Chặn người gửi thư

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là một phần của các tiêu chí lọc, bộ lọc thư rác Outlook kiểm tra danh sách người gửi thư đối với danh sách địa chỉ email và tên miền Internet chỉ định hoặc là an toàn hoặc bị chặn. Bạn có thể tùy chỉnh bộ lọc để chặn hoặc cho phép người gửi hoặc các loại thư khác.

Chặn người gửi

Khi bạn không còn muốn nhìn thấy thư của một người nào đó, bạn có thể chặn người gửi này.

 • Bấm chuột phải vào một thông báo từ người gửi mà bạn muốn chặn, và sau đó bấm thư rác > Chặn người gửi.

Lệnh Chặn Người gửi trong danh sách thư

Người bị chặn vẫn có thể gửi thư cho bạn, nhưng nếu bất kỳ điều gì từ địa chỉ email của họ làm cho nó với tài khoản email của bạn, nó ngay lập tức được chuyển vào thư mục Email rác .

Bạn nên định kỳ xem lại những email được coi là thư rác để bảo đảm bạn không bỏ sót những thư quan trọng.

Nếu sau đó bạn quyết định bỏ chặn một người gửi, hãy sử dụng Bộ lọc Email Rác để thay đổi những thư bạn muốn xem.

Thư từ địa chỉ hoặc tên miền trong danh sách người gửi chặn luôn được coi là thư rác. Outlook sẽ di chuyển bất kỳ thư phát hiện đến từ người gửi trong danh sách người gửi chặn vào thư mục Email rác , bất kể nội dung của thư.

Lưu ý: Bộ lọc thư rác Outlook không ngăn email rác từ đang được chuyển phát, nhưng thay vào đó chuyển hướng bị nghi ngờ là thư rác vào thư mục Email rác thay vì hộp thư đến của bạn. Bạn có thể tạo bộ lọc thư rác nghiêm ngặt hơn bằng cách thay đổi cấp độ bảo vệ, hoặc một số giải pháp bên thứ ba sẵn có thể nghiêm ngặt hơn.

Để thêm người gửi cụ thể vào danh sách người gửi chặn, bấm thư từ người gửi. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm thư rác và sau đó bấm Chặn người gửi.

Để thêm tên vào Danh sách Người gửi bị Chặn:

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm thư rác, sau đó bấm Tùy chọn email rác.

 2. Trên tab Người gửi chặn , bấm Thêm.

  Hộp thoại Thêm địa chỉ hoặc tên miền

 3. Trong hộp nhập một địa chỉ email hoặc tên miền Internet cần thêm vào danh sách , hãy nhập tên hoặc địa chỉ mà bạn muốn thêm. Ví dụ, bạn có thể thêm:

  • một địa chỉ email cụ thể như someone@example.com

  • một miền Internet như @example.com hoặc example.com.

 4. Bấm OK và lặp lại cho mỗi mục mà bạn muốn thêm.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn có các danh sách hiện có của an toàn tên và địa chỉ, bạn có thể di chuyển thông tin đó vào Outlook. Bấm nhập từ tệp và duyệt cho danh sách tệp mà bạn muốn. Để tạo một tệp sử dụng danh sách hiện tại của bạn, hãy bấm xuất ra tệp và sau đó xác định nơi bạn muốn lưu tệp mới.

  • Để thay đổi tên trong danh sách, hãy bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi và sau đó bấm sửa. Để loại bỏ tên, hãy bấm vào tên bạn muốn và sau đó bấm loại bỏ.

  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft Exchange, tất cả các tên và địa chỉ email có trong sổ địa chỉ của tổ chức bạn — còn được gọi là Danh sách Địa chỉ Chung — sẽ được tự động coi là an toàn và không thể đưa vào danh sách bị chặn.

