Chính sách hết hạn nhóm Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối 24 tháng 4, 2018

Với tăng trong sử dụng nhóm Office 365, người quản trị và người dùng cần một cách để dọn dẹp chưa sử dụng nhóm. Chính sách hết hạn có thể giúp họ loại bỏ nhóm không hoạt động từ hệ thống và tạo những sạch hơn cho người dùng cuối của họ. Khi một nhóm hết hạn là "mềm đã xóa" nghĩa là nó vẫn có thể phục hồi 30 ngày.

Người quản trị có thể chỉ định một thời gian hết hạn và bất kỳ nhóm nào đến vào cuối giai đoạn đó, và sẽ không được gia hạn, sẽ bị xóa. Thời gian hết hạn bắt đầu khi tạo nhóm, hoặc trên ngày tháng cuối nó đã được gia hạn. Người sở hữu nhóm tự động sẽ được gửi email trước khi hết hạn cho phép họ gia hạn nhóm khác khoảng hết hạn.

Quan trọng: Khi bạn thay đổi chính sách hết hạn, Dịch vụ tính toán lại ngày hết hạn cho từng nhóm. Nó luôn bắt đầu tính từ ngày khi nhóm được tạo ra, và sau đó áp dụng chính sách hết hạn mới.

Điều quan trọng cần biết rằng hết hạn bị tắt theo mặc định là. Người quản trị phải kích hoạt nó cho đối tượng thuê của họ nếu họ muốn dùng nó.

Lưu ý: Nhóm hết hạn là một tính năng Azure Active Directory (Azure AD) Premium. Đối tượng thuê của bạn sẽ phải có gói đăng ký Azure AD Premium, giấy phép để có tính năng này sẵn dùng. Người quản trị cấu hình các thiết đặt, và các thành viên của nhóm bị ảnh hưởng, sẽ phải có Azure AD Premium giấy phép được gán cho chúng. Để biết thêm thông tin hãy xem bắt đầu với Azure Active Directory Premium.

Ai có thể cấu hình và sử dụng chính sách hết hạn của nhóm Office 365?

Role

Họ có thể làm gì

Người quản trị toàn cầu Office 365 (trong Azure, người quản trị công ty), người dùng người quản trị

Tạo, đọc, Cập Nhật hoặc xóa thiết đặt chính sách hết hạn nhóm Office 365.

Người dùng

  • Gia hạn một nhóm Office 365 của riêng họ

  • Khôi phục tài khoản email Office 365 nhóm mà họ thuộc sở hữu

Làm thế nào để thiết lập chính sách hết hạn

Khi ghi chú ở trên, hết hạn sẽ bị tắt theo mặc định. Người quản trị sẽ có bật chính sách hết hạn và đặt các thuộc tính cho nó có hiệu lực. Để cho phép nó đi đến Azure Active Directory (AAD) > người dùng và nhóm> nhóm thiết đặt > hết hạn. Tại đây bạn có thể thiết lập mặc định nhóm thời gian sống và xác định khoảng cách trong chuyển bạn muốn thông báo hết hạn đầu tiên và thứ hai để đến chủ sở hữu nhóm.

Tuổi thọ nhóm được xác định trong ngày và có thể được đặt là 180, 365 hoặc một giá trị tùy chỉnh mà bạn xác định. Giá trị tùy chỉnh phải là tối thiểu là 30 ngày.

Nếu nhóm không có một chủ sở hữu hết hạn email sẽ đi tới người quản trị đã xác định.

Bạn có thể thiết lập chính sách cho tất cả các nhóm của bạn, chỉ đã chọn Nhóm hoặc tắt hoàn toàn bằng cách chọn không có. Lưu ý rằng hiện bạn không thể có các chính sách khác nhau cho các nhóm khác.

Đặt tùy chọn của bạn hết hạn nhóm

Cách hết hạn hoạt động với chính sách duy trì

Nếu bạn đã thiết lập chính sách duy trì trong Trung tâm bảo mật và tuân thủ cho nhóm, chính sách hết hạn hoạt động liền mạch với chính sách duy trì. Khi một nhóm hết hạn, hội thoại của nhóm trong hộp thư và tệp trong site nhóm được giữ lại trong bộ chứa duy trì cho số ngày được xác định trong chính sách duy trì, cụ thể. Người dùng sẽ không nhìn thấy nhóm, hoặc nội dung của nó, sau khi hết hạn Tuy nhiên.

Làm thế nào và khi người sở hữu nhóm sẽ hiểu được nếu nhóm của họ sẽ hết hạn

Người sở hữu nhóm sẽ chỉ có thông báo qua email, bất kể cách tạo nhóm. Đó có nghĩa là rằng ngay cả khi nhóm đã được tạo thông qua trình lập kế hoạch, SharePoint, nhóm hoặc bất kỳ ứng dụng khác, thông báo hết hạn sẽ luôn đi qua email. Bạn không có nên bật hết hạn trên một nhóm nếu chủ sở hữu nhóm của bạn không có địa chỉ email hợp lệ.

30 ngày trước khi nhóm hết hạn, chủ sở hữu nhóm (hoặc người quản trị đối tượng thuê cho các nhóm mà không có một chủ sở hữu) sẽ nhận được một email cho phép chúng để dễ dàng gia hạn vào nhóm. Nếu họ không gia hạn nó, họ sẽ nhận được một email gia hạn khác 15 ngày trước lúc hết hạn. Nếu chúng vẫn chưa gia hạn nó, họ sẽ nhận được một thông báo email thêm ngày trước khi hết hạn.

Nếu vì lý do không có người sở hữu hoặc người quản trị gia hạn nhóm trước khi hết hạn, người quản trị Office 365 có thể vẫn khôi phục nhóm 30 ngày sau khi hết hạn. Để biết chi tiết, hãy xem: khôi phục một nhóm Office 365 đã xóa.

Xem thêm thông tin

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×