Chèn và phát tệp video từ máy tính của bạn

Chèn và phát tệp video từ máy tính của bạn

Tùy theo phiên bản PowerPoint bạn đang sử dụng, bạn có thể chèn video nhúng (hành vi mặc định) hoặc liên kết đến tệp video được lưu trữ trên máy tính của mình.

 • Việc chèn video nhúng rất thuận tiện nhưng làm tăng kích thước của bản trình bày.

 • Video được liên kết sẽ duy trì kích thước nhỏ hơn cho tệp bản trình bày của bạn nhưng liên kết có thể bị hỏng. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ các bản trình bày và video được liên kết trong cùng một thư mục.

Trong hộp thoại Chèn Video, bạn chọn giữa Chèn (có nghĩa là "Nhúng") hoặc Liên kết đến Tệp.

Định dạng video được hỗ trợ:

Trong PowerPoint 2016 và các phiên bản mới hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tệp .mp4 được mã hóa với video H.264 (còn gọi là MPEG-4 AVC) và âm thanh AAC.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Nhúng video được lưu trong PC của bạn

 1. Trong dạng xem Thông thường, hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn có video trong đó.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào mũi tên dưới Video, rồi bấm Video trên PC của Tôi.

 3. Trong hộp thoại Chèn Video, bấm vào video mà bạn muốn, rồi bấm Chèn.

Nối kết tới video lưu trong PC của bạn

Để giúp ngăn chặn các liên kết bị hỏng, chúng tôi đề xuất bạn nên sao chép video vào cùng một thư mục với bản trình bày của bạn, rồi liên kết tại đó.

 1. Trong dạng xem Thông thường hãy bấm vào trang chiếu ở chỗ mà bạn muốn đưa nối kết tới video.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào mũi tên dưới Video, rồi bấm Video trên PC của tôi.

 3. Trong hộp Chèn Video, hãy bấm vào tệp bạn muốn nối kết đến, hãy bấm vào mũi tên hướng xuống ở kế bên nút Chèn, và sau đó bấm Nối kết đến tệp.

  Hiển thị hộp thoại Chèn Video trong PowerPoint

PowerPoint 2016 và các phiên bản mới hơn hỗ trợ phát lại video với nhiều đoạn âm thanh. Ứng dụng này cũng hỗ trợ phụ đề chi tiết và tiêu đề phụ được nhúng vào các tệp video. Để biết thêm thông tin, xem mục Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn dễ truy nhập.

Tìm nơi lưu trữ video được liên kết

Nếu trang chiếu đã có sẵn một video và bạn muốn biết video đó được lưu trữ ở đâu, đi tới Tệp > Thông tin. Bên dưới Tối ưu hóa tính tương thích của phương tiện, sẽ có thông tin về tất cả tệp phương tiện trong bản trình bày—cho biết chúng được liên kết hay được nhúng vào tệp. Nếu có bất kỳ video được liên kết nào, PowerPoint sẽ cung cấp cho bạn siêu kết nối Xem liên kết. Bấm vào đó để mở hộp thoại hiển thị vị trí lưu trữ của mọi tệp được liên kết. 

Video trên YouTube

Nếu bạn muốn chèn video trên YouTube, chuyển sang mục Chèn hoặc liên kết tới video trên YouTube.

Xem trước video

Khi video được chọn trên một trang chiếu, một thanh công cụ sẽ xuất hiện bên dưới video, trên đó có nút phát/tạm dừng, thanh tiến độ, nút tới/lùi, số hiển thị thời gian và điều khiển âm lượng. Bấm vào nút Phát ở bên trái của thanh công cụ đó để xem trước video.

Các điều khiển phát lại video trên trang chiếu PowerPoint

Phát video tự động hoặc khi bấm chuột

Theo mặc định, trong Trình Chiếu, video sẽ được phát theo trình tự bấm.   Điều đó có nghĩa là khi bạn bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu để chuyển đến bước tiếp theo (hoặc khi bạn nhấn Phím cách, phím Mũi tên phải hoặc phím khác giúp chuyển đến bước tiếp theo) thì video sẽ phát. Tùy chọn Bắt đầu này được gọi là Theo Trình tự Bấm.