Bằng cách thêm các địa chỉ email và tên miền mà bạn tin cậy vào Danh sách Người gửi An toàn, bạn hướng dẫn cho Outlook biết rằng thư gửi từ các nguồn này không được coi là thư rác. Nếu bạn có mặt trong danh sách gửi thư hoặc trong danh sách phân phối, bạn có thể thêm các tên này vào Danh sách Người gửi An toàn.

Để thêm một người vào danh sách người gửi an toàn, hãy bấm thư từ người gửi. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm thư rác, sau đó bấm Không bao giờ chặn người gửi.

Để thêm các địa chỉ hoặc tên miền vào danh sách người nhận an toàn, hãy bấm thư từ người gửi. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm rác, sau đó bấm không bao giờ khối nhóm hoặc danh sách gửi thư.

Để thêm thủ công tên hoặc miền vào các danh sách này, hãy làm như sau:

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm thư rác, sau đó bấm Tùy chọn email rác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm người gửi an toàn, trên tab Người gửi an toàn , bấm Thêm.

  • Để thêm người nhận an toàn, trên tab Người nhận an toàn , bấm Thêm.

   Hộp thoại Thêm địa chỉ hoặc tên miền

 3. Trong hộp nhập một địa chỉ email hoặc tên miền Internet cần thêm vào danh sách , hãy nhập tên hoặc địa chỉ mà bạn muốn thêm. Ví dụ, bạn có thể thêm:

  • một địa chỉ email cụ thể như someone@example.com

  • một miền Internet như @example.com hoặc example.com.

 4. Bấm OK và lặp lại cho mỗi mục mà bạn muốn thêm.

  • Nếu bạn muốn tất cả liên hệ được coi là người gửi an toàn, hãy chọn hộp kiểm cũng tin tưởng email từ liên hệ của tôi trong tab người gửi an toàn.

  • Một số người mà bạn tương ứng với có thể không được liệt kê trong liên hệ của bạn. Nếu bạn muốn những người được coi là người gửi an toàn, hãy chọn hộp kiểm tự động thêm người tôi gửi email đến danh sách người gửi an toàn .

  • Nếu bạn có các danh sách hiện có của an toàn tên và địa chỉ, bạn có thể di chuyển thông tin đó vào Outlook. Bấm nhập từ tệp và duyệt cho danh sách tệp mà bạn muốn. Để tạo một tệp sử dụng danh sách hiện tại của bạn, hãy bấm xuất ra tệp và sau đó xác định nơi bạn muốn lưu tệp mới.

  • Để thay đổi tên hoặc danh sách, bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi và sau đó bấm sửa. Để loại bỏ tên, hãy bấm vào tên bạn muốn và sau đó bấm loại bỏ.

  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server, tất cả các tên và địa chỉ email có trong sổ địa chỉ của tổ chức bạn — còn được gọi là Danh sách Địa chỉ Chung — sẽ được tự động coi là an toàn.

Bạn có thể thấy thông điệp email không mong muốn xuất phát từ các quốc gia/khu vực cụ thể. Outlook cho phép bạn chặn thư gửi từ các vùng - các danh sách tên miền cấp cao chặn cho phép bạn chặn thư gửi từ địa chỉ email kết thúc bằng một cụ thể mức cao nhất tên miền quốc gia/mã hoặc khu vực. Ví dụ, chọn hộp kiểm CA [Canada], Mỹ [Hoa Kỳ]MX [Mexico] trong danh sách khối thư đi kèm từ email địa chỉ đó kết thúc trong ca, chúng tôi hoặc mx. Mã quốc gia/khu vực bổ sung sẽ xuất hiện trong danh sách.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm thư rác, sau đó bấm Tùy chọn email rác.

