Chấp nhận các thay đổi được theo dõi trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trước khi bạn chia sẻ tài liệu của bạn, loại bỏ mọi vết Cập Nhật bằng cách chấp nhận hoặc từ chối những thay đổi được theo dõi và xóa chú thích.

Quan trọng: Chỉ có một cách để loại bỏ thay đổi được theo dõi là chấp nhận hoặc bác bỏ, và chỉ có một cách để loại bỏ chú thích là xóa chúng. Chọn dạng xem Không có đánh dấu chỉ tạm thời ẩn những thay đổi và chú thích. Họ không bị xóa và họ sẽ hiển thị lại lần sau khi ai đó mở tài liệu.

Chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi hoặc cùng lúc.

 1. Hãy bấm vào phần đầu của tài liệu, sau đó trên tab Xem lại, bấm Tiếp để đến thay đổi được theo dõi đầu tiên.

  Tùy chọn Tiếp được tô sáng trên tab Xem lại.

 2. Hãy bấm Chấp nhận hoặc Từ chối để giữ hoặc loại bỏ thay đổi. Sau đó, Word sẽ di chuyển đến thay đổi được theo dõi tiếp theo.

  Tùy chọn Chấp nhận và Từ chối được tô sáng trên tab Xem lại.

  Tiếp tục lặp lại bước 2 cho đến khi bạn đã xem lại hết tất cả những thay đổi trong tài liệu của mình.

  Mẹo: Để chấp nhận cùng lúc tất cả các thay đổi, bấm vào mũi tên bên dưới Chấp nhận, và bấm mũi Chấp nhận Tất cả Thay đổi.

Loại bỏ Chú thích

Để loại bỏ chú thích khỏi tài liệu của mình, hãy xóa từng chú thích một hoặc xóa cùng lúc tất cả.

Bấm vào chú thích, và trên tab Xem lại, bấm Xóa.

Tùy chọn Xóa được tô sáng trên tab Xem lại.

Mẹo: Để loại bỏ tất cả chú thích cùng lúc, hãy bấm vào một chú thích, sau đó trên tab Xem lại, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Xóa, rồi bấm Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

Chấp nhận thay đổi

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi hoặc cùng lúc.

 1. Bấm vào đầu của tài liệu và sau đó trên tab xem lại , bấm tiếp theo để đến thay đổi được theo dõi đầu tiên.

  Trên tab Xem lại, phần Tiếp theo được tô sáng

 2. Hãy bấm Chấp nhận hoặc Từ chối để giữ hoặc loại bỏ thay đổi. Sau đó, Word sẽ di chuyển đến thay đổi được theo dõi tiếp theo.

  Thực hiện điều này cho đến khi bạn đã xem xét tất cả các thay đổi trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Để chấp nhận tất cả các thay đổi cùng một lúc, hãy bấm vào mũi tên cạnh chấp nhậnvà bấm Chấp nhận tất cả thay đổi.

Loại bỏ Chú thích

Để loại bỏ chú thích khỏi tài liệu của bạn, hãy xóa chúng.

 1. Bấm vào chú thích để chọn nó.

 2. Trên tab xem lại , bấm xóa.

  Trên tab Xem lại, phần Xóa Chú thích được tô sáng

  Mẹo: Để xóa bỏ tất cả các chú thích cùng một lúc, hãy bấm vào mũi tên cạnh xóa bỏvà bấm Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.
  Trên tab Xem lại, phần Xóa tất cả Chú thích được tô sáng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×