Tuy nhiên, nếu thích, bạn có thể để cho video tự động bắt đầu ngay khi xuất hiện trên màn hình hoặc phát khi bấm chuột:

 1. Chọn khung video.

 2. Trên thanh công cụ, trên tab Phát lại Công cụ Video, mở danh sáchBắt đầu và chọn tùy chọn bạn muốn:

  Tùy chọn Phát lại video từ PC của bạn sẽ: Theo Trình tự Bấm, Tự động hoặc Khi Bấm chuột Vào

  Tùy chọn

  Mô tả

  Theo Trình tự Bấm

  Đây là thao tác mặc định, như được mô tả ở trên. Khi bạn bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu để đi đến bước tiếp theo, video sẽ phát.

  Tự động

  Video sẽ tự động bắt đầu.

  (Nếu trước video có các bước hoạt hình, các bước hoạt hình sẽ phát trước rồi video bắt đầu phát tự động. Nếu có không có bước hoạt hình nào khác trước video trên trang chiếu thì video sẽ bắt đầu phát ngay lập tức.) 

  Khi Bấm chuột

  Video sẽ chỉ bắt đầu khi bạn bấm chuột.

Để biết thêm chi tiết về các tùy chọn phát video trong Trình Chiếu, hãy xem Đặt các tùy chọn 'Phát' video.

Định dạng video được hỗ trợ:

Trong PowerPoint 2013, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tệp .mp4 được mã hóa với video H.264 (còn gọi là MPEG-4 AVC) và âm thanh AAC.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Nhúng video được lưu trong PC của bạn

 1. Trong dạng xem Thông thường, hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn có video trong đó.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào mũi tên dưới Video, rồi bấm Video trên PC của Tôi.

 3. Trong hộp thoại Chèn Video, bấm vào video mà bạn muốn, rồi bấm Chèn.

Nối kết tới video lưu trong PC của bạn

Để giúp ngăn chặn các liên kết bị hỏng, chúng tôi đề xuất bạn nên sao chép video vào cùng một thư mục với bản trình bày của bạn, rồi liên kết tại đó.

 1. Trong dạng xem Thông thường hãy bấm vào trang chiếu ở chỗ mà bạn muốn đưa nối kết tới video.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào mũi tên dưới Video, rồi bấm Video trên PC của tôi.

 3. Trong hộp Chèn Video, hãy bấm vào tệp bạn muốn nối kết đến, hãy bấm vào mũi tên hướng xuống ở kế bên nút Chèn, và sau đó bấm Nối kết đến tệp.

  Hiển thị hộp thoại Chèn Video trong PowerPoint

Tìm nơi lưu trữ video được liên kết

Nếu trang chiếu đã có sẵn một video và bạn muốn biết video đó được lưu trữ ở đâu, đi tới Tệp > Thông tin. Bên dưới Tối ưu hóa tính tương thích của phương tiện, sẽ có thông tin về tất cả tệp phương tiện trong bản trình bày—cho biết chúng được liên kết hay được nhúng vào tệp. Nếu có bất kỳ video được liên kết nào, PowerPoint sẽ cung cấp cho bạn siêu kết nối Xem liên kết. Bấm vào đó để mở hộp thoại hiển thị vị trí lưu trữ của mọi tệp được liên kết. 

Video trên YouTube

Nếu bạn muốn chèn video trên YouTube, chuyển sang mục Chèn hoặc liên kết tới video trên YouTube.

Xem trước video

Khi video được chọn trên một trang chiếu, một thanh công cụ sẽ xuất hiện bên dưới video, trên đó có nút phát/tạm dừng, thanh tiến độ, nút tới/lùi, số hiển thị thời gian và điều khiển âm lượng. Bấm vào nút Phát ở bên trái của thanh công cụ đó để xem trước video.

Các điều khiển phát lại video trên trang chiếu PowerPoint

Phát video tự động hoặc khi bấm chuột

Theo mặc định, trong Trình Chiếu, video sẽ phát khi bạn bấm chuột. Tuy nhiên, nếu thích, bạn có thể để cho video tự động bắt đầu ngay khi xuất hiện trên màn hình:

 1. Chọn khung video.

 2. Tại dải băng PowerPoint, trên tab Phát lại Công cụ Video, mở danh sách Bắt đầu và chọn Tự động:

  Đối với những video được chèn từ máy tính của bạn, bạn có thể chọn để video tự động bắt đầu khi bạn bấm chuột vào.