 2. Trên tab quốc tế , bấm Danh sách tên miền cấp cao chặn.

  Hộp thoại Danh sách Tên miền Cấp cao Bị chặn

 3. Trong danh sách, hãy chọn hộp kiểm cho các mã quốc gia/vùng mà bạn muốn chặn hoặc bấm Chọn tất cả.

 4. Bấm OK trong cả hai hộp thoại mở...

Bạn có thể chặn tất cả địa chỉ email theo mã hóa ngôn ngữ — còn được gọi là bộ ký tự hay mẫu tự — mà bạn chỉ định. Hiện nay, hầu hết thư rác đều được gửi ở dạng mã hóa US-ASCII. Các thư rác khác được gửi ở các dạng mã hóa quốc tế khác. Bằng cách sử dụng Danh sách Mã hóa Bị chặn, bạn có thể lọc các thư không mong muốn hiển thị bằng những ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm vào mũi tên bên cạnh thư rác, sau đó bấm Tùy chọn email rác.

 2. Trên tab quốc tế , bấm Danh sách mã hóa chặn.

  Hộp thoại Danh sách Mã hóa Bị chặn

 3. Trong danh sách, hãy bấm vào mã hóa ngôn ngữ mà bạn muốn chặn hoặc bấm Chọn tất cả.

 4. Bấm OK trong hộp thoại mở cả hai.

Lưu ý: 

 • Mã hóa Unicode không nằm trong Danh sách Mã hóa Bị chặn.

 • Các thư sử dụng mã hóa lạ hoặc không xác định sẽ được lọc bằng Bộ lọc Thư Rác thông thường.

Thêm tên không mong muốn vào Danh sách Người gửi bị Chặn

Bạn có thể dễ dàng chặn thư gửi từ người gửi cụ thể bằng cách thêm địa chỉ email của người gửi hoặc tên miền vào danh sách người gửi chặn. Thư từ địa chỉ hoặc tên miền trong danh sách này luôn được coi là thư rác. Outlook sẽ di chuyển đến bất kỳ thư từ người gửi trong danh sách người gửi chặn vào thư mục Email rác , bất kể nội dung của thư.

Người gửi Bị chặn

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn để mở hộp thoại tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Email rác để mở hộp thoại tùy chọn email rác.

 3. Bấm tab Người gửi chặn .

 4. Bấm Thêm.

 5. Trong hộp nhập một địa chỉ email hoặc tên miền Internet cần thêm vào danh sách , hãy nhập tên hoặc địa chỉ mà bạn muốn thêm. Ví dụ, bạn có thể thêm:

  • một địa chỉ email cụ thể như ai_do@example.com

  • một miền Internet như @example.com hoặc đơn giản là example.com.

 6. Bấm vào OK.

Thêm địa chỉ hoặc tên miền

Lưu ý: 

 • Để nhanh chóng thêm một người gửi vào danh sách người gửi chặn, bấm chuột phải vào thông điệp email từ người gửi đó. Trên menu lối tắt, trỏ tới Email rác, sau đó bấm Thêm người gửi vào danh sách người gửi chặn.

 • Nếu bạn đã sẵn có các danh sách tên và địa chỉ bị chặn, bạn có thể di chuyển thông tin đó vào Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập địa chỉ email vào Danh sách Bộ lọc Thư Rác.

 • Để loại bỏ tên khỏi danh sách người gửi chặn trên tab Người gửi chặn của hộp thoại tùy chọn email rác, bấm vào tên mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

 • Để thay đổi tên trong danh sách người gửi chặn trên tab Người gửi chặn , bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa.

Bạn có thể chỉ định địa chỉ email và tên miền mà bạn tin tưởng có trong danh Sách người gửi an toàn. Bằng cách thêm chúng vào danh sách người gửi an toàn, bạn chỉ dẫn Outlook từ các nguồn là không bao giờ để được coi là thư rác.

Người gửi An toàn

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn để mở hộp thoại tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Email rác để mở hộp thoại Tùy chọn email rác .

 3. Bấm tab Người gửi an toàn .

 4. Bấm Thêm.

 5. Trong hộp nhập một địa chỉ email hoặc tên miền Internet cần thêm vào danh sách , hãy nhập tên hoặc địa chỉ mà bạn muốn thêm. Ví dụ, bạn có thể thêm:

  • một địa chỉ email cụ thể như ai_do@example.com

  • một miền Internet như @example.com hoặc đơn giản là example.com.

