Chế độ dừng vô hiệu hóa chặn truy vấn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn tìm cách chạy một truy vấn và nó không hoạt động, truy vấn có thể bị chặn vì Microsoft Office Access trong chế độ tắt. Chế độ tắt là một chế độ giảm chức năng xảy ra khi Access không thể xác định xem nội dung trong cơ sở dữ liệu có tin cậy.

Để thực hiện truy vấn hoạt động, bạn phải bật nội dung cơ sở dữ liệu bằng cho biết rằng bạn tin cậy nội dung cơ sở dữ liệu. Bạn có thể bật nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc hoặc xác định một cơ sở dữ liệu đã cho là đáng tin cậy và sẽ được bật theo mặc định.

Lưu ý: Bạn cũng có thể biểu thị rằng cơ sở dữ liệu là đáng tin cậy bằng cách sử dụng một chữ ký số. Chủ đề này không thảo luận về chữ ký điện tử. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị tin cậy bằng cách thêm chữ ký điện tử.

Bạn muốn làm gì?

Bật nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc

Bật một cơ sở dữ liệu theo mặc định

Bật nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc

Để cho phép nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc, bạn hãy dùng thanh thông báo.

Thanh Thông báo

Thanh thông báo xuất hiện ngay bên dưới ruy-băng và là một phần của giao diện người dùng Fluent Microsoft Office. Nếu thanh thông báo không hiển thị, trước tiên bạn phải hiển thị thanh thông báo. Trong một số trường hợp, bạn cũng sẽ có bật thanh thông báo. Khi thanh thông báo đã bật và hiển thị, bạn có thể dùng nó để cho phép nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc.

Bước 1: Hiện thanh thông báo

Nếu chưa Hiển thị thanh thông báo, bạn có thể bỏ qua bước này.

 • Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy chọn hộp kiểm Thanh thông báo .

Nếu hộp kiểm Thanh thông báo bị vô hiệu hóa, bạn sẽ phải bật nó.

Bước 2: Bật thanh thông báo

Nếu hộp kiểm Thanh thông báo được bật, bạn có thể bỏ qua bước này.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Tùy chọn Truy nhập, bấm Trung tâm Tin cậy.

 3. Trong ngăn bên phải, bên dưới Trung tâm Tin cậy Microsoft Office Access, bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 4. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Trung tâm Tin cậy, bấm Thanh Thông báo.

 5. Trong ngăn bên phải, bấm Hiện Thanh Thông báo trong tất cả các ứng dụng khi nội dung bị chặn rồi bấm OK.

 6. Đóng và mở lại cơ sở dữ liệu để áp dụng thiết đặt vừa thay đổi.

Bước 3: Bật nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc

 1. Trong Thanh Thông báo, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Bảo mật Microsoft Office, bấm vào Bật nội dung này, rồi bấm vào OK.

Đầu trang

Bật một cơ sở dữ liệu theo mặc định

Để chọn cơ sở dữ liệu đã cho là đáng tin cậy và sẽ được bật theo mặc định, hãy đảm bảo rằng tệp cơ sở dữ liệu đó nằm ở một vị trí đáng tin cậy. Một vị trí đáng tin cậy là một thư mục hoặc một đường dẫn tệp trên máy tính của bạn hoặc một vị trí trên mạng intranet được coi là an toàn để chạy mã. Các vị trí đáng tin cậy mặc định bao gồm các thư mục Mẫu, Bổ trợ và Khởi động. Bạn cũng có thể chọn những vị trí đáng tin cậy của riêng bạn.

Mẹo: Nếu bạn muốn tìm hiểu đường dẫn của cơ sở dữ liệu hiện tại, bấm vào Microsoft Office Button, bấm quản lý, sau đó bấm Thuộc tính cơ sở dữ liệu. Đường dẫn đầy đủ của cơ sở dữ liệu hiện tại vị trí được liệt kê trên tab chung của hộp thoại Thuộc tính cơ sở dữ liệu .

Chuyển một tệp cơ sở dữ liệu vào vị trí đáng tin cậy

 • Mở thư mục hiện đang lưu tệp cơ sở dữ liệu đó rồi sau đó sao chép tệp cơ sở dữ liệu này vào một vị trí đáng tin cậy mà bạn muốn.

Chọn một vị trí đáng tin cậy

 1. Trong Thanh Thông báo, bấm vào Tùy chọn.

 2. Ở dưới cùng của hộp thoại Tùy chọn bảo mật của Microsoft Office , hãy bấm mở Trung tâm tin cậy.

 3. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Trung tâm Tin cậy, bấm Vị trí đáng tin cậy.

 4. Để thêm một vị trí mạng, trong ngăn bên phải, hãy chọn hộp kiểm Cho phép các vị trí đáng tin cậy trên mạng của tôi.

 5. Bấm Thêm vị trí mới.

 6. Trong hộp thoại Vị trí tin cậy Microsoft Office , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong hộp Đường dẫn, nhập đường dẫn đầy đủ của vị trí mà bạn muốn thêm vào.

  • Bấm Duyệt để duyệt đến vị trí đó.

 7. Để chỉ định rằng cũng tin tưởng các thư mục con của các vị trí đáng tin cậy mới, hãy chọn hộp kiểm Cũng tin tưởng các thư mục con của vị trí này.

 8. Trong hộp Mô tả, bạn có thể tùy ý nhập phần mô tả cho vị trí đáng tin cậy.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×