Chèn và loại bỏ các viền ô trên một trang tính

Chèn và loại bỏ các viền ô trên một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm viền quanh các ô để phân biệt các giá trị cụ thể, giá trị tóm tắt viền ngoài hoặc dữ liệu riêng biệt vào phạm vi ô. Để nhanh chóng thêm một viền bên ngoài, chỉ cần chọn các ô mà bạn muốn bao gồm và nhấn Ctrl + Shift + 7 trên bàn phím của bạn.

Hãy làm theo các bước sau để thêm viền bằng cách chọn kiểu đường khác nhau và màu sắc:

  1. Chọn ô hoặc phạm vi ô.

  2. Trên trang đầu tab, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh biểu tượng viền và từ menu thả xuống, hãy chọn tùy chọn viền bạn muốn áp dụng.

    Mẹo: Nút viền Hiển thị dùng gần đây nhất vào kiểu viền. Để áp dụng cùng một kiểu, hãy bấm nút viền (không mũi tên).

    Tùy chọn Viền

Để loại bỏ viền tất cả: Chọn các ô mà bạn muốn loại bỏ viền, sau đó chọn Không viền từ menu.

Xem thêm về viền

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×