng của cửa sổ. Ngoài ra, bạn có thể nhấn hoặc bấm vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải hoặc Nhấn vào đây để xem thêm lệnh ở phần trên cùng màn hình.

Ba chấm cho thấy nơi bạn có thể gõ nhẹ để xem thêm lệnh khi ở Chế độ Toàn Màn hình hoặc Nhấn vào đây để xem thêm lệnh khi ở Chế độ Toàn Màn hình

Bạn muốn các lệnh luôn hiển thị?

Nhấn hoặc bấm vào nút Chế độ Toàn Màn hình để quay lại chế độ cổ điển.

Nút Chế độ Toàn Màn hình trong góc trên bên phải của màn hình của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×