Để biết thêm chi tiết về các tùy chọn phát video trong Trình Chiếu, hãy xem Đặt các tùy chọn 'Phát' video.

Định dạng video được hỗ trợ:

Trong PowerPoint 2010, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tệp .wmv.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Nhúng video được lưu trong PC của bạn

 1. Ở dạng xem Thông thường, bấm vào trang chiếu bạn muốn nhúng video.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Phương tiện bấm vào mũi tên bên dưới Video.

 3. Chọn Video từ tệpsau đó duyệt đến vị trí video của bạn và chọn.

 4. Trên nút Chèn, bấm vào mũi tên xuống rồi bấm vào Chèn.

Liên kết tới video lưu trong PC của bạn

Để giúp ngăn chặn các liên kết bị hỏng, chúng tôi đề xuất bạn nên sao chép video vào cùng một thư mục với bản trình bày của bạn, rồi liên kết tại đó.

 1. Trên tab Trang chiếu trong dạng xem Thông thường, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thêm video hoặc tệp GIF động.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Phương tiện bấm vào mũi tên bên dưới Video.

 3. Chọn Video từ tệpsau đó duyệt đến vị trí video của bạn và chọn.

 4. Trên nút Chèn, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Liên kết tới tệp.

  Liên kết tới tệp video

Tìm nơi lưu trữ video được liên kết

Nếu trang chiếu đã có sẵn một video và bạn muốn biết video đó được lưu trữ ở đâu, đi tới Tệp > Thông tin. Bên dưới Tối ưu hóa tính tương thích của phương tiện, sẽ có thông tin về tất cả tệp phương tiện trong bản trình bày—cho biết chúng được liên kết hay được nhúng vào tệp. Nếu có bất kỳ video được liên kết nào, PowerPoint sẽ cung cấp cho bạn siêu kết nối Xem liên kết. Bấm vào đó để mở hộp thoại hiển thị vị trí lưu trữ của mọi tệp được liên kết. 

Xem trước video

Khi video được chọn trên một trang chiếu, một thanh công cụ sẽ xuất hiện bên dưới video, trên đó có nút phát/tạm dừng, thanh tiến độ, nút tới/lùi, số hiển thị thời gian và điều khiển âm lượng. Bấm vào nút Phát ở bên trái của thanh công cụ đó để xem trước video.

Các điều khiển phát lại video trên trang chiếu PowerPoint

Phát video tự động hoặc khi bấm chuột

Theo mặc định, trong Trình Chiếu, video sẽ phát khi bạn bấm chuột. Tuy nhiên, nếu thích, bạn có thể để cho video tự động bắt đầu ngay khi xuất hiện trên màn hình:

 1. Chọn khung video.

 2. Tại dải băng PowerPoint, trên tab Phát lại Công cụ Video, mở danh sách Bắt đầu và chọn Tự động:

  Tùy chọn Video

Để biết thêm chi tiết về các tùy chọn phát video trong Trình Chiếu, hãy xem Đặt các tùy chọn 'Phát' video.

Trong PowerPoint 2007, bạn chỉ có thể liên kết đến video.

Để tránh những rắc rối có thể xảy ra với các liên kết, tốt nhất bạn nên di chuyển phim vào cùng thư mục với bản trình bày trước khi thêm phim vào bản trình bày của bạn.

Liên kết đến phim

 1. Trong dạng xem Thông thường, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thêm video hoặc tệp GIF động.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Clip Phương tiện, bấm vào mũi tên phía dưới Phim.

  Hình ảnh tab Chèn

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm vào Phim từ Tệp, tìm thư mục chứa tệp rồi bấm đúp vào tệp bạn muốn thêm.

  • Bấm vào Phim từ Clip Organizer, cuộn để tìm kiếm clip bạn muốn trong Clip Art ngăn tác vụ, sau đó bấm vào đó để thêm vào trang chiếu.

   Mẹo: Bạn có thể xem trước clip trước khi thêm vào bản trình bày. Trong ngăn tác vụ Clip Art, trong hộp Kết quả hiển thị các clip sẵn dùng, di chuyển trỏ chuột trên hình thu nhỏ của clip, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm vào Xem trước/Thuộc tính.

