Chặn xuất thời gian nghỉ trên lịch nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn có một nghỉ phép lập kế hoạch để Maui. Bạn muốn cho phép nhóm biết rằng bạn sẽ có vắng mặt cho một thời gian, nhưng bạn không muốn ít quan trọng nhóm thành viên hộp thư đến với thư mời mô tả của vắng kế hoạch của bạn. Với nhóm lịch, bạn có thể lên lịch sự kiện xuất văn phòng của bạn và chọn không gửi sự kiện để những người khác tham gia. Khi thành viên trong nhóm kiểm tra lịch nhóm, họ sẽ nhìn thấy ngày bạn đi vắng.

Tất nhiên, nếu bạn muốn các thành viên nhóm nhận được thông báo về các kế hoạch kỳ nghỉ của bạn, bạn có thể làm, quá.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch mở lịch.

 2. Trong ngăn điều hướng, dưới Nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn. Nếu bạn có nhiều lịch, mở, các sự kiện đối với mỗi sẽ được hiển thị. Mỗi lịch được mã màu như được chỉ ra trong ngăn dẫn hướng. Trong dạng xem tách, tiêu đề của mỗi lịch được hiển thị ở phía trên cùng.

 3. Ở đầu trang, chọn Sự kiện mới.

 4. Ở phía trên cùng của cửa sổ, chọn lịch của tôi , sau đó chọn Nhóm lịch.

  Ảnh chụp màn hình của menu thả xuống lựa chọn lịch

 5. Điền các chi tiết vắng mặt của bạn, bao gồm tên, vị trí, ngày bắt đầu và kết thúc, và, nếu mong muốn, ghi chú cá nhân.

 6. Chọn hộp kiểm cả ngày nếu bạn sẽ đi vắng mặt nhiều hơn một vài giờ.

  Ảnh chụp màn hình của nút chuyển đổi ngày tất cả

 7. Ở phía trên cùng của hộp thoại, chọn bận và sau đó chọn miễn phí.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị dưới dạng menu

 8. Bên cạnh nhắc tôi, hãy chọn không bao giờ.

 9. Để gửi thư mời để các thành viên nhóm, hãy chọn mời thành viên ở phía trên cùng của hộp thoại.

 10. Chọn Lưu. Nếu bạn đã bao gồm các thành viên nhóm trên thư mời, bạn sẽ chọn gửi thay vào đó.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch mở lịch.

 2. Trong ngăn điều hướng, dưới Nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn. Nếu bạn có nhiều lịch, mở, các sự kiện đối với mỗi sẽ được hiển thị. Tab màu ở trên cùng cho biết sự kiện nào căn chỉnh cho từng nhóm.

 3. Chọn mới > sự kiện lịch.

  Tùy chọn sự kiện lịch mới trên lịch đầu trang

 4. Dưới lưu vào lịch, chọn Nhóm lịch từ menu thả xuống.

 5. Điền các chi tiết vắng mặt của bạn, bao gồm tên, vị trí, ngày bắt đầu và kết thúc, và, nếu mong muốn, ghi chú cá nhân.

 6. Chọn hộp kiểm cả ngày nếu bạn sẽ đi vắng mặt nhiều hơn một vài giờ.

  Màn hình chi tiết sự kiện với tất cả các hộp kiểm ngày được tô sáng

 7. Bên dưới Hiển thị dưới dạng, hãy chọn miễn phí.

 8. Dưới lời nhắc, chọn không.

 9. Để gửi thư mời để các thành viên nhóm, chọn hộp kiểm gửi lời mời vào nhóm .

  Chi tiết sự kiện với gửi một thư mời để nhóm được tô sáng

 10. Chọn Lưu. Nếu bạn đã bao gồm các thành viên nhóm trên thư mời, bạn sẽ chọn gửi thay vào đó.

 1. Ở dưới cùng của màn hình, chọn Lịch mở lịch.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, chọn Tất cả các lịch nhóm và chọn Nhóm của bạn. Nếu bạn có nhiều lịch, mở, các sự kiện đối với mỗi sẽ được hiển thị.

  Ảnh chụp màn hình của tất cả nhóm lịch trong ngăn dẫn hướng

 3. Nếu bạn có nhiều lịch, mở, hãy chọn lịch nhóm của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của một lịch nhóm trong dạng xem lịch

 4. Chọn nhà > cuộc hẹn mới.

  Ảnh chụp màn hình của nút cuộc hẹn mới

 5. Điền các chi tiết vắng mặt của bạn, bao gồm tên, vị trí, ngày bắt đầu và kết thúc, và, nếu mong muốn, ghi chú cá nhân.

 6. Bên cạnh Hiển thị dưới dạng, hãy chọn miễn phí.

 7. Bên cạnh lời nhắc, hãy chọn không có.

 8. Chọn hộp kiểm sự kiện cả ngày nếu bạn sẽ đi vắng mặt nhiều hơn một vài giờ.

 9. Chọn lưu và đóng. Nếu bạn đã bao gồm các thành viên nhóm trên thư mời, bạn sẽ chọn gửi thay vào đó.

Xem Thêm

Lên lịch cuộc họp trên lịch nhóm

Gửi trả lời tự động (của vắng) trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×