 6. Bấm vào OK.

Thêm địa chỉ hoặc tên miền

 • Nếu bạn muốn tất cả các liên hệ của bạn được coi là người gửi an toàn, hãy chọn hộp kiểm cũng tin tưởng email từ liên hệ của tôi trong tab người gửi an toàn.

 • Một số người mà bạn tương ứng với có thể không được liệt kê trong liên hệ của bạn. Nếu bạn muốn những người được coi là người gửi an toàn, hãy chọn hộp kiểm tự động thêm người tôi gửi email đến danh sách người gửi an toàn . Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm người tôi gửi email đến danh sách người gửi an toàn.

 • Nếu Chặn tự động tải ảnh xuống được bật lên (thiết đặt mặc định), thông báo từ hoặc địa chỉ email hoặc tên miền trong danh sách người gửi an toàn và danh sách người nhận an toàn sẽ được coi là ngoại lệ, và nội dung bên ngoài (chẳng hạn như ảnh) sẽ không thể bị chặn. Ngoại lệ được thực hiện khi hộp kiểm cho phép tải xuống trong email thư từ người gửi và người nhận được xác định trong danh sách người gửi an toàn và an toàn người nhận danh sách bộ lọc email rác sử dụng trong hộp thoại Thiết đặt tải xuống ảnh tự động xóa bỏ.

 • Nếu bạn đã sẵn có các danh sách tên và địa chỉ an toàn, bạn có thể di chuyển thông tin đó vào Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập địa chỉ email vào Danh sách Bộ lọc Thư Rác.

 • Để nhanh chóng thêm một người gửi, tên miền, hoặc tên danh sách gửi thư vào danh sách người gửi an toàn, bấm chuột phải vào một thư từ một nguồn mà bạn an toàn. Trên menu lối tắt xuất hiện, trỏ tới Email rác, sau đó bấm Thêm người gửi vào danh sách người gửi an toàn hoặc Thêm người gửi miền (@example.com) vào danh sách người gửi an toàn. Nó là giá trị để định kỳ xem lại thư chuyển vào thư mục email rác cho bất kỳ mà có thể có được do nhầm lẫn phân loại là thư rác. Bạn có thể khôi phục thư bạn muốn và thêm những người gửi vào danh sách người gửi an toàn của bạn.

 • Để loại bỏ tên khỏi danh sách người gửi an toàn, trên tab Người gửi an toàn của hộp thoại tùy chọn email rác, bấm vào tên mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

 • Để thay đổi tên trong danh sách người gửi an toàn, trên tab Người gửi an toàn , hãy bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa.

 • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft Exchange, tất cả các tên và địa chỉ email có trong sổ địa chỉ của tổ chức bạn (còn được gọi là Danh sách Địa chỉ Toàn cầu) sẽ được tự động coi là an toàn. (Microsoft Exchange phổ biến hơn nhiều trong hệ thống email doanh nghiệp và hiếm khi được sử dụng trong tài khoản gia đình hoặc cá nhân.)

Nếu bạn có mặt trong danh sách gửi thư hoặc danh sách phân phối, bạn có thể thêm những tên này vào Danh sách Người nhận An toàn để bất kỳ thư nào được gửi đến những địa chỉ email hoặc tên miền này sẽ không bao giờ được coi là thư rác.

Người nhận An toàn

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn để mở hộp thoại tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Email rác để mở hộp thoại tùy chọn email rác.

 3. Bấm tab Người nhận an toàn .

 4. Bấm Thêm.

 5. Trong hộp nhập một địa chỉ email hoặc tên miền Internet cần thêm vào danh sách , hãy nhập tên hoặc địa chỉ mà bạn muốn thêm. Ví dụ, bạn có thể thêm:

  • một địa chỉ email cụ thể như ai_do@example.com

  • một miền Internet như @example.com hoặc đơn giản là example.com.