Tìm nơi lưu trữ video được liên kết

Nếu trang chiếu đã có sẵn một video và bạn muốn biết video đó được lưu trữ ở đâu, hãy bấm vào Nút Microsoft Office Nút Microsoft Office , rồi bấm vào Chuẩn bị > Chỉnh sửa liên kết tới tệp. Hộp thoại Liên kết sẽ mở ra và hiển thị cho bạn vị trí lưu trữ của mọi tệp video được liên kết. 

Khi chèn phim, bạn sẽ gặp thông báo hỏi cách bạn muốn bắt đầu phim: tự động (Tự động) hay khi bạn bấm vào phim (Khi Bấm chuột).

 • Để bắt đầu phim tự động khi bạn trình chiếu, bấm vào Tự động. Bạn có thể bấm vào phim để tạm dừng phim khi đang phát. Để tiếp tục phát phim, bấm vào phim lần nữa.

 • Để phát phim thủ công khi bạn bấm vào phim trên trang chiếu, hãy bấm vào Khi Bấm chuột.

Khi bạn chèn phim, hiệu ứng kích hoạt tạm dừng sẽ được thêm vào. Hiệu ứng này được gọi là trình kích hoạt vì bạn phải bấm vào một thành phần cụ thể trong trang chiếu để phát phim. Ví dụ: trong bản trình bày, bạn bấm vào khung phim để tạm dừng phim và bấm vào đó lần nữa để tiếp tục phát phim.

Lưu ý: Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn này. Bấm vào phim, sau đó tại Công cụ Phim, bấm vào tab Tùy chọn. Trong nhóm Tùy chọn Phim, chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách Phát Phim.

Tab Tùy chọn Công cụ Phim

Bạn có thể phát phim toàn màn hình khi trình bày thay vì phát phim như một phần của trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Thao tác này được gọi là phát phim toàn màn hình. Tùy thuộc vào độ phân giải của tệp phim gốc, có thể xuất hiện hiện tượng méo hình khi phóng to tệp phim. Bạn sẽ luôn muốn xem trước phim để nếu có hiện tượng méo hình hoặc mờ thì bạn có thể hoàn tác tùy chọn toàn màn hình. Thông thường, phim kích thước nhỏ được thiết lập phát toàn màn hình sẽ không hiển thị đẹp khi phóng to.

Nếu bạn thiết lập phim để hiển thị toàn màn hình và phim đó cũng được thiết lập để khởi động tự động, bạn có thể kéo khung phim ra ngoài trang chiếu và sang vùng xám sao cho phim đó sẽ không hiện ra trên trang chiếu hoặc chớp nhanh trước khi phim chuyển sang chế độ toàn màn hình.

 1. Ở dạng xem Thông thường, bấm vào khung phim trên trang chiếu mà bạn muốn phát toàn màn hình.

 2. Tại Công cụ Phim, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn Phim, hãy chọn hộp kiểm Phát Toàn Màn hình.

  Tab Tùy chọn Công cụ Phim

 • Ở dạng xem Thông thường, bấm vào khung phim trên trang chiếu mà bạn muốn xem trước.

 • Tại Công cụ Phim, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Phát, bấm vào Xem trước.

  Tab Tùy chọn Công cụ Phim

Mẹo    

 • Bạn cũng có thể xem trước phim ở dạng xem Thông thường bằng cách bấm đúp vào phim.

 • Nếu phim hoặc tệp GIF động của bạn là một phần của chuỗi hoạt hình tùy chỉnh, để xem trước, hãy bấm vào Phát trong Hoạt hình Tùy chỉnh ngăn tác vụ.

 • Nếu có nhiều trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy sử dụng chỗ dành sẵn cho tiêu đề để xác định trang chiếu có chứa khung phim để bạn biết được trang chiếu nào cần bấm và phát.

 • Nếu đã chèn phim dưới dạng đối tượng để phát trong Microsoft Windows Media Player, bạn có thể phải bấm vào các nút Dừng, Bắt đầuTạm dừng trong Windows Media Player để điều khiển phim.

Bạn có thể muốn phim mà bạn đã chèn trong bản trình bày tiếp tục phát khi bạn chuyển tới trang chiếu tiếp theo. Để thực hiện điều này, bạn cần chỉ định rõ khi nào phim dừng phát. Nếu không, phim sẽ dừng vào lần bạn bấm chuột kế tiếp.

