Chấp nhận thay đổi được theo dõi trong Word 2016 cho Windows

Trước khi chia sẻ tài liệu của mình, hãy loại bỏ mọi vết cập nhật bằng cách chấp nhận hay từ chối các thay đổi được theo dõi và xóa các chú thích.

Quan trọng:  Cách duy nhất để loại bỏ những thay đổi được theo dõi là chấp nhận hoặc từ chối chúng, và cách duy nhất để loại bỏ chú thích là xóa chúng. Việc chọn dạng xem Không Vết cập nhật chỉ tạm thời làm ẩn đi các thay đổi và chú thích. Chúng có thể bị xóa và chúng sẽ hiện lại lần sau khi ai đó mở tài liệu.

Chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi hoặc cùng lúc.

  1. Hãy bấm vào phần đầu của tài liệu, sau đó trên tab Xem lại, bấm Tiếp để đến thay đổi được theo dõi đầu tiên.

    Tùy chọn Tiếp được tô sáng trên tab Xem lại.

  2. Hãy bấm Chấp nhận hoặc Từ chối để giữ hoặc loại bỏ thay đổi. Sau đó, Word sẽ di chuyển đến thay đổi được theo dõi tiếp theo.

    Tùy chọn Chấp nhận và Từ chối được tô sáng trên tab Xem lại.

    Tiếp tục lặp lại bước 2 cho đến khi bạn đã xem lại hết tất cả những thay đổi trong tài liệu của mình.

    Mẹo: Để chấp nhận cùng lúc tất cả các thay đổi, bấm vào mũi tên bên dưới Chấp nhận, và bấm mũi Chấp nhận Tất cả Thay đổi.

Loại bỏ Chú thích

Để loại bỏ chú thích khỏi tài liệu của mình, hãy xóa từng chú thích một hoặc xóa cùng lúc tất cả.

Bấm vào chú thích, và trên tab Xem lại, bấm Xóa.

Tùy chọn Xóa được tô sáng trên tab Xem lại.

Mẹo: Để loại bỏ tất cả chú thích cùng lúc, hãy bấm vào một chú thích, sau đó trên tab Xem lại, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Xóa, rồi bấm Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×