 6. Bấm vào OK.

Thêm địa chỉ hoặc tên miền

Lưu ý: 

 • Để nhanh chóng thêm một người gửi, tên miền, hoặc tên danh sách gửi thư vào danh sách người nhận an toàn, bấm chuột phải vào một thư từ một nguồn mà bạn an toàn. Trên menu lối tắt xuất hiện, trỏ tới Email rác, sau đó bấm Thêm người nhận vào danh sách người nhận an toàn.

 • Để loại bỏ tên khỏi danh sách người nhận an toàn, trên tab Người nhận an toàn của hộp thoại tùy chọn email rác, bấm vào tên mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ.

 • Để thay đổi tên trong danh sách người nhận an toàn, trên tab Người nhận an toàn , hãy bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm sửa.

 • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Exchange (hiếm đối với tài khoản gia đình hoặc cá nhân), tất cả các tên và địa chỉ email có trong sổ địa chỉ của tổ chức bạn (còn được gọi là Danh sách Địa chỉ Toàn cầu) sẽ được tự động coi là an toàn.

Bạn có thể thấy thông điệp email không mong muốn xuất phát từ các quốc gia/khu vực cụ thể. Outlook cho phép bạn chặn thư gửi từ các vùng - các danh sách tên miền cấp cao chặn cho phép bạn chặn thư gửi từ địa chỉ email kết thúc bằng một cụ thể mức cao nhất tên miền quốc gia/mã hoặc khu vực. Ví dụ, chọn CA [Canada], Mỹ [Hoa Kỳ]MX [Mexico] hộp kiểm trong danh sách khối thư đi kèm từ email địa chỉ kết thúc trong ca, chúng tôi hoặc mx. Mã quốc gia/khu vực bổ sung sẽ xuất hiện trong danh sách.

Quốc tế

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn để mở hộp thoại tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Email rác để mở hộp thoại tùy chọn email rác.

 3. Bấm vào tab quốc tế , sau đó bấm Danh sách tên miền cấp cao chặn.

 4. Trong danh sách, hãy chọn hộp kiểm cho các mã quốc gia/vùng mà bạn muốn chặn hoặc bấm Chọn tất cả.

 5. Bấm OK hai lần.

Danh sách Tên miền Cấp Cao nhất Bị chặn

Bạn có thể chặn tất cả địa chỉ email theo mã hóa ngôn ngữ (còn được gọi là bộ ký tự hay mẫu tự) mà bạn chỉ định. Hiện nay, hầu hết thư rác đều được gửi ở dạng mã hóa US-ASCII. Các thư rác khác được gửi ở các dạng mã hóa quốc tế khác. Danh sách Mã hóa Bị chặn cho phép bạn lọc các thư không mong muốn được hiển thị bằng những ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

Quốc tế

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn để mở hộp thoại tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Email rác để mở hộp thoại tùy chọn email rác.

 3. Bấm vào tab quốc tế , sau đó bấm Danh sách mã hóa chặn.

 4. Trong danh sách, hãy bấm vào mã hóa ngôn ngữ mà bạn muốn chặn hoặc bấm Chọn tất cả.

 5. Bấm OK hai lần.

Danh sách Mã hóa bị Chặn

Lưu ý: 

 • Mã hóa Unicode không nằm trong Danh sách Mã hóa Bị chặn. (Unicode là danh mục mã kỹ thuật số tiêu chuẩn đại diện cho các ký tự [chữ cái và ký hiệu] trong bảng chữ cái của 24 ngôn ngữ chính trên toàn thế giới.)

 • Các thư sử dụng mã hóa lạ hoặc không xác định sẽ được lọc bằng Bộ lọc Thư Rác thông thường.

Chủ đề Liên quan

Giúp giữ thư rác và email rác ra khỏi hộp thư đến của bạn trong Outlook.com
lọc email rác và thư rác trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×