Lưu ý: Bạn phải có hiệu ứng phát để thực hiện quy trình sau đây. Nếu bạn đã chèn phim và chọn Khi Bấm chuột khi được nhắc, bạn có thể chuyển sang Tự động để thêm hiệu ứng phát.

Chuyển đổi từ Khi Bấm sang Tự động

 1. Ở dạng xem Thông thường, hãy bấm vào khung phim.

 2. Tại Công cụ Phim, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn Phim, tại danh sách Phát Phim, bấm vào Tự động.

  Tab Tùy chọn Công cụ Phim

Tiếp tục phát phim qua các trang chiếu

Lưu ý: Quy trình này sẽ phát một lần toàn bộ thời lượng của tệp phim. Quy trình sẽ không phát phim nhiều lần.

 1. Ở dạng xem Thông thường, hãy bấm vào khung phim trên trang chiếu.

 2. Tại Công cụ Phim, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn Phim, tại danh sách Phát Phim, bấm vào Phát qua các trang chiếu.

  Tab Tùy chọn Công cụ Phim

 3. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, bấm vào Hoạt hình Tùy chỉnh.

  Hình ảnh tab Hoạt hình

 4. Tại Hoạt hình Tùy chỉnh ngăn tác vụ, bấm vào đường kẻ đại diện cho hiệu ứng phát phim (đường có hình tam giác), bấm vào mũi tên, sau đó bấm vào Tùy chọn Hiệu ứng.

 5. Để tiếp tục phát phim qua nhiều trang chiếu, tại Dừng phát, bấm vào Sau đó rồi đặt tổng số trang chiếu mà tệp sẽ phát qua.

  Mẹo: Nếu bạn đặt giá trị này là 999 (giá trị tối đa) và phim đủ dài thì phim sẽ phát suốt toàn bộ bản trình bày và bạn sẽ không cần điều chỉnh giá trị nếu bạn thêm hoặc xóa các trang chiếu khỏi bản trình bày của mình.

Có thể bạn muốn phát phim trong suốt thời gian trình bày hoặc tiếp tục phát cho đến khi bạn dừng phim. Nếu thời lượng phim ngắn hơn thời lượng bài trình bày, bạn có thể đặt cho phim phát lại sau khi kết thúc, để một phần của phim sẽ luôn luôn phát trong bài trình bày của bạn.

 1. Ở dạng xem Thông thường, hãy bấm vào khung phim trên trang chiếu.

 2. Tại Công cụ Phim, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Tùy chọn Phim, chọn hộp kiểm Lặp Đến khi Dừng.

  Tab Tùy chọn Công cụ Phim

Mẹo: Khi bạn chọn chế độ lặp cho phim thì phim sẽ phát nhiều lần cho đến khi bạn nhấp vào. Bạn cũng có thể phát phim qua nhiều trang chiếu.

Nếu phim của bạn không phát được, hãy xem bài viết Bạn đang gặp sự cố phát lại video hoặc âm thanh? để khắc phục sự cố.

Không thể chèn tệp phim QuickTime của Apple (.mov) vào bản trình bày Microsoft Office PowerPoint 2007. Để phát phim QuickTime trong bản trình bày của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác dưới đây:

 • Liên kết tới phim trong QuickTime.   Xem mục Liên kết tới phim ở trên. Khi bạn trình bày, hãy bấm vào đối tượng hoặc văn bản được liên kết, rồi QuickTime for Windows sẽ tự động khởi động và phát phim đó.

 • Chuyển đổi tệp này thành tệp video Microsoft Windows (.avi) hoặc định dạng tệp đa phương tiện tương thích khác mà PowerPoint 2007 có thể chèn.   Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi tệp video và các loại tệp được PowerPoint hỗ trợ, hãy xem Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Bạn có thể thêm phim và tệp GIF động vào trang chiếu từ các tệp trên máy tính của bạn, Microsoft Clip Organizer, mạng hoặc mạng nội bộ. Để thêm phim hoặc tệp GIF động, bạn chèn phim hoặc tệp GIF động vào trang chiếu. Có nhiều cách để bắt đầu phim hoặc tệp GIF: cho tự động phát khi trang chiếu hiển thị, bấm vào để phát hoặc tạo thời gian để phim hoặc tệp GIFphát sau một khoảng thời gian trì hoãn nhất định. Bạn cũng có thể để phim phát qua nhiều trang chiếu hoặc để phim phát liên tục trong toàn bộ bài trình bày của bạn. Bạn cũng có thể đặt tùy chọn phim, chẳng hạn như ẩn khung phim hoặc đổi kích cỡ.

