Chèn, thay đổi hoặc xóa bảng trong Outlook.com

Bạn có thể chèn bảng trong thư email hoặc lịch Outlook.com của bạn để giúp bạn sắp xếp dữ liệu của mình.

  1. Tạo thông điệp mới hoặc trả lời một thông điệp đã có.

  2. Ở dưới cùng của ngăn soạn thảo, hãy chọn Biểu tượng Xem thêm tùy chọn định dạng Outlook.com > Chèn bảng .

    Ảnh chụp màn hình nút Chèn bảng

  3. Kéo con trỏ để chọn số hàng và cột bạn muốn trong bảng.

Để chèn hoặc xóa hàng hay cột, phối hoặc phân tách ô, thêm kiểu hoặc xóa bảng:

  1. Bấm chuột phải vào một ô trong bảng.

    Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh của bảng

  2. Chọn một tùy chọn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×