Chạy Microsoft Office trực tiếp cuộc họp Web Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đạt trang cài đặt vì bạn hoặc chưa cài đặt Windows Live cuộc họp trên bảng điều khiển, hoặc bảng điều khiển của bạn sẽ hết hạn. Nếu bạn đang dùng máy tính chạy Microsoft Windows, hãy bấm cài đặt và gia nhập trên trang Web cài đặt để cài đặt bảng điều khiển và gia nhập cuộc họp của bạn. Đây là một quá trình cài đặt lần sẽ thiết lập trình đầy đủ tính năng Windows Live cuộc họp trên bảng điều khiển trên máy tính của bạn.

Trong hộp thoại Tải tệp xuống , hãy bấm chạy. Nếu bạn đang chạy Windows XP SP2, bạn có thể nhận thấy rằng không có gì xảy ra. Trong trường hợp này, trên trang cài đặt, hãy tìm một thông báo bật lên. Bấm thông báo bật lên, sau đó bấm Tải xuống tệp. Nếu bạn đang chạy Windows XP SP2, hãy bấm chạy lại ở hộp thoại cảnh báo bảo mật Internet Explorer để bắt đầu chương trình thiết lập cuộc họp trực tiếp. Khi cài đặt đã hoàn tất, cuộc họp trực tiếp sẽ bắt đầu bảng điều khiển và thêm bạn vào cuộc họp.

Lưu ý: Để cài đặt bảng điều khiển, bạn phải có quyền cài đặt phần mềm từ Internet trên máy tính của bạn. Nếu bạn không biết liệu bạn có quyền cài đặt phần mềm, liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Chạy bảng điều khiển trên nền tảng Web thay vào đó

Nếu bạn không có thời gian ngay bây giờ để cài đặt bảng điều khiển và cần bắt vào cuộc họp của bạn mà không cần thời gian trễ, bạn có thể chạy bảng điều khiển trên nền tảng Web cuộc họp trực tiếp thay vào đó. Bảng điều khiển trên nền tảng Web cung cấp chức năng bị giới hạn, nhưng nó là cách nhanh nhất để gia nhập cuộc họp của bạn bây giờ. Để thực hiện bảng điều khiển trên nền tảng Web cuộc họp trực tiếp trên trang cài đặt bên dưới sử dụng Truy nhập Web cuộc họp trực tiếp, bấm chấp nhậnvà sử dụng.

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn đang chạy bất kỳ điều gì khác với Microsoft Windows, tùy chọn duy nhất của bạn là chạy bảng điều khiển trên nền tảng Web cuộc họp trực tiếp.

Làm thế nào có thể tôi dễ dàng hơn gia nhập cuộc họp trong tương lai?

Nếu bạn đang nằm phía sau một tường lửa công ty hoặc nếu môi trường máy tính của bạn bị khóa xuống vì lý do bảo mật, bạn có thể cần liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để được trợ giúp cài đặt ứng dụng khách cuộc họp trực tiếp. Người quản trị hệ thống của bạn có thể sửa đổi các thiết đặt bảo mật cho máy tính của bạn để dễ dàng hơn cho bạn để gia nhập cuộc họp trong tương lai.

Bạn đạt trang cài đặt vì bạn hoặc chưa cài đặt ứng dụng khách cuộc họp trực tiếp hoặc khách hàng của bạn sẽ hết hạn. Nếu bạn đang dùng máy tính chạy Microsoft Windows, hãy bấm cài đặt và gia nhập trên trang Web cài đặt để cài đặt bảng điều khiển và gia nhập cuộc họp của bạn. Đây là một quá trình cài đặt lần sẽ thiết lập máy khách đầy đủ tính năng cuộc họp trực tiếp Office trên máy tính của bạn.

Trong hộp thoại Tải tệp xuống , hãy bấm chạy. Nếu bạn đang chạy Windows XP SP2, bạn có thể nhận thấy rằng không có gì xảy ra. Trong trường hợp này, trên trang cài đặt, hãy tìm một thông báo bật lên. Bấm thông báo bật lên, sau đó bấm Tải xuống tệp. Nếu bạn đang chạy Windows XP SP2, hãy bấm chạy lại ở hộp thoại cảnh báo bảo mật Internet Explorer để bắt đầu chương trình thiết lập cuộc họp trực tiếp. Khi cài đặt đã hoàn tất, cuộc họp trực tiếp khách sẽ bắt đầu và thêm bạn vào cuộc họp.

Lưu ý: Để cài đặt máy khách, bạn phải có quyền cài đặt phần mềm từ Internet trên máy tính của bạn. Nếu bạn không biết liệu bạn có quyền cài đặt phần mềm, liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Chạy cuộc họp trực tiếp truy nhập Web thay vào đó

Nếu bạn đang nằm phía sau một tường lửa công ty hoặc nếu môi trường máy tính của bạn bị khóa xuống vì lý do bảo mật, bạn có thể cần liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để được trợ giúp cài đặt Windows Live cuộc họp trên bảng điều khiển. Người quản trị hệ thống của bạn có thể sửa đổi các thiết đặt bảo mật cho máy tính của bạn để dễ dàng hơn cho bạn để gia nhập cuộc họp trong tương lai.

Để được trợ giúp với Microsoft Office Live họp 2007, đi tới Hỗ trợ cuộc họp trực tiếp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×