Không giống như ảnh hoặc bản vẽ, các tệp phim luôn được liên kết đến bản trình bày của bạn, chứ không phải được nhúng trong đó. Khi bạn chèn một tệp phim được liên kết, PowerPoint sẽ tạo một liên kết đến vị trí hiện tại của tệp phim. Nếu sau đó bạn di chuyển tệp phim đến một vị trí khác, PowerPoint sẽ không thể định vị được tệp đó khi bạn muốn phát tệp. Có một biện pháp tốt là bạn nên sao chép phim vào cùng một thư mục với bản trình bày của mình trước khi chèn phim. PowerPoint sẽ tạo liên kết đến tệp phim và có thể tìm thấy tệp phim, miễn là bạn lưu tệp đó trong thư mục bản trình bày, ngay cả khi bạn di chuyển hoặc sao chép thư mục đó sang một máy tính khác.

Một cách khác để đảm bảo rằng các tệp được liên kết của bạn nằm trong cùng một thư mục với bản trình bày là sử dụng tính năng Đóng gói cho CD. Tính năng này sao chép tất cả tệp đến một vị trí (CD hoặc thư mục) cùng với bản trình bày của bạn và tự động cập nhật mọi liên kết cho các tệp phim. Khi bản trình bày của bạn chứa các tệp được liên kết, bạn phải sao chép các tệp được liên kết cũng như bản trình bày nếu bạn định thể hiện bản trình bày trên một máy tính khác hoặc gửi bản trình bày cho người khác qua email.

Khi bạn chèn phim, hiệu ứng kích hoạt tạm dừng sẽ được thêm vào. Cài đặt này được gọi là trình kích hoạt vì bạn phải bấm vào một thành phần nào đó trong trang chiếu để phát phim. Trong bản trình bày, bạn bấm vào khung phim để tạm dừng phim và bấm vào đó lần nữa để tiếp tục phát phim.

Cách hoạt động của các hiệu ứng phát và tạm dừng với phim bắt đầu tự động

Khi bạn chèn phim rồi chọn Tự động, hai hiệu ứng sẽ được thêm vào các Hoạt hình Tùy chỉnh ngăn tác vụ: một hiệu ứng tạm dừng và một hiệu ứng phát. Nếu không có hiệu ứng tạm dừng, phim sẽ bắt đầu lại từ đầu mỗi lần bạn bấm chuột vào, thay vì tạm dừng rồi tiếp tục khi bạn bấm thêm lần nữa.

Sau khi chèn phim, bạn sẽ thấy tương tự như hình sau đây trong ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh.

Hiệu ứng phim trong danh sách ngăn tác vụ

Trong hình ảnh này, dòng đầu tiên (với số "0") là hiệu ứng phát. Dòng này tượng trưng cho hiệu ứng bắt đầu tự động. Biểu tượng đồng hồ là ký hiệu cài đặt bắt đầu gọi là Bắt đầu Sau Hiệu ứng trước. Cài đặt này cho phép phim của bạn phát tự động sau khi trang chiếu được hiển thị hoặc sau khi phát hiệu ứng khác (nếu có). Biểu tượng hình tam giác (tương tự như ký hiệu trên nút phát của đầu đĩa VCR hoặc DVD) là chỉ báo cho hiệu ứng phát này.

Dòng thứ hai là thanh kích hoạt và bên dưới thanh kích hoạt (dòng có số "1") là hiệu ứng tạm dừng. Bạn thấy biểu tượng chuột và ký hiệu hai vạch (tương tự như ký hiệu trên nút tạm dừng của đầu đĩa VCR hoặc DVD). Hiệu ứng này sẽ được thêm vào dù phim bắt đầu tự động hoặc bằng thao tác bấm chuột. Vị trí bên dưới thanh kích hoạt cho biết rằng bạn phải bấm vào phim (trái ngược với việc bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu) để bắt đầu phim.

Cách hoạt động của hiệu ứng tạm dừng với phim bắt đầu khi được bấm

Sau khi chèn phim, bạn sẽ thấy tương tự như hình sau đây trong ngăn tác vụ Hoạt hình Tùy chỉnh.

Hiệu ứng phim trong danh sách ngăn tác vụ

Không giống như những gì xảy ra khi bạn chọn bắt đầu phim tự động, hiệu ứng duy nhất được áp dụng khi bạn chọn bắt đầu phim bằng cách bấm là hiệu ứng tạm dừng — dòng có biểu tượng chuột và ký hiệu hai vạch (tạm dừng).

Trong PowerPoint 2016 cho Mac và các phiên bản mới hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tệp .mp4 được mã hóa với video H.264 (còn gọi là MPEG-4 AVC) và âm thanh AAC.

Để biết thêm chi tiết, xem mục Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Để nhận được nội dung hướng dẫn chính xác, hãy chọn phiên bản Office bạn đang sử dụng:

Chèn video được lưu trong máy tính của bạn

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu bạn muốn thêm video.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào Video, rồi bấm Phim từ tệp.

 3. Trong hộp thoại Chọn phim, chọn tệp bạn muốn chèn.

  • Nếu bạn muốn nhúng video vào trang chiếu, chỉ cần bấm Chèn.

  • Nếu bạn muốn đặt liên kết đến video trên trang chiếu, hãy bấm vào Tùy chọn ở góc phía dưới bên trái của hộp thoại, rồi chọn hộp Liên kết đến tệp, sau đó bấm vào Chèn.

Sau khi đã thêm video vào bản trình bày, bạn có thể thêm các hiệu ứng và chọn để video phát tự động hoặc phát khi được bấm. Xem mục Định dạng video trong bản trình bày PowerPoint for Mac của bạn để biết thêm thông tin.

Mẹo: Bắt đầu với PowerPoint 2016 cho Mac, bạn có thể phát lại video có nhiều bản âm thanh. Hỗ trợ phụ đề chi tiết và phụ đề được nhúng vào các tệp video.  Để biết thêm thông tin, xem mục Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập.

Liên kết tới tệp phim từ máy tính của bạn trong PowerPoint 2011 for Mac

 1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

 2. Ở đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu Tab Trang chiếu , rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab có tên Trang chiếuTab có tên Dàn bài hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  Tab Trang chiếuDàn bài  Tab Dàn bài .

 3. Trên tab Trang đầu, trong Chèn, bấm vào Phương tiện, rồi bấm Phim từ tệp.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

 4. Bấm vào tệp phim bạn muốn, rồi chọn hộp kiểm Liên kết đến tệp.

 5. Bấm vào Chèn.

  • Nếu bạn gửi bản trình bày cho người khác, hãy đảm bảo đã bao gồm tệp phim được liên kết đến bản trình bày; nếu không, phim sẽ không phát trong khi trình chiếu.

  • Để phát phim mà không cần tìm kiếm tệp trên máy tính, hãy đặt tệp phim được liên kết trong cùng một thư mục với bản trình bày.

Nhúng phim trong PowerPoint 2011 for Mac

 1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

 2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu , rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab có tên Trang chiếuTab có tên Dàn bài  hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  Tab Trang chiếuDàn bài  Tab Dàn bài .

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Để

  Thực hiện như sau

  Chèn phim từ tệp

  Trên tab Trang đầu, trong Chèn, bấm vào Phương tiện, rồi bấm Phim từ tệp.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

  Chọn tệp phim, rồi bấm Chèn.

  Chèn phim từ thư mục Phim, iMovie, iTunes hoặc Photo Booth.

  Trên tab Trang đầu, trong Chèn, bấm vào Phương tiện, rồi bấm Trình duyệt phim.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

  Trên menu bật lên, bấm vào iMovie, Phim, Photo Booth hoặc iTunes, rồi bấm vào một phim và kéo vào trang chiếu.

  Photo Booth và iTunes sẽ xuất hiện nếu bạn có ảnh trong thư mục Photo Booth hoặc iTunes.

Thay vào đó, bạn muốn chèn video trực tuyến?

Đi tới Chèn video YouTube để biết mọi chi tiết.

Xem thêm

Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×